Vlakbij het De Villegaspark, aan de Sint-Willibrorduskerk, staan drie toekomstbomen: een beuk met een stamomtrek van ruim vijf meter en twee lindes. Stad Antwerpen zet in op toekomstbomen om het stadsbeeld te vergroenen. Deze bomen krijgen zowel boven- als ondergronds voldoende ruimte om te groeien. Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een betere leefomgeving en dragen zo bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Er zijn ruim 530 toekomstbomen. Het gaat zowel om nieuw aangeplante exemplaren als om de opwaardering van bestaande bomen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

  Ingang ter hoogte van Grotesteenweg 233, 2600 Berchem

Offline: This content can only be displayed when online.

Groene Singel

Tussen Singel en Ring ligt een 13 kilometer lange zone met versnipperde groene ruimten. Het project Groene Singel wil dit lappendeken omvormen en verbinden tot een groene gordel van zo’n 625 hectare. Op deze manier kunnen ook verschillende bestaande parken met elkaar verbonden worden. Het park Brialmont is een deelproject van de Groene Singel. Het schakelt de Berchemse gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans aan elkaar tot één ecologisch landschap. Momenteel zijn de zones gescheiden door drukke verkeerswegen.

Brialmontomwalling

Natuur en erfgoed zijn de kenmerkende kwaliteiten van het gebied en vormden de basis voor het ontwerp. Het erfgoed is afkomstig van de Brialmontomwalling. Deze verdedigingsgordel werd in 1860-64 aangelegd tussen het noord- en het zuidkasteel en bestond uit poorten, hoge wallen, diepe grachten en een vooruitgeschoven fortengordel. Met uitzondering van de forten bleven er weinig sporen van bewaard, maar op deze locatie zijn nog enkele restanten terug te vinden. Een andere troef van het gebied is de Wolvenberg. Het is het enige natuurgebied binnen de Ring en heeft een unieke natuurwaarde.

Natuurlandschap

Het masterplan voor dit gebied dateert uit 2017. Twee deelprojecten zijn ondertussen uitgevoerd. Ten westen van de Wolvenberg hebben de volkstuinen plaatsgemaakt voor een natuurlandschap met nieuwe recreatieve plekken. Twee komvormige ruimten temperen het verkeerslawaai en dienen tegelijk als infiltratiebekkens voor het bufferen van regenwater. De leeuwenkoppen die vroeger aan een poortgebouw van de omwalling stonden zijn op hun oorspronkelijke plaats gezet en flankeren nu de toegangsweg.

De heraanleg van de entree aan de Grotesteenweg is ook gerealiseerd. Hier is het historisch landschappelijk profiel van de Brialmontomwalling geëvoceerd. Hoogtes, laagtes, taluds en duidelijke paden benadrukken de kenmerkende fortstructuur. Op de kop van de gracht is een getrapte ligweide aangelegd in gras en metselwerk. De materialen refereren aan die van de vroegere omwalling.

Brilschans en Wolvenberg in ontwikkeling

Het ontwerp voor de tweede fase van de heraanleg is in opmaak. Het legt het toekomstbeeld voor de resterende deelzones Brilschans en Wolvenberg vast. In het deel Brilschans ligt de nadruk op het evoceren van de vroegere omwalling en het creëren van aangename verblijfsplekken. Om de natuurwaarde van het park te versterken wordt het parkprogramma zo veel mogelijk geconcentreerd op het glacis of de rand van het park. Zo ontstaat op de schans, centraal in het park, een luwe zone voor natuurontwikkeling en -beleving.

Samen met Natuurpunt wordt gekeken hoe de schans en de Wolvenberg beter op elkaar kunnen aansluiten. Voor de Wolvenberg is een natuurbeheerplan opgemaakt dat streeft naar een evolutie binnen het natuurreservaat. Het centrale gedeelte wordt halfopen en de randen worden meer gesloten. Ook wordt er een vernieuwd padennetwerk uitgerold dat gedeeltelijk bestaat uit houten vlonders. De paden leiden langs de open plekken en zijn zo ingericht dat ze betreding van het natuurgebied voorkomen.

Park Brialmont

Duurzaamheidsdoelstellingen

Vlakbij het De Villegaspark, aan de Sint-Willibrorduskerk, staan drie toekomstbomen: een beuk met een stamomtrek van ruim vijf meter en twee lindes. Stad Antwerpen zet in op toekomstbomen om het stadsbeeld te vergroenen. Deze bomen krijgen zowel boven- als ondergronds voldoende ruimte om te groeien. Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een betere leefomgeving en dragen zo bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Er zijn ruim 530 toekomstbomen. Het gaat zowel om nieuw aangeplante exemplaren als om de opwaardering van bestaande bomen.

Brialmontomwalling

Natuur en erfgoed zijn de kenmerkende kwaliteiten van het gebied en vormden de basis voor het ontwerp. Het erfgoed is afkomstig van de Brialmontomwalling. Deze verdedigingsgordel werd in 1860-64 aangelegd tussen het noord- en het zuidkasteel en bestond uit poorten, hoge wallen, diepe grachten en een vooruitgeschoven fortengordel. Met uitzondering van de forten bleven er weinig sporen van bewaard, maar op deze locatie zijn nog enkele restanten terug te vinden. Een andere troef van het gebied is de Wolvenberg. Het is het enige natuurgebied binnen de Ring en heeft een unieke natuurwaarde.

Natuurlandschap

Het masterplan voor dit gebied dateert uit 2017. Twee deelprojecten zijn ondertussen uitgevoerd. Ten westen van de Wolvenberg hebben de volkstuinen plaatsgemaakt voor een natuurlandschap met nieuwe recreatieve plekken. Twee komvormige ruimten temperen het verkeerslawaai en dienen tegelijk als infiltratiebekkens voor het bufferen van regenwater. De leeuwenkoppen die vroeger aan een poortgebouw van de omwalling stonden zijn op hun oorspronkelijke plaats gezet en flankeren nu de toegangsweg.

De heraanleg van de entree aan de Grotesteenweg is ook gerealiseerd. Hier is het historisch landschappelijk profiel van de Brialmontomwalling geëvoceerd. Hoogtes, laagtes, taluds en duidelijke paden benadrukken de kenmerkende fortstructuur. Op de kop van de gracht is een getrapte ligweide aangelegd in gras en metselwerk. De materialen refereren aan die van de vroegere omwalling.

Brilschans en Wolvenberg in ontwikkeling

Het ontwerp voor de tweede fase van de heraanleg is in opmaak. Het legt het toekomstbeeld voor de resterende deelzones Brilschans en Wolvenberg vast. In het deel Brilschans ligt de nadruk op het evoceren van de vroegere omwalling en het creëren van aangename verblijfsplekken. Om de natuurwaarde van het park te versterken wordt het parkprogramma zo veel mogelijk geconcentreerd op het glacis of de rand van het park. Zo ontstaat op de schans, centraal in het park, een luwe zone voor natuurontwikkeling en -beleving.

Samen met Natuurpunt wordt gekeken hoe de schans en de Wolvenberg beter op elkaar kunnen aansluiten. Voor de Wolvenberg is een natuurbeheerplan opgemaakt dat streeft naar een evolutie binnen het natuurreservaat. Het centrale gedeelte wordt halfopen en de randen worden meer gesloten. Ook wordt er een vernieuwd padennetwerk uitgerold dat gedeeltelijk bestaat uit houten vlonders. De paden leiden langs de open plekken en zijn zo ingericht dat ze betreding van het natuurgebied voorkomen.

Offline: This content can only be displayed when online.

Groene Singel

Tussen Singel en Ring ligt een 13 kilometer lange zone met versnipperde groene ruimten. Het project Groene Singel wil dit lappendeken omvormen en verbinden tot een groene gordel van zo’n 625 hectare. Op deze manier kunnen ook verschillende bestaande parken met elkaar verbonden worden. Het park Brialmont is een deelproject van de Groene Singel. Het schakelt de Berchemse gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans aan elkaar tot één ecologisch landschap. Momenteel zijn de zones gescheiden door drukke verkeerswegen.

  Ingang ter hoogte van Grotesteenweg 233, 2600 Berchem

Park Brialmont

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm