Duurzaamheidsdoelstellingen

Witzusters

Begin 14de eeuw opende een zekere broeder Gerardus in Antwerpen een gelijkaardig huis in de Cammerstraete extra fossatum. Hij plaatste het onder de bescherming van Maria Magdalena. In 1344 keurde het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk de levensregel voor de kloostergemeenschap in de Kammenstraat goed. In 1360 gebruikte Hendrik Suderman in zijn testament voor het eerst de benaming witzusters, verwijzend naar de kleur van hun kledij.

Op het einde van de 15de eeuw werd het klooster omgevormd tot een slotklooster. In 1479 kregen de zusters toelating om een kerkhof in te richten en om het Heilig Sacrament en het Heilig Oliesel in de kapel te bewaren. Om hun klooster uit te breiden kochten ze het naastliggende huis ‘De Windhaes’. In 1491 was de kerk voltooid. Uitbreidings- en verfraaiingswerken aan de rest van het klooster duurden tot 1546.

Ingangspoort met calvarie

In 1566 beschadigden beeldenstormers het klooster en het grootste deel van het complex kwam in handen van calvinisten. Zij perkten de ruimte van de zusters drastisch in en verkochten de inboedel van de kerk. Alexander Farnese stelde de zusters terug in het bezit van het klooster waarna de gemeenschap een nieuwe bloeiperiode kende. Belangrijkste overblijfsel daarvan is de monumentale ingangspoort met calvarie uit 1652. De oorspronkelijke beeldengroep is vernietigd tijdens de Franse bezetting, maar werd in het begin van de 20ste eeuw vervangen door een getrouwe kopie.

Openbare verkoop

Na de opheffing van de slotkloosters en contemplatieve orden werd het complex in 1799 openbaar verkocht. Vanaf 1846 was het Sint-Vincentiusgenootschap eigenaar van de gebouwen. Zij bekommerden zich om verpauperde arbeidersgezinnen en verleenden steun in de vorm van armenzorg en onderwijs.

Sant’Egidio

In 1987 nam de Antwerpse tak van de gemeenschap van Sant’Egidio er haar intrek. Dit is een christelijke lekenbeweging die haar ontstaan kent in Rome. De spiritualiteit van Sant’Egidio verbindt gebed met concrete inzet voor de armen en sluit mooi aan bij de spirituele en socioculturele geschiedenis van het complex. In Antwerpen zijn er onder meer initiatieven voor dak- en thuislozen, kinderen, vluchtelingen, mensen met een beperking en ouderen.

Offline: This content can only be displayed when online.

Armenzorg

Het pand aan de Kammenstraat 51 in Antwerpen heeft een lange geschiedenis. Uniek is dat er vanaf het eerste gebruik tot vandaag voor armen wordt gezorgd vanuit christelijke inspiratie.

Politieke, economische, culturele en religieuze ontwikkelingen gaan hand in hand. Het ontstaan van initiatieven voor armen staat dus niet los van de ontwikkeling van een stad. Armoede in de opkomende steden uitte zich onder andere in een toename van het aantal prostituees. Paus Innocentius III (1160-1221) riep alle christenen op om ‘gevallen vrouwen’ te bekeren en te helpen terug te keren naar een eerbare staat. In Duitsland gaf een zekere kanunnik Rudolf uit Hildesheim gehoor aan deze oproep met de oprichting van opvanghuizen. Sommige bewoonsters zouden later huwen, anderen omarmden het religieuze leven.


Het huis van
Sant’Egidio

  Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen

Duurzaamheidsdoelstellingen

Witzusters

Begin 14de eeuw opende een zekere broeder Gerardus in Antwerpen een gelijkaardig huis in de Cammerstraete extra fossatum. Hij plaatste het onder de bescherming van Maria Magdalena. In 1344 keurde het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk de levensregel voor de kloostergemeenschap in de Kammenstraat goed. In 1360 gebruikte Hendrik Suderman in zijn testament voor het eerst de benaming witzusters, verwijzend naar de kleur van hun kledij.

Op het einde van de 15de eeuw werd het klooster omgevormd tot een slotklooster. In 1479 kregen de zusters toelating om een kerkhof in te richten en om het Heilig Sacrament en het Heilig Oliesel in de kapel te bewaren. Om hun klooster uit te breiden kochten ze het naastliggende huis ‘De Windhaes’. In 1491 was de kerk voltooid. Uitbreidings- en verfraaiingswerken aan de rest van het klooster duurden tot 1546.

Ingangspoort met calvarie

In 1566 beschadigden beeldenstormers het klooster en het grootste deel van het complex kwam in handen van calvinisten. Zij perkten de ruimte van de zusters drastisch in en verkochten de inboedel van de kerk. Alexander Farnese stelde de zusters terug in het bezit van het klooster waarna de gemeenschap een nieuwe bloeiperiode kende. Belangrijkste overblijfsel daarvan is de monumentale ingangspoort met calvarie uit 1652. De oorspronkelijke beeldengroep is vernietigd tijdens de Franse bezetting, maar werd in het begin van de 20ste eeuw vervangen door een getrouwe kopie.

Openbare verkoop

Na de opheffing van de slotkloosters en contemplatieve orden werd het complex in 1799 openbaar verkocht. Vanaf 1846 was het Sint-Vincentiusgenootschap eigenaar van de gebouwen. Zij bekommerden zich om verpauperde arbeidersgezinnen en verleenden steun in de vorm van armenzorg en onderwijs.

Sant’Egidio

In 1987 nam de Antwerpse tak van de gemeenschap van Sant’Egidio er haar intrek. Dit is een christelijke lekenbeweging die haar ontstaan kent in Rome. De spiritualiteit van Sant’Egidio verbindt gebed met concrete inzet voor de armen en sluit mooi aan bij de spirituele en socioculturele geschiedenis van het complex. In Antwerpen zijn er onder meer initiatieven voor dak- en thuislozen, kinderen, vluchtelingen, mensen met een beperking en ouderen.

Offline: This content can only be displayed when online.

Armenzorg

Het pand aan de Kammenstraat 51 in Antwerpen heeft een lange geschiedenis. Uniek is dat er vanaf het eerste gebruik tot vandaag voor armen wordt gezorgd vanuit christelijke inspiratie.

Politieke, economische, culturele en religieuze ontwikkelingen gaan hand in hand. Het ontstaan van initiatieven voor armen staat dus niet los van de ontwikkeling van een stad. Armoede in de opkomende steden uitte zich onder andere in een toename van het aantal prostituees. Paus Innocentius III (1160-1221) riep alle christenen op om ‘gevallen vrouwen’ te bekeren en te helpen terug te keren naar een eerbare staat. In Duitsland gaf een zekere kanunnik Rudolf uit Hildesheim gehoor aan deze oproep met de oprichting van opvanghuizen. Sommige bewoonsters zouden later huwen, anderen omarmden het religieuze leven.


  Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen

Het huis van
Sant’Egidio

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm