Elke zondag om 17.00 uur worden in de kathedraal de vespers gezongen, het avondgebed van de kerk. Je wordt uitgenodigd om de vespers mee te vieren. Voorafgaand aan de vespers, om 16.00 uur, maakt pastoor Bart Paepen je wegwijs in de betekenis van de vespers (en breder, de traditie van het getijdengebed) en van de bijzondere koorbanken van de kathedraal.

Vanaf 15.45 uur ben je welkom in de koorbanken. 

Lezing: 16.00 tot 17.00 uur

Vespers: 17.00 tot 17.45 uur


Bezoek kathedraal

Open: 13.00 tot 17.00 uur

Van Karolingische kapel tot kathedraal

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal begon als een Karolingische kapel. Vanaf 1130 startte de bouw van een nieuw romaans bedehuis. Wanneer dat in 1124 wordt verheven tot parochiekerk ontstaat al snel plaatsgebrek. In 1352 startte de bouw van de huidige gotische kerk. Rond 1518 was ze klaar, op de zuidertoren na. Daaraan werd niet verder gewerkt omdat er plannen waren om de kerk in zuidelijke richting te vergroten. Karel V legde de eerste steen voor de vergroting in 1521, maar na een grote brand in 1533 werden de uitbreidingsplannen opgeborgen. Alle middelen gingen naar het herstel van de bestaande kerk. De zuidertoren bleef zoals hij was, onafgewerkt.

Offline: This content can only be displayed when online.

De getijden

Elke zondag om 17 uur worden in de kathedraal de vespers gezongen. De vespers zijn het officiële avondgebed van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze maken deel uit van de getijden, de vaste gebedsmomenten die de dagen in de kloosters en kerken hun ritme geven. Het getijdengebed is volgens oude christelijke traditie zo ingericht, dat heel de loop van dag en nacht door de lofprijzing van God wordt geheiligd. In totaal zijn er 7 vaste gebedstijden. Naast de vespers zijn dat de metten (in de loop van de nacht), lauden (rond zonsopgang), terts (rond 9 uur), sext (rond 12 uur), none (rond 15 uur) en completen (rond 20 uur). Hoewel het getijdengebed een gemeenschappelijke structuur heeft, wordt de praktijk door verschillende gemeenschappen anders ingevuld. Sommige uren worden samengevoegd of individueel gebeden.

Centraal in het getijdengebed staan de 150 oudtestamentische psalmen, aangevuld met hymnen, schriftlezingen en gebeden. Het getijdengebed is niet altijd hetzelfde. Afhankelijk van de tijd van het jaar (Advent, Kerstmis, Veertigdagentijd, Pasen ...) of het feest, veranderen sommige psalmen, gezangen, teksten en gebeden. Dit zorgt voor een rijke variatie doorheen het jaar.

Zingen

Pas in 1559 werd Antwerpen een apart bisdom. Daarvoor behoorde de Antwerpse kerkgemeenschap tot het bisdom Cambrai (Kamerijk). Het bestuur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk was toen in handen van een groep priesters, de kanunniken die samen het kapittel vormden. Het Onze-Lieve-Vrouwekapittel werd opgericht in 1124 en bestaat tot de dag van vandaag. Het zingen van de getijden was lang een van de belangrijkste taken van de kanunniken. Ook nu nog omringt de bisschop zich met priesters die als kanunniken de verantwoordelijkheid delen voor het spirituele leven van de kathedraal. Zo worden nog steeds elke zondag de vespers gebeden. De pastoor gaat voor en iedereen die wil, mag aansluiten.

Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal

13.00 tot 17.00 uur

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Handschoenmarkt, 2000 Antwerpen

  

Wat is er te doen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal?

De getijden

Elke zondag om 17 uur worden in de kathedraal de vespers gezongen. De vespers zijn het officiële avondgebed van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze maken deel uit van de getijden, de vaste gebedsmomenten die de dagen in de kloosters en kerken hun ritme geven. Het getijdengebed is volgens oude christelijke traditie zo ingericht, dat heel de loop van dag en nacht door de lofprijzing van God wordt geheiligd. In totaal zijn er 7 vaste gebedstijden. Naast de vespers zijn dat de metten (in de loop van de nacht), lauden (rond zonsopgang), terts (rond 9 uur), sext (rond 12 uur), none (rond 15 uur) en completen (rond 20 uur). Hoewel het getijdengebed een gemeenschappelijke structuur heeft, wordt de praktijk door verschillende gemeenschappen anders ingevuld. Sommige uren worden samengevoegd of individueel gebeden.

Centraal in het getijdengebed staan de 150 oudtestamentische psalmen, aangevuld met hymnen, schriftlezingen en gebeden. Het getijdengebed is niet altijd hetzelfde. Afhankelijk van de tijd van het jaar (Advent, Kerstmis, Veertigdagentijd, Pasen ...) of het feest, veranderen sommige psalmen, gezangen, teksten en gebeden. Dit zorgt voor een rijke variatie doorheen het jaar.

Zingen

Pas in 1559 werd Antwerpen een apart bisdom. Daarvoor behoorde de Antwerpse kerkgemeenschap tot het bisdom Cambrai (Kamerijk). Het bestuur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk was toen in handen van een groep priesters, de kanunniken die samen het kapittel vormden. Het Onze-Lieve-Vrouwekapittel werd opgericht in 1124 en bestaat tot de dag van vandaag. Het zingen van de getijden was lang een van de belangrijkste taken van de kanunniken. Ook nu nog omringt de bisschop zich met priesters die als kanunniken de verantwoordelijkheid delen voor het spirituele leven van de kathedraal. Zo worden nog steeds elke zondag de vespers gebeden. De pastoor gaat voor en iedereen die wil, mag aansluiten.

Offline: This content can only be displayed when online.

Van Karolingische kapel tot kathedraal

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal begon als een Karolingische kapel. Vanaf 1130 startte de bouw van een nieuw romaans bedehuis. Wanneer dat in 1124 wordt verheven tot parochiekerk ontstaat al snel plaatsgebrek. In 1352 startte de bouw van de huidige gotische kerk. Rond 1518 was ze klaar, op de zuidertoren na. Daaraan werd niet verder gewerkt omdat er plannen waren om de kerk in zuidelijke richting te vergroten. Karel V legde de eerste steen voor de vergroting in 1521, maar na een grote brand in 1533 werden de uitbreidingsplannen opgeborgen. Alle middelen gingen naar het herstel van de bestaande kerk. De zuidertoren bleef zoals hij was, onafgewerkt.

13.00 tot 17.00 uur

Elke zondag om 17.00 uur worden in de kathedraal de vespers gezongen, het avondgebed van de kerk. Je wordt uitgenodigd om de vespers mee te vieren. Voorafgaand aan de vespers, om 16.00 uur, maakt pastoor Bart Paepen je wegwijs in de betekenis van de vespers (en breder, de traditie van het getijdengebed) en van de bijzondere koorbanken van de kathedraal.

Vanaf 15.45 uur ben je welkom in de koorbanken. 

Lezing: 16.00 tot 17.00 uur

Vespers: 17.00 tot 17.45 uur


Bezoek kathedraal

Open: 13.00 tot 17.00 uur

Wat is er te doen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal?

  

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Handschoenmarkt, 2000 Antwerpen

Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm