Duurzaamheidsdoelstellingen

Zoals bij elke heraanleg is bij de inrichting van het Moorkensplen in 2018 rekening gehouden met de principes van het Antwerpse Lichtplan uit 2012. Hierin staat waar en hoe de openbare verlichting er uit moet zien. Het licht moet niet alleen functioneel zijn, maar ook mooi en energiebewust. Daarom zet de stad 100 procent in op ledverlichting. Door het licht ’s nachts te dimmen wordt bijkomend energie bespaard en vermindert de lichtvervuiling.

  Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout

Offline: This content can only be displayed when online.

Van Reuzenhuis naar gemeentehuis

Borgerhout is ontstaan rond de Turnhoutsebaan. Het was een gehucht van Deurne. Met de Belgische onafhankelijkheid en de invoering van het cijnskiesrecht kregen de Borgerhoutse handelaars en ambachtslieden overwicht op de armere boerenbevolking in Deurne. Ze ijverden voor een gemeentehuis op het grondgebied van Borgerhout en vormden in 1833 het Reuzenhuis om. Ook na de politieke zelfstandigheid in 1836 bleef het Reuzenhuis nog dienst doen als gemeentehuis. Door de bevolkingstoename was het tegen 1879 te klein geworden. De gemeenteraad besliste een nieuw raadhuis te bouwen op het ‘Borgerhoutschveld’, nu Moorkensplein. In 1885 kregen de gebroeders Blomme de ontwerpopdracht voor het nieuwe gebouw.

Een nieuw gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis moest zelfstandigheid en welvarendheid uitstralen. Het rijk gedecoreerde complex is opgetrokken in Vlaamse neorenaissancestijl. Een vierkante toegangstoren met beiaard domineert de hoofdgevel. Op het gelijkvloers bevonden zich de utilitaire  ruimten: de lokalen voor de politie en de brandweer, de portierswoning, vier gevangeniskamers, het kadaster, het lokaal voor de bouwmeester, het bureel van weldadigheid , de gemeenteontvanger en de gemeentekas. Op het schoon verdiep had men een zittingszaal en griffie voor de vrederechter, het kabinet van de burgemeester, het secretariaat, de burgerlijke stand, de bevolking en de militie ondergebracht. Op de eerste verdieping waren de trouw-, feest- en ontvangstzaal, de raadszaal, een kleine vergaderzaal en de bibliotheek gevestigd. Deze representatieve lokalen komen uit op een prachtige ontvangsthal.

Districtshuis

Sinds de fusie met Antwerpen in 1983 is het gemeentehuis omgevormd tot districtshuis. Districtshuizen zijn belangrijk voor een goede dienstverlening aan bewoners. Daarom investeerde de stad in 2015-2017 in renovatie- en verbeteringswerken. De stadsloketten verhuisden naar de gelijkvloerse verdieping en kregen een eigen toegang aan de oostzijde van het gebouw. Het districtsbestuur is terug te vinden op het schoon verdiep, de districtswerking op de eerste verdieping.

Energiebesparende maatregelen

Naast een toegankelijkere dienstverlening zijn ook energiebesparende maatregelen doorgevoerd, met respect voor de erfgoedwaarde van het gebouw. Voorbeelden zijn het isoleren van de zoldervloer en bepaalde dakdelen. De nieuwe beglazing van de koepel is isolerend en zonwerend. De tochtdichtheid van het buitenschrijnwerk werd verbeterd en in de bestaande kaders werd dubbele beglazing geplaatst. Waar dit niet mogelijk was is voorzetbeglazing aangebracht. Ook de elektrische en verwarmingsinstallatie zijn vernieuwd. Begin 2018 opende het vernieuwde districtshuis.

Districtshuis Borgerhout

Duurzaamheidsdoelstellingen

Zoals bij elke heraanleg is bij de inrichting van het Moorkensplen in 2018 rekening gehouden met de principes van het Antwerpse Lichtplan uit 2012. Hierin staat waar en hoe de openbare verlichting er uit moet zien. Het licht moet niet alleen functioneel zijn, maar ook mooi en energiebewust. Daarom zet de stad 100 procent in op ledverlichting. Door het licht ’s nachts te dimmen wordt bijkomend energie bespaard en vermindert de lichtvervuiling.

Een nieuw gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis moest zelfstandigheid en welvarendheid uitstralen. Het rijk gedecoreerde complex is opgetrokken in Vlaamse neorenaissancestijl. Een vierkante toegangstoren met beiaard domineert de hoofdgevel. Op het gelijkvloers bevonden zich de utilitaire  ruimten: de lokalen voor de politie en de brandweer, de portierswoning, vier gevangeniskamers, het kadaster, het lokaal voor de bouwmeester, het bureel van weldadigheid , de gemeenteontvanger en de gemeentekas. Op het schoon verdiep had men een zittingszaal en griffie voor de vrederechter, het kabinet van de burgemeester, het secretariaat, de burgerlijke stand, de bevolking en de militie ondergebracht. Op de eerste verdieping waren de trouw-, feest- en ontvangstzaal, de raadszaal, een kleine vergaderzaal en de bibliotheek gevestigd. Deze representatieve lokalen komen uit op een prachtige ontvangsthal.

Districtshuis

Sinds de fusie met Antwerpen in 1983 is het gemeentehuis omgevormd tot districtshuis. Districtshuizen zijn belangrijk voor een goede dienstverlening aan bewoners. Daarom investeerde de stad in 2015-2017 in renovatie- en verbeteringswerken. De stadsloketten verhuisden naar de gelijkvloerse verdieping en kregen een eigen toegang aan de oostzijde van het gebouw. Het districtsbestuur is terug te vinden op het schoon verdiep, de districtswerking op de eerste verdieping.

Energiebesparende maatregelen

Naast een toegankelijkere dienstverlening zijn ook energiebesparende maatregelen doorgevoerd, met respect voor de erfgoedwaarde van het gebouw. Voorbeelden zijn het isoleren van de zoldervloer en bepaalde dakdelen. De nieuwe beglazing van de koepel is isolerend en zonwerend. De tochtdichtheid van het buitenschrijnwerk werd verbeterd en in de bestaande kaders werd dubbele beglazing geplaatst. Waar dit niet mogelijk was is voorzetbeglazing aangebracht. Ook de elektrische en verwarmingsinstallatie zijn vernieuwd. Begin 2018 opende het vernieuwde districtshuis.

Offline: This content can only be displayed when online.

Van Reuzenhuis naar gemeentehuis

Borgerhout is ontstaan rond de Turnhoutsebaan. Het was een gehucht van Deurne. Met de Belgische onafhankelijkheid en de invoering van het cijnskiesrecht kregen de Borgerhoutse handelaars en ambachtslieden overwicht op de armere boerenbevolking in Deurne. Ze ijverden voor een gemeentehuis op het grondgebied van Borgerhout en vormden in 1833 het Reuzenhuis om. Ook na de politieke zelfstandigheid in 1836 bleef het Reuzenhuis nog dienst doen als gemeentehuis. Door de bevolkingstoename was het tegen 1879 te klein geworden. De gemeenteraad besliste een nieuw raadhuis te bouwen op het ‘Borgerhoutschveld’, nu Moorkensplein. In 1885 kregen de gebroeders Blomme de ontwerpopdracht voor het nieuwe gebouw.

  Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout

Districtshuis Borgerhout

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm