Duurzaamheidsdoelstellingen

  Ter hoogte hondenpark Dordrechtlaan, 2100 Deurne

Offline: This content can only be displayed when online.

Braem ontwierp sociale woonwijk

In de jaren 1960 vormde het gemeentebestuur van Deurne de terreinen van het Fort van Deurne (1852-1854) om tot een sociale woonwijk. Renaat Braem ontwierp het project. Om de beoogde densiteit voor de nieuwe wijk te realiseren en tegelijk de bestaande waardevolle groene parkruimte rond het fort te behouden, combineerde Braem hoogbouw in het park met laagbouw langs de randen.

Het tot cultuurcentrum omgevormde fort zou dienst doen als community center en vormde het hart van de wijk. Later kreeg het een nieuwe bestemming als sportcentrum. De woontorens en het winkelcentrum dat Braem had voorzien werden niet uitgevoerd. In 1976 kreeg één van Braems oud-medewerkers, Lode Wouters samen met Fons Mostien en Boud Rombouts de opdracht om tien lage tot middelhoge woonblokken te realiseren: de torentjes.

Wonen in ‘t groen

De randbebouwing van Braem bestaat uit zes langblokken. Ze zijn ingeplant langs de rand van het terrein. De woonruimten kijken uit op het ingesloten park terwijl de circulatie zich aan de achterzijde bevindt. De twee zuidelijke blokken zijn architecturaal het interessantst. Ze vormen een nauwelijks onderbroken lint met vloeiende lijnvoering. De galerijflats hebben een repetitief modulair karakter, het gevolg van het bouwsysteem. De hoofdstructuur van dragende wanden en monolithische  vloerplaten bestaat uit ter plaatse gestort beton. De blinde kopwanden zijn door een bekisting met metalen golfplaten voorzien van een geribde textuur. Waar mogelijk maakte Braem gebruik van geprefabriceerde onderdelen, onder meer voor borstweringen en trappen. Om openheid en doorzichten te creëren hield Braem de gelijkvloerse verdieping open, maar in de loop van de jaren werd ze ingevuld met garages en bergplaatsen. De blokken in het noorden van de wijk hebben een veel conventionelere  vormgeving.

Nood aan restauratie

De Arenawijk is aan renovatie toe. De herontwikkeling bestaat uit drie delen: de heraanleg van de publieke ruimte, de renovatie en restauratie van de gebouwen in de zuidrand en de afbraak van de langblokken en het zwembad in de noordrand. In de plaats komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en een basisschool. De torentjes blijven voorlopig behouden en er wordt een langetermijnvisie voor bedacht. Een ontwerpteam (CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten) werkt momenteel aan de opmaak van een inrichtingsplan.

Eind 2021 is een architectenteam aangesteld voor de renovatie van de bebouwing in de zuidrand: Bressers Erfgoed - FVWW Architecten. In hun voorstel maken de architecten de plint terug levendig met woonondersteunende functies, fietsenstallingen en kleine appartementen. Verder schakelen ze de bestaande maisonettes  op verschillende manieren aan elkaar om de woonoppervlakte te vergroten zonder dat de vormgeving van Braem verloren gaat.

Arenawijk

Duurzaamheidsdoelstellingen

Het tot cultuurcentrum omgevormde fort zou dienst doen als community center en vormde het hart van de wijk. Later kreeg het een nieuwe bestemming als sportcentrum. De woontorens en het winkelcentrum dat Braem had voorzien werden niet uitgevoerd. In 1976 kreeg één van Braems oud-medewerkers, Lode Wouters samen met Fons Mostien en Boud Rombouts de opdracht om tien lage tot middelhoge woonblokken te realiseren: de torentjes.

Wonen in ‘t groen

De randbebouwing van Braem bestaat uit zes langblokken. Ze zijn ingeplant langs de rand van het terrein. De woonruimten kijken uit op het ingesloten park terwijl de circulatie zich aan de achterzijde bevindt. De twee zuidelijke blokken zijn architecturaal het interessantst. Ze vormen een nauwelijks onderbroken lint met vloeiende lijnvoering. De galerijflats hebben een repetitief modulair karakter, het gevolg van het bouwsysteem. De hoofdstructuur van dragende wanden en monolithische  vloerplaten bestaat uit ter plaatse gestort beton. De blinde kopwanden zijn door een bekisting met metalen golfplaten voorzien van een geribde textuur. Waar mogelijk maakte Braem gebruik van geprefabriceerde onderdelen, onder meer voor borstweringen en trappen. Om openheid en doorzichten te creëren hield Braem de gelijkvloerse verdieping open, maar in de loop van de jaren werd ze ingevuld met garages en bergplaatsen. De blokken in het noorden van de wijk hebben een veel conventionelere  vormgeving.

Nood aan restauratie

De Arenawijk is aan renovatie toe. De herontwikkeling bestaat uit drie delen: de heraanleg van de publieke ruimte, de renovatie en restauratie van de gebouwen in de zuidrand en de afbraak van de langblokken en het zwembad in de noordrand. In de plaats komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en een basisschool. De torentjes blijven voorlopig behouden en er wordt een langetermijnvisie voor bedacht. Een ontwerpteam (CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten) werkt momenteel aan de opmaak van een inrichtingsplan.

Eind 2021 is een architectenteam aangesteld voor de renovatie van de bebouwing in de zuidrand: Bressers Erfgoed - FVWW Architecten. In hun voorstel maken de architecten de plint terug levendig met woonondersteunende functies, fietsenstallingen en kleine appartementen. Verder schakelen ze de bestaande maisonettes  op verschillende manieren aan elkaar om de woonoppervlakte te vergroten zonder dat de vormgeving van Braem verloren gaat.

Offline: This content can only be displayed when online.

Braem ontwierp sociale woonwijk

In de jaren 1960 vormde het gemeentebestuur van Deurne de terreinen van het Fort van Deurne (1852-1854) om tot een sociale woonwijk. Renaat Braem ontwierp het project. Om de beoogde densiteit voor de nieuwe wijk te realiseren en tegelijk de bestaande waardevolle groene parkruimte rond het fort te behouden, combineerde Braem hoogbouw in het park met laagbouw langs de randen.

  Ter hoogte hondenpark Dordrechtlaan, 2100 Deurne

Arenawijk

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm