Duurzaamheidsdoelstellingen

Vandaag is Gaarkeuken 110 in de Vosseschijnstraat de laatste volkskeuken in de haven. Een gaarkeuken of volkskeuken verwijst traditioneel naar een grootkeuken waar armen, vluchtelingen of daklozen gratis of aan lage prijs een warme maaltijd kunnen krijgen.

  Londenstraat 43, 2000 Antwerpen

Offline: This content can only be displayed when online.

Société Anonyme Werkmanswelzijn

In 1898 richtte de ingenieur Frederic Belpaire, samen met een aantal welstellende Antwerpse katholieken de ‘Société Anonyme Werkmanswelzijn’ op. Het doel was om een gaarkeuken en wasgelegenheid aan te bieden aan dokwerkers, schippers en havenarbeiders. Het gebouw bood ook een logement voor werkmensen uit de ruime omgeving, die vaak enkel in het weekend naar huis gingen. Zo wilde men arbeiders weghouden uit private logementshuizen en cafés in de haven die eerder een kwalijke reputatie genoten. Het bestuur van de instelling werd overgelaten aan de ‘Aalmoezeniers van de Arbeid’, een katholieke congregatie in 1894 opgericht door Theofiel Reyn (1860-1941).

Logementshuis

Met dit doel in het achterhoofd kocht de Société een stuk grond in de Londenstraat en liet naar ontwerp van Edmond Leclef (1842-1902) een logementshuis in neogotische stijl oprichten. De oostelijke vleugel uit 1901 bestond naast het opvangtehuis ook uit een klooster voor de aalmoezeniers, een feestzaal en kapel als onderbouw voor de westvleugel, die in 1911 werd gerealiseerd. In de feestzaal, die later omgevormd werd tot machinezaal, was plaats voor een toneelvereniging, een turnkring en een zangkoor.

Het Beste Brood

In 1901 kocht ‘Het Beste Brood’ twee percelen grond aan weerszijden van het Werkmanswelzijn. Zij richtten er een directeurswoning, een wagenloods en stallen op, in dezelfde stijl als de bestaande gebouwen. Het Beste Brood was een katholieke coöperatieve, die naast een volksbakkerij ook een bijstands- en pensioenkas en zelfs een kolenhandel runde.

Vlaamsche Vakschool voor Mekaniek, Scheepsbouw en Elektriciteit

In 1909 richtte het liberale stadsbestuur tegenover het Werkmanswelzijn de concurrerende ‘Schuilplaats voor Werklieden’ op. Het publiek dat de Societé kon aantrekken kalfde stilaan af. Onder invloed van Theofiel Reyn werd daarom de overstap naar het onderwijs gemaakt. In de gebouwen werd nu de ‘Vlaamsche Vakschool voor Mekaniek, Scheepsbouw en Elektriciteit’ ondergebracht. Reyn was ervan overtuigd dat de werkman door een degelijke schoolopleiding zijn levensstandaard kon verhogen. De logeerkamers op de bovenverdieping bleven nog in gebruik tot 1925, maar werden daarna omgevormd tot klaslokalen. In 1923 hief de ‘Société Anonyme Werkmanswelzijn’ zichzelf op en schonk haar gebouwen en grond aan de Aalmoezeniers van de Arbeid.

Technicum De Londenstraat

Ook vandaag is in de gebouwen nog een school gevestigd: Technicum De Londenstraat. Deze school biedt nog steeds een aantal nijverheidsopleidingen aan, zoals Elektriciteit, Mechanica, Auto, Carrosserie en Lassen-Constructie. Daarnaast is ze ook trots op haar uitzonderlijke opleidingen: Goud en Juwelen, Uurwerkmaken, en Decoratie- en Restauratieschilderwerk.


Technicum De Londenstraat

Duurzaamheidsdoelstellingen

Vandaag is Gaarkeuken 110 in de Vosseschijnstraat de laatste volkskeuken in de haven. Een gaarkeuken of volkskeuken verwijst traditioneel naar een grootkeuken waar armen, vluchtelingen of daklozen gratis of aan lage prijs een warme maaltijd kunnen krijgen.

Logementshuis

Met dit doel in het achterhoofd kocht de Société een stuk grond in de Londenstraat en liet naar ontwerp van Edmond Leclef (1842-1902) een logementshuis in neogotische stijl oprichten. De oostelijke vleugel uit 1901 bestond naast het opvangtehuis ook uit een klooster voor de aalmoezeniers, een feestzaal en kapel als onderbouw voor de westvleugel, die in 1911 werd gerealiseerd. In de feestzaal, die later omgevormd werd tot machinezaal, was plaats voor een toneelvereniging, een turnkring en een zangkoor.

Het Beste Brood

In 1901 kocht ‘Het Beste Brood’ twee percelen grond aan weerszijden van het Werkmanswelzijn. Zij richtten er een directeurswoning, een wagenloods en stallen op, in dezelfde stijl als de bestaande gebouwen. Het Beste Brood was een katholieke coöperatieve, die naast een volksbakkerij ook een bijstands- en pensioenkas en zelfs een kolenhandel runde.

Vlaamsche Vakschool voor Mekaniek, Scheepsbouw en Elektriciteit

In 1909 richtte het liberale stadsbestuur tegenover het Werkmanswelzijn de concurrerende ‘Schuilplaats voor Werklieden’ op. Het publiek dat de Societé kon aantrekken kalfde stilaan af. Onder invloed van Theofiel Reyn werd daarom de overstap naar het onderwijs gemaakt. In de gebouwen werd nu de ‘Vlaamsche Vakschool voor Mekaniek, Scheepsbouw en Elektriciteit’ ondergebracht. Reyn was ervan overtuigd dat de werkman door een degelijke schoolopleiding zijn levensstandaard kon verhogen. De logeerkamers op de bovenverdieping bleven nog in gebruik tot 1925, maar werden daarna omgevormd tot klaslokalen. In 1923 hief de ‘Société Anonyme Werkmanswelzijn’ zichzelf op en schonk haar gebouwen en grond aan de Aalmoezeniers van de Arbeid.

Technicum De Londenstraat

Ook vandaag is in de gebouwen nog een school gevestigd: Technicum De Londenstraat. Deze school biedt nog steeds een aantal nijverheidsopleidingen aan, zoals Elektriciteit, Mechanica, Auto, Carrosserie en Lassen-Constructie. Daarnaast is ze ook trots op haar uitzonderlijke opleidingen: Goud en Juwelen, Uurwerkmaken, en Decoratie- en Restauratieschilderwerk.


Offline: This content can only be displayed when online.

Société Anonyme Werkmanswelzijn

In 1898 richtte de ingenieur Frederic Belpaire, samen met een aantal welstellende Antwerpse katholieken de ‘Société Anonyme Werkmanswelzijn’ op. Het doel was om een gaarkeuken en wasgelegenheid aan te bieden aan dokwerkers, schippers en havenarbeiders. Het gebouw bood ook een logement voor werkmensen uit de ruime omgeving, die vaak enkel in het weekend naar huis gingen. Zo wilde men arbeiders weghouden uit private logementshuizen en cafés in de haven die eerder een kwalijke reputatie genoten. Het bestuur van de instelling werd overgelaten aan de ‘Aalmoezeniers van de Arbeid’, een katholieke congregatie in 1894 opgericht door Theofiel Reyn (1860-1941).

  Londenstraat 43, 2000 Antwerpen

Technicum De Londenstraat

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm