Duurzaamheidsdoelstellingen

Offline: This content can only be displayed when online.

  Start: Belvédèrepark, ter hoogte van de Kattendijkbrug en Sluisstraat, 2000 Antwerpen

Opkomst van petroleum

In 1861 arriveerden de eerste 40 vaten petroleum vanuit de Verenigde Staten in Antwerpen. Twee jaar later was de haven de grootste petroleuminvoerder van Europa. De eerste opslagplaatsen lagen verspreid in de stad, maar na een grote brand in 1889 besliste de stad om de petroleuminstellingen verder weg in te planten. Op voorstel van schepen Arthur Van de Nest startte in 1898 de aanleg van een moderne petroleumhaven in de Hobokense polder.

Ontstaan Petroleum Zuid

Belangrijke inrichtingswerken moesten het terrein bedrijfsklaar maken: de aanleg van twee kilometer kaaien en een ontsluitingsweg (de huidige d’Herbouvilekaai), een ophoging van het terrein en de bouw van een jettypier . Vanaf deze pier werd petroleum via pijpleidingen rechtstreeks van de tanker naar de opslagplaatsen van de verschillende bedrijven gepompt.

Verschuiving naar het noorden

Petroleum Zuid speelde in de eerste helft van de 20ste eeuw een toonaangevende rol in de Europese petroleumindustrie, maar de Tweede Wereldoorlog bracht een kentering. Zware verwoestingen, plaatsgebrek en technologische vernieuwingen zorgden ervoor dat de petroleumindustrie zich naar het noorden verplaatste rond het Marshalldok.

Industrieel erfgoed

In de periode 1960-1990 verlieten de meeste bedrijven hun terreinen aan de Antwerpse Zuidrand en ruimden hun percelen. Toch zijn er nog erfgoedrelicten achter gebleven uit de beginperiode en het interbellum. Onder andere de jettypier uit 1903 en de bovengrondse pijpleidingen uit 1937 zijn beschermd als monument omwille van hun industrieel-archeologische waarde. De bewaarde constructies geven een beeld van het proces van overslag en opslag van petroleum en aanverwante producten.

Duurzame toekomst

Ondertussen is de herontwikkeling van het gebied gestart. Onder de naam ‘Blue Gate Antwerp’ wordt op de gesaneerde terreinen een innovatief en toekomstgericht bedrijventerrein aangelegd. Er is plaats voor productiebedrijven, instellingen voor onderzoek en ontwikkeling en een logistieke zone aan de Scheldekant. Die zone omvat een centrum voor stadsdistributie, bedoeld om vervuilende vrachtwagens uit de stad te houden.

Bij de heraanleg wordt ook duurzaamheid nagestreefd. Tussen de bedrijven zorgen wadi’s ervoor dat water uit de omgeving niet naar de riool verdwijnt, maar infiltreert in de bodem. Doordat het terrein een groen karakter krijgt is het ook een opwaardering van het publieke domein voor de buurtbewoners. Een groene corridor van 14,5 hectare zal de Hobokense Polder verbinden met de groenzones rond de Ring. Een recreatief fietspad door en langs de corridor maakt het bedrijventerrein bereikbaar en toegankelijk.


Fietstocht

Deze fietstocht laat je met andere ogen kijken naar de Scheldekaaien en Bluegate. Welke plannen lagen ooit op de tafel en hoe ziet de toekomst er uit? De fietstocht duurt 2 uur. Voorzie je eigen fiets.

Fietstocht: Een nieuwe toekomst voor de Scheldekaaien en Blue Gate

Duurzaamheidsdoelstellingen

Opkomst van petroleum

In 1861 arriveerden de eerste 40 vaten petroleum vanuit de Verenigde Staten in Antwerpen. Twee jaar later was de haven de grootste petroleuminvoerder van Europa. De eerste opslagplaatsen lagen verspreid in de stad, maar na een grote brand in 1889 besliste de stad om de petroleuminstellingen verder weg in te planten. Op voorstel van schepen Arthur Van de Nest startte in 1898 de aanleg van een moderne petroleumhaven in de Hobokense polder.

Ontstaan Petroleum Zuid

Belangrijke inrichtingswerken moesten het terrein bedrijfsklaar maken: de aanleg van twee kilometer kaaien en een ontsluitingsweg (de huidige d’Herbouvilekaai), een ophoging van het terrein en de bouw van een jettypier . Vanaf deze pier werd petroleum via pijpleidingen rechtstreeks van de tanker naar de opslagplaatsen van de verschillende bedrijven gepompt.

Verschuiving naar het noorden

Petroleum Zuid speelde in de eerste helft van de 20ste eeuw een toonaangevende rol in de Europese petroleumindustrie, maar de Tweede Wereldoorlog bracht een kentering. Zware verwoestingen, plaatsgebrek en technologische vernieuwingen zorgden ervoor dat de petroleumindustrie zich naar het noorden verplaatste rond het Marshalldok.

Industrieel erfgoed

In de periode 1960-1990 verlieten de meeste bedrijven hun terreinen aan de Antwerpse Zuidrand en ruimden hun percelen. Toch zijn er nog erfgoedrelicten achter gebleven uit de beginperiode en het interbellum. Onder andere de jettypier uit 1903 en de bovengrondse pijpleidingen uit 1937 zijn beschermd als monument omwille van hun industrieel-archeologische waarde. De bewaarde constructies geven een beeld van het proces van overslag en opslag van petroleum en aanverwante producten.

Duurzame toekomst

Ondertussen is de herontwikkeling van het gebied gestart. Onder de naam ‘Blue Gate Antwerp’ wordt op de gesaneerde terreinen een innovatief en toekomstgericht bedrijventerrein aangelegd. Er is plaats voor productiebedrijven, instellingen voor onderzoek en ontwikkeling en een logistieke zone aan de Scheldekant. Die zone omvat een centrum voor stadsdistributie, bedoeld om vervuilende vrachtwagens uit de stad te houden.

Bij de heraanleg wordt ook duurzaamheid nagestreefd. Tussen de bedrijven zorgen wadi’s ervoor dat water uit de omgeving niet naar de riool verdwijnt, maar infiltreert in de bodem. Doordat het terrein een groen karakter krijgt is het ook een opwaardering van het publieke domein voor de buurtbewoners. Een groene corridor van 14,5 hectare zal de Hobokense Polder verbinden met de groenzones rond de Ring. Een recreatief fietspad door en langs de corridor maakt het bedrijventerrein bereikbaar en toegankelijk.


Offline: This content can only be displayed when online.

Fietstocht

Deze fietstocht laat je met andere ogen kijken naar de Scheldekaaien en Bluegate. Welke plannen lagen ooit op de tafel en hoe ziet de toekomst er uit? De fietstocht duurt 2 uur. Voorzie je eigen fiets.

  Start: Belvédèrepark, ter hoogte van de Kattendijkbrug en Sluisstraat, 2000 Antwerpen

Fietstocht: Een nieuwe toekomst voor de Scheldekaaien en Blue Gate

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm