Duurzaamheidsdoelstellingen

De kaaimuren van het Willemdok (1803-1812) worden gerestaureerd. In de uitgesleten voegen groeien planten. Sommige, zoals de vlinderstruik, beschadigen de kaaimuur. Er zijn ook onschadelijke en zeldzame soorten. Bij de restauratie worden deze planten bewaard. Een speciale mortel laat toe dat planten, zoals varens, zich kunnen vestigen zonder schade aan te richten aan de kaaimuur. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen Natuurpunt Antwerpen Stad en stad Antwerpen.

  Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen

Offline: This content can only be displayed when online.

Archief van Antwerpen

Het FelixArchief omvat meer dan het stadsarchief. Het stadsarchief zorgt voor de documenten van het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie en voor de archieven van het Antwerpse OCMW en haar voorgangers. Ook tal van instellingen, privépersonen, verenigingen en bedrijven die een band hebben met Antwerpen, vertrouwden en vertrouwen hun archief toe aan het FelixArchief. De oudste documenten dateren van februari 1221. Ondertussen bewaart het FelixArchief meer dan 34 kilometer aan papieren archieven en 125 terabytes aan digitale documenten.

Architectuur van een pakhuis

Het pakhuis werd tussen 1859 en 1861 gebouwd naar een ontwerp van architect Felix Pauwels. Opdrachtgever was de Compagnie Générale de Matériels de Chemin de Fer, een constructieatelier voor spoorwegbouw uit Molenbeek. Kort na de voltooiing woedde er een brand die was overgeslagen van het aanpalende ‘Raffinerie Belge’. De heropbouw gebeurde in recordtempo met aandacht voor brandveiligheid en recuperatie van de bruikbare delen van het oorspronkelijke pand. Een binnenstraat bovengronds en een dikke brandmuur ondergronds deelden het gebouw in twee en waren bedoeld als brandmaatregel. Verder scheidden brandgangen het pakhuis van de naastliggende panden. Door de steeds verder naar het noorden opschuivende havenactiviteiten verdween in de jaren 1970 de magazijnfunctie.

Van pakhuis naar archief

In 1997 besliste het stadsbestuur om het stadsarchief in het Sint-Felixpakhuis onder te brengen. Een jaar later keurde de Antwerpse gemeenteraad de overeenkomst met het architectenbureau Robbrecht en Daem en het studiebureau goed. De plannen voor de restauratie en de nieuwe inrichting van het pakhuis konden worden getekend. In 2006 verhuisde het stadsarchief naar het Eilandje en werd het omgedoopt tot FelixArchief.

Doordachte restauratie

Met de herbestemming tot stadsarchief werd het pakhuis opnieuw gebruikt als opslagruimte, maar eerst kreeg het complex een renovatie die de 19de-eeuwse industriële architectuur haar grandeur terug gaf. De combinatie van renovatie-eisen leidde tot een concept waarin elke functie haar plaats kreeg: de publieksruimten bevinden zich op de zeer open dakverdieping, de werkplaatsen voor de verwerking van archieven bevinden zich op de laagste verdiepingen van het gebouw. De kantoren bevinden zich boven de werkplaatsen, waarbij ze logisch aansluiten. De helft van de eerste verdieping bleef na restauratie de open ruimte die ze oorspronkelijk was. De andere helft en vier andere verdiepingen bevatten in totaal 18 betonnen archiefkamers die als afzonderlijke entiteiten in de open ruimtes staan. Hier hebben de archieven hun bewaarplek. Dankzij het gebruik van containers kan men alle verdiepingen gemakkelijk betreden en controleren en blijven de opvallende zuilengalerijen onaangeroerd.


FelixArchief

Duurzaamheidsdoelstellingen

De kaaimuren van het Willemdok (1803-1812) worden gerestaureerd. In de uitgesleten voegen groeien planten. Sommige, zoals de vlinderstruik, beschadigen de kaaimuur. Er zijn ook onschadelijke en zeldzame soorten. Bij de restauratie worden deze planten bewaard. Een speciale mortel laat toe dat planten, zoals varens, zich kunnen vestigen zonder schade aan te richten aan de kaaimuur. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen Natuurpunt Antwerpen Stad en stad Antwerpen.

Architectuur van een pakhuis

Het pakhuis werd tussen 1859 en 1861 gebouwd naar een ontwerp van architect Felix Pauwels. Opdrachtgever was de Compagnie Générale de Matériels de Chemin de Fer, een constructieatelier voor spoorwegbouw uit Molenbeek. Kort na de voltooiing woedde er een brand die was overgeslagen van het aanpalende ‘Raffinerie Belge’. De heropbouw gebeurde in recordtempo met aandacht voor brandveiligheid en recuperatie van de bruikbare delen van het oorspronkelijke pand. Een binnenstraat bovengronds en een dikke brandmuur ondergronds deelden het gebouw in twee en waren bedoeld als brandmaatregel. Verder scheidden brandgangen het pakhuis van de naastliggende panden. Door de steeds verder naar het noorden opschuivende havenactiviteiten verdween in de jaren 1970 de magazijnfunctie.

Van pakhuis naar archief

In 1997 besliste het stadsbestuur om het stadsarchief in het Sint-Felixpakhuis onder te brengen. Een jaar later keurde de Antwerpse gemeenteraad de overeenkomst met het architectenbureau Robbrecht en Daem en het studiebureau goed. De plannen voor de restauratie en de nieuwe inrichting van het pakhuis konden worden getekend. In 2006 verhuisde het stadsarchief naar het Eilandje en werd het omgedoopt tot FelixArchief.

Doordachte restauratie

Met de herbestemming tot stadsarchief werd het pakhuis opnieuw gebruikt als opslagruimte, maar eerst kreeg het complex een renovatie die de 19de-eeuwse industriële architectuur haar grandeur terug gaf. De combinatie van renovatie-eisen leidde tot een concept waarin elke functie haar plaats kreeg: de publieksruimten bevinden zich op de zeer open dakverdieping, de werkplaatsen voor de verwerking van archieven bevinden zich op de laagste verdiepingen van het gebouw. De kantoren bevinden zich boven de werkplaatsen, waarbij ze logisch aansluiten. De helft van de eerste verdieping bleef na restauratie de open ruimte die ze oorspronkelijk was. De andere helft en vier andere verdiepingen bevatten in totaal 18 betonnen archiefkamers die als afzonderlijke entiteiten in de open ruimtes staan. Hier hebben de archieven hun bewaarplek. Dankzij het gebruik van containers kan men alle verdiepingen gemakkelijk betreden en controleren en blijven de opvallende zuilengalerijen onaangeroerd.


Offline: This content can only be displayed when online.

Archief van Antwerpen

Het FelixArchief omvat meer dan het stadsarchief. Het stadsarchief zorgt voor de documenten van het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie en voor de archieven van het Antwerpse OCMW en haar voorgangers. Ook tal van instellingen, privépersonen, verenigingen en bedrijven die een band hebben met Antwerpen, vertrouwden en vertrouwen hun archief toe aan het FelixArchief. De oudste documenten dateren van februari 1221. Ondertussen bewaart het FelixArchief meer dan 34 kilometer aan papieren archieven en 125 terabytes aan digitale documenten.

  Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen

FelixArchief

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm