Duurzaamheid

Open Monumentendag 2022

Open Monumentendag is een initiatief van Herita vzw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen.

Lokaal comité: Anja De Roeck, Annemie Cortvriendt, David Peeters, Dirk Wyns, Eline Daelman, Els Vertommen, Greet Donckers, Guy De Schutter, Inge Schoups, Isabel Michielsen, Luc Verheyen, Rachid Atia, Rik De Lombaerde, Rudy De Graef, Rutger Steenmeijer, Sofie De Ruysser, Serge Migom en Vera De Boeck

Redactie: Eline Daelman

Eindredactie: Isabel Michielsen en Greet Donckers

Ontwerp en opmaak: Shtick

Fotografie: Lucid

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Peeters, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Wettelijk depot: D/2022/0306/91

Volg het Antwerpse erfgoednieuws op:
www.antwerpenmorgen.be
IG: @antwerpen_morgen
FB: @Antwerpen_morgen
Hou ons op de hoogte met #antwerpenmorgen
Schrijf je in op de nieuwsbrief

Literatuur

Anthonissen J., Haudenhuyse J., Schothorst L. e.a., Het Sint-Julianusgasthuis: voormalig en toekomstig passantenhuis in Antwerpen, onuitgegeven studie Universiteit Antwerpen, s.l, 2018.

Boekstal P., Bouwhistorische nota Maagdenhuis, onuitgegeven bijlage bij het beheersplan Maagdenhuis (voormalig meisjesweeshuis), 2013.

Braem R., Het fortje gisteren, heden en morgen, Plan 1, 1964, p. 44-47.

Brosens P., Eduard Van Steenbergen, de modernistische schakel in een architectengeslacht. Een onderzoek naar veranderende architectuurpraktijk, Antwerpen, 2013.

Bureau Monument en Cultuur, Bouwhistorisch onderzoek. De stadsdroogdokken van Antwerpen, onuitgegeven studie, 2017.

Cassiman A., Godshuis Van der Biest, Falconrui 33, Antwerpen, onuitgegeven cultuurhistorische studie, 2017.

De Clerq R., Mertens R. en Denissen E., Het zwembad aan de Veldstraat in Antwerpen, in: Monumenten en Landschappen, 31/2, 2012, p. 6-33.

De Clerq L., Maclot P. en Van Ginneken I., Bouwhistorische studie van het stadhuis aan de Grote Markt in Antwerpen in functie van herbestemming en restauratie, onuitgegeven studie, 2012.

De Meyer G. en De Backer P., V.S.T. Technicum 1909-1984. Uit de geschiedenis van een technische school, Antwerpen, 1985.

 Depauw S. en Verhoestraete D., Masterplan Lillo, Antwerpen, 2010.

 De Rynck P., Schoups I. en Talboom L., Sint-Felixpakhuis wordt FelixArchief, Antwerpen, 2006.

 De Schuyter J., De evolutie van het Leikwartier, Antwerpen, 1944.

Dewulf A., Het huis Sant’Egidio, Kammenstraat 51: zeven eeuwen een hart voor armen in Antwerpen, Tielt, 2015.

ELD en Origin, Handelsbeurs Antwerpen, onuitgegeven beheersplan, 2017.

Engels R. en Jaenen M., Handelsbeurs-Schippersbeurs Lange Gasthuisstraat 20-24, onuitgegeven studie, 2007.

Hebbelinck K., Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen, in: Monumenten en Landschappen, 28/2, 2019, p. 46-70.

Karuur bvba, Het Maagdenhuis. Beheersplan Onroerend Erfgoed, onuitgegeven studie, 2018.

Karuur bvba, Districtshuis Borgerhout, onuitgegeven beheersplan, 2016.

Kraus C., Renard L., Van De Wiele S. en Van Der Meiren L., Voormalig vredegerecht Borgerhout, onuitgegeven studie Master Erfgoedstudies, Universiteit Antwerpen, 2018-2019.

Leune J.M.G., Fort Sint-Martijn op Hoogewerf, Brussel 2011.

Leune J.M.G., Lillo en Liefkenshoek, Brussel, 2006-2007.

Leune J.M.G., Ontstaan, ontwikkeling en betekenis van het fort Kruisschans, in: Poldergrond: bijdragen tot de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders, 2013, p. 59-112.

Lampo J., Het Vleeshuis: slagerspaleis van Antwerpen, Leuven, 2004.

Lanoye T., Heirman F. en de Hert R., Cinema Roma: over de Roma en het Rex-concern van Georges Heylen, Antwerpen, 2003.

Manderyck M. e.a., De Bourlaschouwburg te Antwerpen: een tempel voor de muzen, Tielt, 1993.

Manderyck M., Een tempel voor de muze: de schouwburg van Pierre Bourla te Antwerpen, in: Monumenten en Landschappen, 12/2, 1993.

Omgeving, Stadspark Antwerpen. Conceptnota, Antwerpen, 2021.

Ottomer T., De Handelsbeurs vroeger en nu, Antwerpen, 2020.

Prims F., De geschiedenis van de grauwzusters te Antwerpen, Antwerpen, 1932.

Schoups I. en Veeckman J., Het Antwerpse stadhuis. Een verhaal van 450 jaar Antwerpen, Antwerpen, 2015.

Soly H., Gilbert van Schoonbeke. Visionair ondernemer in Antwerpens Gouden Eeuw, Antwerpen, 2019.

Studiebureau monumentenzorg bvba, Bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek van Zaal Harmonie, Park Harmonie en Monument Peter Benoit, Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, onuitgegeven studie, Tessenderlo, 2009.

Van Looveren J., Hôtel van Stralen, onuitgegeven studie Masteropleiding Monumenten- en Landschapszorg, Antwerpen, 2006-2007.

Van den Borne S., Van Severen E., Van Ginniken I., e.a., Bouwhistorische nota van het beschermde Noorderpershuis te Antwerpen. Indiëstraat-Kattendijkdok-Oostkaai, onuitgegeven studie, 2015.

Verhelst D., Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene: geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1996.

Verhoestraete D., Masterplan park Brialmont eindrapport, CLUSTER landschap en stedenbouw, 2017.

Wilssens M-A., Antwerpen Nieuw-Zuid: van goederenstation tot Bank J.Van Breda & C°, Tielt, 2007.

Inventaris Onroerend Erfgoed 

AG Vespa 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Antwerpen morgen 

Toegankelijkheidsverklaring

De stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet.

Beste bezoeker

Welkom op Open Monumentendag 2022 in Antwerpen. Voor deze 34ste editie stellen meer dan 35 Antwerpse gebouwen hun deuren voor jou open en kan je aansluiten bij vier thematische stadswandelingen en een fietstocht. Wij zijn heel blij om je te ontvangen in onze prachtige stad en nodigen je van harte uit om binnen te kijken in gekende monumenten en nieuwe blikvangers.

In 2022 is het centrale thema voor Open Monumentendag Vlaanderen duurzaamheid. Een onderwerp waar je niet meer omheen kan en dat op meerdere manieren kan benaderd worden. Ook wat monumenten betreft, gaat duurzaamheid verder dan enkel energiebesparende maatregelen. Ontdek ‘8 x duurzaam’ bij monumenten en verruim je blik op duurzaamheid met de 17 doelstellingen die vanuit de Verenigde Naties werden gedefinieerd.

Het programma voor Open Monumentendag Antwerpen vind je via een handige kaart  of het programmaoverzicht. Voor een aantal locaties is er een maximum aantal bezoekers, vooraf reserveren is aanbevolen. Wil je Open Monumentendag al stappend beleven, sluit dan aan bij een van de vier wandelingen of fietstocht. Niet gereserveerd? Passeer dan langs meer dan 25 locaties waar je vrij kan binnen wandelen op 11 september.

Voor het volledige programma van Open Monumentendag Vlaanderen kan je terecht op www.openmonumentendag.be.

Opgelet: Op 11 september vindt ook de marathon plaats in Antwerpen. Alle Open Monumentendaglocaties zijn vlot bereikbaar te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Check vooraf slimnaarantwerpen.be.

Duurzaamheid

Open Monumentendag 2022

Toegankelijkheidsverklaring

De stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet.

Anthonissen J., Haudenhuyse J., Schothorst L. e.a., Het Sint-Julianusgasthuis: voormalig en toekomstig passantenhuis in Antwerpen, onuitgegeven studie Universiteit Antwerpen, s.l, 2018.

Boekstal P., Bouwhistorische nota Maagdenhuis, onuitgegeven bijlage bij het beheersplan Maagdenhuis (voormalig meisjesweeshuis), 2013.

Braem R., Het fortje gisteren, heden en morgen, Plan 1, 1964, p. 44-47.

Brosens P., Eduard Van Steenbergen, de modernistische schakel in een architectengeslacht. Een onderzoek naar veranderende architectuurpraktijk, Antwerpen, 2013.

Bureau Monument en Cultuur, Bouwhistorisch onderzoek. De stadsdroogdokken van Antwerpen, onuitgegeven studie, 2017.

Cassiman A., Godshuis Van der Biest, Falconrui 33, Antwerpen, onuitgegeven cultuurhistorische studie, 2017.

De Clerq R., Mertens R. en Denissen E., Het zwembad aan de Veldstraat in Antwerpen, in: Monumenten en Landschappen, 31/2, 2012, p. 6-33.

De Clerq L., Maclot P. en Van Ginneken I., Bouwhistorische studie van het stadhuis aan de Grote Markt in Antwerpen in functie van herbestemming en restauratie, onuitgegeven studie, 2012.

De Meyer G. en De Backer P., V.S.T. Technicum 1909-1984. Uit de geschiedenis van een technische school, Antwerpen, 1985.

 Depauw S. en Verhoestraete D., Masterplan Lillo, Antwerpen, 2010.

 De Rynck P., Schoups I. en Talboom L., Sint-Felixpakhuis wordt FelixArchief, Antwerpen, 2006.

 De Schuyter J., De evolutie van het Leikwartier, Antwerpen, 1944.

Dewulf A., Het huis Sant’Egidio, Kammenstraat 51: zeven eeuwen een hart voor armen in Antwerpen, Tielt, 2015.

ELD en Origin, Handelsbeurs Antwerpen, onuitgegeven beheersplan, 2017.

Engels R. en Jaenen M., Handelsbeurs-Schippersbeurs Lange Gasthuisstraat 20-24, onuitgegeven studie, 2007.

Hebbelinck K., Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen, in: Monumenten en Landschappen, 28/2, 2019, p. 46-70.

Karuur bvba, Het Maagdenhuis. Beheersplan Onroerend Erfgoed, onuitgegeven studie, 2018.

Karuur bvba, Districtshuis Borgerhout, onuitgegeven beheersplan, 2016.

Kraus C., Renard L., Van De Wiele S. en Van Der Meiren L., Voormalig vredegerecht Borgerhout, onuitgegeven studie Master Erfgoedstudies, Universiteit Antwerpen, 2018-2019.

Leune J.M.G., Fort Sint-Martijn op Hoogewerf, Brussel 2011.

Leune J.M.G., Lillo en Liefkenshoek, Brussel, 2006-2007.

Leune J.M.G., Ontstaan, ontwikkeling en betekenis van het fort Kruisschans, in: Poldergrond: bijdragen tot de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders, 2013, p. 59-112.

Lampo J., Het Vleeshuis: slagerspaleis van Antwerpen, Leuven, 2004.

Lanoye T., Heirman F. en de Hert R., Cinema Roma: over de Roma en het Rex-concern van Georges Heylen, Antwerpen, 2003.

Manderyck M. e.a., De Bourlaschouwburg te Antwerpen: een tempel voor de muzen, Tielt, 1993.

Manderyck M., Een tempel voor de muze: de schouwburg van Pierre Bourla te Antwerpen, in: Monumenten en Landschappen, 12/2, 1993.

Omgeving, Stadspark Antwerpen. Conceptnota, Antwerpen, 2021.

Ottomer T., De Handelsbeurs vroeger en nu, Antwerpen, 2020.

Prims F., De geschiedenis van de grauwzusters te Antwerpen, Antwerpen, 1932.

Schoups I. en Veeckman J., Het Antwerpse stadhuis. Een verhaal van 450 jaar Antwerpen, Antwerpen, 2015.

Soly H., Gilbert van Schoonbeke. Visionair ondernemer in Antwerpens Gouden Eeuw, Antwerpen, 2019.

Studiebureau monumentenzorg bvba, Bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek van Zaal Harmonie, Park Harmonie en Monument Peter Benoit, Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, onuitgegeven studie, Tessenderlo, 2009.

Van Looveren J., Hôtel van Stralen, onuitgegeven studie Masteropleiding Monumenten- en Landschapszorg, Antwerpen, 2006-2007.

Van den Borne S., Van Severen E., Van Ginniken I., e.a., Bouwhistorische nota van het beschermde Noorderpershuis te Antwerpen. Indiëstraat-Kattendijkdok-Oostkaai, onuitgegeven studie, 2015.

Verhelst D., Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene: geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1996.

Verhoestraete D., Masterplan park Brialmont eindrapport, CLUSTER landschap en stedenbouw, 2017.

Wilssens M-A., Antwerpen Nieuw-Zuid: van goederenstation tot Bank J.Van Breda & C°, Tielt, 2007.

Inventaris Onroerend Erfgoed 

AG Vespa 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Antwerpen morgen 

Literatuur

Open Monumentendag is een initiatief van Herita vzw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen.

Lokaal comité: Anja De Roeck, Annemie Cortvriendt, David Peeters, Dirk Wyns, Eline Daelman, Els Vertommen, Greet Donckers, Guy De Schutter, Inge Schoups, Isabel Michielsen, Luc Verheyen, Rachid Atia, Rik De Lombaerde, Rudy De Graef, Rutger Steenmeijer, Sofie De Ruysser, Serge Migom en Vera De Boeck

Redactie: Eline Daelman

Eindredactie: Isabel Michielsen en Greet Donckers

Ontwerp en opmaak: Shtick

Fotografie: Lucid

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Peeters, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Wettelijk depot: D/2022/0306/91

Volg het Antwerpse erfgoednieuws op:
www.antwerpenmorgen.be
IG: @antwerpen_morgen
FB: @Antwerpen_morgen
Hou ons op de hoogte met #antwerpenmorgen
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 • Ans Brys
 • Bart Huysmans en Michel Wuyts
 • Dries Luyten
 • Els Vertommen
 • FelixArchief, stadsarchief Antwerpen
 • François De Heel
 • Frederik Beyens
 • Johan Veeckman
 • KBC, Erwin Donvil
 • Marion Kahane
 • Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
 • Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
 • Noortje Palmers
 • Stefan Dewickere
 • Victoriano Moreno
Met dank aan

Welkom op Open Monumentendag 2022 in Antwerpen. Voor deze 34ste editie stellen meer dan 35 Antwerpse gebouwen hun deuren voor jou open en kan je aansluiten bij vier thematische stadswandelingen en een fietstocht. Wij zijn heel blij om je te ontvangen in onze prachtige stad en nodigen je van harte uit om binnen te kijken in gekende monumenten en nieuwe blikvangers.

In 2022 is het centrale thema voor Open Monumentendag Vlaanderen duurzaamheid. Een onderwerp waar je niet meer omheen kan en dat op meerdere manieren kan benaderd worden. Ook wat monumenten betreft, gaat duurzaamheid verder dan enkel energiebesparende maatregelen. Ontdek ‘8 x duurzaam’ bij monumenten en verruim je blik op duurzaamheid met de 17 doelstellingen die vanuit de Verenigde Naties werden gedefinieerd.

Het programma voor Open Monumentendag Antwerpen vind je via een handige kaart  of het programmaoverzicht. Voor een aantal locaties is er een maximum aantal bezoekers, vooraf reserveren is aanbevolen. Wil je Open Monumentendag al stappend beleven, sluit dan aan bij een van de vier wandelingen of fietstocht. Niet gereserveerd? Passeer dan langs meer dan 25 locaties waar je vrij kan binnen wandelen op 11 september.

Voor het volledige programma van Open Monumentendag Vlaanderen kan je terecht op www.openmonumentendag.be.

Opgelet: Op 11 september vindt ook de marathon plaats in Antwerpen. Alle Open Monumentendaglocaties zijn vlot bereikbaar te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Check vooraf slimnaarantwerpen.be.

Beste bezoeker

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm