Je kan onder begeleiding van een vrijmetselaar een vrijmetselaarstempel bezoeken, krijgt informatie over de rituelen en gebruiken van de vrijmetselarij en kan vragen stellen. Voor en na de rondleiding kan je iets drinken in de bar.

Start: tussen 10.00 en 17.30 uur start elk half uur een rondleiding, enkel toegankelijk na inschrijving

Duur: 30 minuten

Herenhuis in rococostijl

Tussen 1759 en 1781 kocht katoenhandelaar Henricus Bynen 4 panden in wat nu de Reyndersstraat 47 is: de ‘Groote Hage’, de ‘Cleyne Hage’, de ‘Peerhage’ en de ‘Witte Lelie’. Met elke aankoop realiseerde hij waarschijnlijk een deel van het huidige herenhuis in rococostijl. Vandaag zijn in dit pand een aantal vrijmetselaarsloges gevestigd.

Vrijmetselarij komt overal ter wereld voor, maar de vereniging is nationaal gestructureerd. De leden zijn lokaal verenigd in loges (ook werkplaats genoemd), die op nationaal niveau grootloges vormen. Het formele begin van de moderne, georganiseerde vrijmetselarij dateert van 21 juni 1721, de datum waarop meerdere Londense loges zich verenigden in een Grand Lodge of London and Westminster. De verspreiding naar het vasteland volgde snel.

Offline: This content can only be displayed when online.

De vrijmetselarij

Het doel van vrijmetselaars is het verbeteren van zichzelf en van de wereld. Ze werken hiervoor samen met andere vrijmetselaars en maken gebruik van specifieke rituelen, symbolen en tradities. In de lange weg naar zelfontplooiing onderscheidt men 3 graden: leerling, gezel en meester. Elke overgang gaat gepaard met een specifiek ritueel.

De gradenstructuur gaat terug op de middeleeuwse beroepsgilden en ook de benaming ‘vrijmetselarij’ komt van het Engelse ‘freemason’, waarschijnlijk een samentrekking van freestone en mason. De freestone masons bemanden in de middeleeuwen de bouwgilde die zich bezighield met het fijnere metselwerk en decoraties in zachte zandsteen. Daartegenover stonden de roughstone masons die verantwoordelijk waren voor het ruwere metselwerk.

Symboliek

Ook binnen de symboliek van de vrijmetselaars nemen steenbewerking en bouwen een belangrijke plaats in. Ze zien de mensen als een (ruwe) steen die met behulp van maçonnieke werkzaamheden een kubieke vorm kan krijgen. Goed bewerkte stenen kunnen gebruikt worden voor de bouw van een tempel, waarvoor die van Salomo als voorbeeld fungeert. Symbolen en rituelen scheppen een band tussen de vrijmetselaars. Ze creëren een gemeenschappelijke taal die vrijmetselaars overal ter wereld toelaat met elkaar te communiceren. De vrijmetselaarssymboliek steunt hoofdzakelijk op de lichtsymboliek (de rede, het inzicht), de symboliek van het bouwen (de arbeid) en die van de tempel van Salomo als symbool voor een betere wereld.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten van de loge vinden plaats in een tempel, een van de buitenwereld afgezonderde ruimte. Daar trekt men zich terug om zich te kunnen wijden aan
maçonnieke werkzaamheden. Wat in de loge gezegd wordt, moet binnen de muren blijven. Dat is nodig om tot een volledig vrije uitwisseling van ideeën te komen, alleen op deze manier kunnen leden zich kwetsbaar opstellen. Dit betekent niet dat de vrijmetselarij een geheim genootschap zou zijn. In principe kan iedereen lid worden. Wel wordt vooraf uitgebreid kennisgemaakt met een kandidaat om beide partijen te verzekeren dat de kandidaat met de juiste motieven lid wenst te worden. Een vrijmetselaar beslist zelf of hij zijn lidmaatschap aan derden bekendmaakt.

Vrijmetselaars -tempel

Enkel toegankelijk met gids, na inschrijving

Vrijmetselaarstempel, Reyndersstraat 43, 2000 Antwerpen

  

Wat is er te doen in de Vrijmetselaarstempel in de Reyndersstraat?

De vrijmetselarij

Het doel van vrijmetselaars is het verbeteren van zichzelf en van de wereld. Ze werken hiervoor samen met andere vrijmetselaars en maken gebruik van specifieke rituelen, symbolen en tradities. In de lange weg naar zelfontplooiing onderscheidt men 3 graden: leerling, gezel en meester. Elke overgang gaat gepaard met een specifiek ritueel.

De gradenstructuur gaat terug op de middeleeuwse beroepsgilden en ook de benaming ‘vrijmetselarij’ komt van het Engelse ‘freemason’, waarschijnlijk een samentrekking van freestone en mason. De freestone masons bemanden in de middeleeuwen de bouwgilde die zich bezighield met het fijnere metselwerk en decoraties in zachte zandsteen. Daartegenover stonden de roughstone masons die verantwoordelijk waren voor het ruwere metselwerk.

Symboliek

Ook binnen de symboliek van de vrijmetselaars nemen steenbewerking en bouwen een belangrijke plaats in. Ze zien de mensen als een (ruwe) steen die met behulp van maçonnieke werkzaamheden een kubieke vorm kan krijgen. Goed bewerkte stenen kunnen gebruikt worden voor de bouw van een tempel, waarvoor die van Salomo als voorbeeld fungeert. Symbolen en rituelen scheppen een band tussen de vrijmetselaars. Ze creëren een gemeenschappelijke taal die vrijmetselaars overal ter wereld toelaat met elkaar te communiceren. De vrijmetselaarssymboliek steunt hoofdzakelijk op de lichtsymboliek (de rede, het inzicht), de symboliek van het bouwen (de arbeid) en die van de tempel van Salomo als symbool voor een betere wereld.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten van de loge vinden plaats in een tempel, een van de buitenwereld afgezonderde ruimte. Daar trekt men zich terug om zich te kunnen wijden aan
maçonnieke werkzaamheden. Wat in de loge gezegd wordt, moet binnen de muren blijven. Dat is nodig om tot een volledig vrije uitwisseling van ideeën te komen, alleen op deze manier kunnen leden zich kwetsbaar opstellen. Dit betekent niet dat de vrijmetselarij een geheim genootschap zou zijn. In principe kan iedereen lid worden. Wel wordt vooraf uitgebreid kennisgemaakt met een kandidaat om beide partijen te verzekeren dat de kandidaat met de juiste motieven lid wenst te worden. Een vrijmetselaar beslist zelf of hij zijn lidmaatschap aan derden bekendmaakt.

Offline: This content can only be displayed when online.

Herenhuis in rococostijl

Tussen 1759 en 1781 kocht katoenhandelaar Henricus Bynen 4 panden in wat nu de Reyndersstraat 47 is: de ‘Groote Hage’, de ‘Cleyne Hage’, de ‘Peerhage’ en de ‘Witte Lelie’. Met elke aankoop realiseerde hij waarschijnlijk een deel van het huidige herenhuis in rococostijl. Vandaag zijn in dit pand een aantal vrijmetselaarsloges gevestigd.

Vrijmetselarij komt overal ter wereld voor, maar de vereniging is nationaal gestructureerd. De leden zijn lokaal verenigd in loges (ook werkplaats genoemd), die op nationaal niveau grootloges vormen. Het formele begin van de moderne, georganiseerde vrijmetselarij dateert van 21 juni 1721, de datum waarop meerdere Londense loges zich verenigden in een Grand Lodge of London and Westminster. De verspreiding naar het vasteland volgde snel.

Je kan onder begeleiding van een vrijmetselaar een vrijmetselaarstempel bezoeken, krijgt informatie over de rituelen en gebruiken van de vrijmetselarij en kan vragen stellen. Voor en na de rondleiding kan je iets drinken in de bar.

Start: tussen 10.00 en 17.30 uur start elk half uur een rondleiding, enkel toegankelijk na inschrijving

Duur: 30 minuten

Wat is er te doen in de Vrijmetselaarstempel in de Reyndersstraat?

Enkel toegankelijk met gids, na inschrijving

  

Vrijmetselaarstempel, Reyndersstraat 43, 2000 Antwerpen

Vrijmetselaars -tempel

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm