Duurzaamheidsdoelstellingen

  Fransenplaats 1, 2018 Antwerpen

Offline: This content can only be displayed when online.

Verkaveling avant-la-lettre

In 1547 kocht ondernemer Gilbert Van Schoonbeke (1519-1554) een uitgestrekt landgoed van schout  
Willem van de Werve. Hij trok dreven en verkavelde het domein van zo’n 46 hectare voor de oprichting van speelhoven . De lanen, waarvan de Lange Lei (Markgravelei) de belangrijkste was, waren beplant met eiken en lindebomen. In een tijdspanne van vier jaar verkocht hij 55 percelen goed voor 20 hectare. Kopers waren vooral kooplui, maar ook landmeters, metselaars en timmerlieden. Een economische crisis deed de verkoop stilvallen maar tussen 1559 en 1570 werden de resterende percelen verkaveld en verkocht.

Citadel in de achtertuin

De bouw van de citadel of Zuidkasteel vanaf 1567 had een grote invloed op het Leikwartier. Uitbreiding in westelijke richting was niet meer mogelijk. Bovendien leidde de nabijheid van de citadel herhaaldelijk tot troepenbewegingen, inkwartiering, plundering en zelfs de totale vernietiging van de wijk. In de tussenliggende, vredige periodes bouwden de eigenaars de hoveniers- en speelhoven steeds weer op.

Brialmontomwalling

Tot de jaren 1850 bestond de buurt grotendeels uit lusthoven, boeren- en hovenierswoningen. Ze lagen aan dreven zonder bestrating. Het domein Hertoghe en het hof van Leysen met het Torenhof zijn hier restanten van. De aanleg van de Brialmontomwalling onderbrak het wegennet van het Leikwartier en sommige straten verdwenen in de nieuwe omwalling. Binnen de omwalling transformeerde de verkaveling van Van Schoonbeke tot een volwaardig stadskwartier met statige meester-, heren- en burgerwoningen.

Residentiële uitstraling

Ondanks de sloopwoede vanaf het einde van de jaren 1960 behield de buurt haar residentieel karakter met voornamelijk stijlvolle huizen met diepe tuinen. Dit is mede te danken aan de inzet van Werkgroep De Lei vzw die zich sinds de jaren 1970 inzet voor het behoud en de bescherming van het erfgoed in de wijk.

475 jaar Leikwartier

Duurzaamheidsdoelstellingen

Citadel in de achtertuin

De bouw van de citadel of Zuidkasteel vanaf 1567 had een grote invloed op het Leikwartier. Uitbreiding in westelijke richting was niet meer mogelijk. Bovendien leidde de nabijheid van de citadel herhaaldelijk tot troepenbewegingen, inkwartiering, plundering en zelfs de totale vernietiging van de wijk. In de tussenliggende, vredige periodes bouwden de eigenaars de hoveniers- en speelhoven steeds weer op.

Brialmontomwalling

Tot de jaren 1850 bestond de buurt grotendeels uit lusthoven, boeren- en hovenierswoningen. Ze lagen aan dreven zonder bestrating. Het domein Hertoghe en het hof van Leysen met het Torenhof zijn hier restanten van. De aanleg van de Brialmontomwalling onderbrak het wegennet van het Leikwartier en sommige straten verdwenen in de nieuwe omwalling. Binnen de omwalling transformeerde de verkaveling van Van Schoonbeke tot een volwaardig stadskwartier met statige meester-, heren- en burgerwoningen.

Residentiële uitstraling

Ondanks de sloopwoede vanaf het einde van de jaren 1960 behield de buurt haar residentieel karakter met voornamelijk stijlvolle huizen met diepe tuinen. Dit is mede te danken aan de inzet van Werkgroep De Lei vzw die zich sinds de jaren 1970 inzet voor het behoud en de bescherming van het erfgoed in de wijk.

Offline: This content can only be displayed when online.

Verkaveling avant-la-lettre

In 1547 kocht ondernemer Gilbert Van Schoonbeke (1519-1554) een uitgestrekt landgoed van schout  
Willem van de Werve. Hij trok dreven en verkavelde het domein van zo’n 46 hectare voor de oprichting van speelhoven . De lanen, waarvan de Lange Lei (Markgravelei) de belangrijkste was, waren beplant met eiken en lindebomen. In een tijdspanne van vier jaar verkocht hij 55 percelen goed voor 20 hectare. Kopers waren vooral kooplui, maar ook landmeters, metselaars en timmerlieden. Een economische crisis deed de verkoop stilvallen maar tussen 1559 en 1570 werden de resterende percelen verkaveld en verkocht.

  Fransenplaats 1, 2018 Antwerpen

475 jaar Leikwartier

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm