Duurzaamheidsdoelstellingen

Op het emplacement van het goederenstation is de aanleg bezig van Nieuw Zuid, een nieuwe duurzame woonwijk. Naast een groene omgeving is er aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit, collectieve energievoorzieningen en een duurzaam water- en afvalbeheer.

Verval en nieuw leven

Door de verplaatsing van de havenactiviteiten naar het noorden en de tanende activiteiten aan de Zuiderdokken verloor het goederenstation steeds meer aan belang. In 1988 sloot het de deuren. Een tijdlang verbleven er kunstenaars en krakers, tot Bank Van Breda het in verval geraakte gebouw in 2004 kocht. Ze nam Antwerps architectenbureau Conix Architecten onder de arm om de lokettenzaal tot in de puntjes te restaureren en een nieuwe vleugel voor kantoren en een ondergrondse garage te bouwen. Vandaag doet de lokettenzaal dienst als ontvangstruimte.

Duurzame waarden

Bank Van Breda is een bank enkel voor ondernemers en vrije beroepen, een beroepsgroep die een belangrijke rol vervult in de transitie naar een meer duurzame economie. De bank wil hen daarin adviseren en ondersteunen. Voor haar beleggingen en kredietverstrekkingen houdt de bank rekening met de aard van de onderneming en gaat zij actief in dialoog. Zo belegt ze niet in bedrijven die er onethische praktijken op nahouden en verstrekt geen krediet aan ondernemingen actief in wapenproductie, tabaks-of gokindustrie, kernenergie of olieproductie.

Daarnaast tracht de bank ook actief haar eigen ecologische voetafdruk te beperken. Ze stimuleert het fietsgebruik voor woon- werkverkeer en moedigt gedeeltelijk thuiswerk aan. Het eigen wagenpark wordt versneld vergroend. In haar kantoren plaatst de bank energiezuinigere airco’s en gebruikt ze uitsluitend groene stroom. Bij renovaties en nieuwbouw is energiezuinigheid een belangrijk uitgangspunt met investeringen in warmtepompen, boorgattechnologie, opvang en gebruik van hemelwater, ledverlichting, enzovoort. Vanaf 2022 wil de bank haar restuitstoot compenseren via aanplantingen van bos.

Offline: This content can only be displayed when online.

Voormalig goederenstation Antwerpen-Zuid

De aanleg van een stationscomplex was onderdeel van de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Zuidkwartier. De lokettenzaal van het goederenstation is daarvan het laatste restant. Het neoclassicistische gebouw dateert uit 1901 en is een ontwerp van de architect van de Belgische staatsspoorwegen, Frans Seulen. Achter de traditionele gevel bevindt zich een dubbelhoge lokettenzaal met aanpalende bureelruimten. Materiaalgebruik en constructiewijze sluiten aan bij de art nouveau. De zichtbaar gelaten ijzeren draagstructuur, de glazen scheidingswanden en de hoogwaardig uitgewerkte houten lokettenwand zijn een combinatie van luxe en functionaliteit.


Bank Van Breda

  Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

Duurzaamheidsdoelstellingen

Op het emplacement van het goederenstation is de aanleg bezig van Nieuw Zuid, een nieuwe duurzame woonwijk. Naast een groene omgeving is er aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit, collectieve energievoorzieningen en een duurzaam water- en afvalbeheer.

Verval en nieuw leven

Door de verplaatsing van de havenactiviteiten naar het noorden en de tanende activiteiten aan de Zuiderdokken verloor het goederenstation steeds meer aan belang. In 1988 sloot het de deuren. Een tijdlang verbleven er kunstenaars en krakers, tot Bank Van Breda het in verval geraakte gebouw in 2004 kocht. Ze nam Antwerps architectenbureau Conix Architecten onder de arm om de lokettenzaal tot in de puntjes te restaureren en een nieuwe vleugel voor kantoren en een ondergrondse garage te bouwen. Vandaag doet de lokettenzaal dienst als ontvangstruimte.

Duurzame waarden

Bank Van Breda is een bank enkel voor ondernemers en vrije beroepen, een beroepsgroep die een belangrijke rol vervult in de transitie naar een meer duurzame economie. De bank wil hen daarin adviseren en ondersteunen. Voor haar beleggingen en kredietverstrekkingen houdt de bank rekening met de aard van de onderneming en gaat zij actief in dialoog. Zo belegt ze niet in bedrijven die er onethische praktijken op nahouden en verstrekt geen krediet aan ondernemingen actief in wapenproductie, tabaks-of gokindustrie, kernenergie of olieproductie.

Daarnaast tracht de bank ook actief haar eigen ecologische voetafdruk te beperken. Ze stimuleert het fietsgebruik voor woon- werkverkeer en moedigt gedeeltelijk thuiswerk aan. Het eigen wagenpark wordt versneld vergroend. In haar kantoren plaatst de bank energiezuinigere airco’s en gebruikt ze uitsluitend groene stroom. Bij renovaties en nieuwbouw is energiezuinigheid een belangrijk uitgangspunt met investeringen in warmtepompen, boorgattechnologie, opvang en gebruik van hemelwater, ledverlichting, enzovoort. Vanaf 2022 wil de bank haar restuitstoot compenseren via aanplantingen van bos.

Offline: This content can only be displayed when online.

Voormalig goederenstation Antwerpen-Zuid

De aanleg van een stationscomplex was onderdeel van de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Zuidkwartier. De lokettenzaal van het goederenstation is daarvan het laatste restant. Het neoclassicistische gebouw dateert uit 1901 en is een ontwerp van de architect van de Belgische staatsspoorwegen, Frans Seulen. Achter de traditionele gevel bevindt zich een dubbelhoge lokettenzaal met aanpalende bureelruimten. Materiaalgebruik en constructiewijze sluiten aan bij de art nouveau. De zichtbaar gelaten ijzeren draagstructuur, de glazen scheidingswanden en de hoogwaardig uitgewerkte houten lokettenwand zijn een combinatie van luxe en functionaliteit.


  Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

Bank Van Breda

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm