Duurzaamheidsdoelstellingen

Wisselend beheer 

In de 16de eeuw kwam de instelling onder de overkoepelende stedelijke structuur van de ‘Camer van de Huysarmen’. Het verzorgingsniveau in de instelling ging erop achteruit. Daarin kwam begin 18de eeuw terug verbetering toen de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Loretten het beheer van het gasthuis overnam. In 1798 hief de Franse bezetter de instelling op en verkocht de kapel. Voor de rest van het gasthuis vond men geen gegadigden, waardoor de Loretten in 1800 hun activiteiten konden hervatten.

Tot halverwege de 20ste eeuw zorgde de broederschap voor de opvang van pelgrims, maar daarnaast kregen ook daklozen, oorlogsinvaliden en andere behoeftigen onderdak in het complex. De kapel die jarenlang dienst deed als magazijn kon in 1925 teruggekocht worden. Sinds 1970 is ze in gebruik door Adriaan Raemdonck, die er zijn galerie ’De Zwarte Panter’ onderbracht. De Commissie van Openbare Onderstand gebruikte de gebouwen aan de Stoofstraat van 1956 tot 1988 als rusthuis. Na de sluiting breidde de galerie naar hier uit. Aan de Sint-Jansvliet is nog steeds de zetel van de broederschap gevestigd en sinds 2012 is op de verdieping terug een pelgrimsherberg ingericht voor bedevaarders op weg naar Compostella.

Bijzondere traditie

De broederschap houdt de Pelgrimstafel op Witte Donderdag in stand. Deze traditie zou teruggaan tot de tweede helft van de 15de eeuw. Het was in verschillende stichtingen de gewoonte om een gratis maaltijd aan te bieden aan behoeftigen. In het Sint-Julianusgasthuis zou de traditie ingesteld zijn in de tweede helft van de 16de eeuw door een officier van Filips II. Nog steeds wordt elk jaar op Witte Donderdag in de kapel een maaltijd aangeboden aan 12 bejaarde, alleenstaande mannen.

Offline: This content can only be displayed when online.

Stichting

In 1303 stichtten Ida Van der List en kanunnik Jan Tuclant het Sint-Julianusgasthuis. Hier konden arme reizigers drie nachten onderdak krijgen. Het gasthuis was gevestigd in de woning van Ida Van der List aan de Sint-Jansvliet. Dankzij de stichtster en daaropvolgende schenkingen was de fundatie  in staat geweest het gasthuis in de onmiddellijke omgeving uit te breiden. Vandaag vormt de site een organisch gegroeid geheel met gebouwen rond twee binnenkoeren, waarvan de toegangen liggen aan de Sint-Jansvliet, de Hoog- en de Stoofstraat. De 16 de-eeuwse kapel en toegangspoort behoren tot de oudste relicten op de site.

Galerie De
Zwarte Panter

  Hoogstraat 70-74, 2000 Antwerpen

Duurzaamheidsdoelstellingen

Wisselend beheer 

In de 16de eeuw kwam de instelling onder de overkoepelende stedelijke structuur van de ‘Camer van de Huysarmen’. Het verzorgingsniveau in de instelling ging erop achteruit. Daarin kwam begin 18de eeuw terug verbetering toen de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Loretten het beheer van het gasthuis overnam. In 1798 hief de Franse bezetter de instelling op en verkocht de kapel. Voor de rest van het gasthuis vond men geen gegadigden, waardoor de Loretten in 1800 hun activiteiten konden hervatten.

Tot halverwege de 20ste eeuw zorgde de broederschap voor de opvang van pelgrims, maar daarnaast kregen ook daklozen, oorlogsinvaliden en andere behoeftigen onderdak in het complex. De kapel die jarenlang dienst deed als magazijn kon in 1925 teruggekocht worden. Sinds 1970 is ze in gebruik door Adriaan Raemdonck, die er zijn galerie ’De Zwarte Panter’ onderbracht. De Commissie van Openbare Onderstand gebruikte de gebouwen aan de Stoofstraat van 1956 tot 1988 als rusthuis. Na de sluiting breidde de galerie naar hier uit. Aan de Sint-Jansvliet is nog steeds de zetel van de broederschap gevestigd en sinds 2012 is op de verdieping terug een pelgrimsherberg ingericht voor bedevaarders op weg naar Compostella.

Bijzondere traditie

De broederschap houdt de Pelgrimstafel op Witte Donderdag in stand. Deze traditie zou teruggaan tot de tweede helft van de 15de eeuw. Het was in verschillende stichtingen de gewoonte om een gratis maaltijd aan te bieden aan behoeftigen. In het Sint-Julianusgasthuis zou de traditie ingesteld zijn in de tweede helft van de 16de eeuw door een officier van Filips II. Nog steeds wordt elk jaar op Witte Donderdag in de kapel een maaltijd aangeboden aan 12 bejaarde, alleenstaande mannen.

Offline: This content can only be displayed when online.

Stichting

In 1303 stichtten Ida Van der List en kanunnik Jan Tuclant het Sint-Julianusgasthuis. Hier konden arme reizigers drie nachten onderdak krijgen. Het gasthuis was gevestigd in de woning van Ida Van der List aan de Sint-Jansvliet. Dankzij de stichtster en daaropvolgende schenkingen was de fundatie  in staat geweest het gasthuis in de onmiddellijke omgeving uit te breiden. Vandaag vormt de site een organisch gegroeid geheel met gebouwen rond twee binnenkoeren, waarvan de toegangen liggen aan de Sint-Jansvliet, de Hoog- en de Stoofstraat. De 16 de-eeuwse kapel en toegangspoort behoren tot de oudste relicten op de site.

  Hoogstraat 70-74, 2000 Antwerpen

Galerie De
Zwarte Panter

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm