Open Monumentendag viert zijn 35ste verjaardag. Dit toegankelijke cultuurevenement heeft dus een fiere traditie om gedurende een dag het prachtige Antwerpse erfgoed op een voetstuk te zetten.

Onder de noemer ‘Met hart en ziel’ focust Open Monumentendag dit jaar op de verwevenheid tussen onroerend en immaterieel erfgoed. Die focus is belangrijk om ook volgende generaties vertrouwd te maken met de tradities en gebruiken van onze gemeenschap. Dit jaar staat bovendien in het teken van de 20ste verjaardag van de Unesco-richtlijn over immaterieel cultureel erfgoed. Sindsdien heeft Vlaanderen daar bewust een stevig beleid rond ontwikkeld. De lange lijst aan Vlaams immaterieel erfgoed bevat mooie culturele gebruiken. Onder meer onze rijke bier-, reuzen en beiaardcultuur kregen verdiend aandacht. Maar ook minder bekende tradities werden erin opgenomen.

Erfgoed is bijzonder veelzijdig. Vele facetten van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed overlappen elkaar. Dat immaterieel erfgoed gaat over tradities en gebruiken die niet meteen tastbaar zijn, wil echter niet zeggen dat er geen materieel erfgoed is dat ermee gepaard gaat. Tijdens deze editie van Open Monumentendag wordt daar terecht dieper op ingegaan.

De locaties van Open Monumentendag komen uit het hart van ons Antwerpse culturele weefsel. De Mariadevotie is nauw verbonden met de Sint-Pauluskerk. De ziel van het poppentheater, de Poesje, hangt in de Repenstraat. In het Vleeshuis weerklinken Antwerpse liederen. Brouwerij De Koninck herinnert aan onze biercultuur. De traditie van de Pelgrimstafel is onlosmakelijk verbonden met het Sint-Julianusgasthuis. En dan zijn er nog het Stadhuis, de Sint-Jacobskerk en de landbouwhuishoudschool in Deurne, waar het vakmanschap kan bewonderd worden dat aangewend wordt om ons erfgoed zorgvuldig te restaureren.

Met het thema ‘Met hart en ziel’ hebben we ook oog voor de talrijke vrijwilligers die zich inzetten om ons erfgoed te bewaren. Wat immaterieel erfgoed is, wordt van onderuit bepaald door erfgoedgemeenschappen. Het zijn deze gedreven gemeenschappen die zich rond het erfgoed verzamelen en het doorgeven aan volgende generaties. Het zijn zij die onze tradities in ere houden, die tijdens Open Monumentendag in de bloemetjes worden gezet. Zij zorgen er namelijk voor dat ons verleden doorgegeven wordt aan onze kinderen en kleinkinderen.

Ik nodig u graag uit om het vele Antwerpse onroerend, roerend en immaterieel erfgoed te beleven en ook zelf te bewaren, te (her)waarderen en door te geven.

Ik wens u een fijne ontdekkingstocht toe!

Bart De Wever

Open Monumentendag viert zijn 35ste verjaardag. Dit toegankelijke cultuurevenement heeft dus een fiere traditie om gedurende een dag het prachtige Antwerpse erfgoed op een voetstuk te zetten.

Onder de noemer ‘Met hart en ziel’ focust Open Monumentendag dit jaar op de verwevenheid tussen onroerend en immaterieel erfgoed. Die focus is belangrijk om ook volgende generaties vertrouwd te maken met de tradities en gebruiken van onze gemeenschap. Dit jaar staat bovendien in het teken van de 20ste verjaardag van de Unesco-richtlijn over immaterieel cultureel erfgoed. Sindsdien heeft Vlaanderen daar bewust een stevig beleid rond ontwikkeld. De lange lijst aan Vlaams immaterieel erfgoed bevat mooie culturele gebruiken. Onder meer onze rijke bier-, reuzen en beiaardcultuur kregen verdiend aandacht. Maar ook minder bekende tradities werden erin opgenomen.

Erfgoed is bijzonder veelzijdig. Vele facetten van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed overlappen elkaar. Dat immaterieel erfgoed gaat over tradities en gebruiken die niet meteen tastbaar zijn, wil echter niet zeggen dat er geen materieel erfgoed is dat ermee gepaard gaat. Tijdens deze editie van Open Monumentendag wordt daar terecht dieper op ingegaan.

De locaties van Open Monumentendag komen uit het hart van ons Antwerpse culturele weefsel. De Mariadevotie is nauw verbonden met de Sint-Pauluskerk. De ziel van het poppentheater, de Poesje, hangt in de Repenstraat. In het Vleeshuis weerklinken Antwerpse liederen. Brouwerij De Koninck herinnert aan onze biercultuur. De traditie van de Pelgrimstafel is onlosmakelijk verbonden met het Sint-Julianusgasthuis. En dan zijn er nog het Stadhuis, de Sint-Jacobskerk en de landbouwhuishoudschool in Deurne, waar het vakmanschap kan bewonderd worden dat aangewend wordt om ons erfgoed zorgvuldig te restaureren.

Met het thema ‘Met hart en ziel’ hebben we ook oog voor de talrijke vrijwilligers die zich inzetten om ons erfgoed te bewaren. Wat immaterieel erfgoed is, wordt van onderuit bepaald door erfgoedgemeenschappen. Het zijn deze gedreven gemeenschappen die zich rond het erfgoed verzamelen en het doorgeven aan volgende generaties. Het zijn zij die onze tradities in ere houden, die tijdens Open Monumentendag in de bloemetjes worden gezet. Zij zorgen er namelijk voor dat ons verleden doorgegeven wordt aan onze kinderen en kleinkinderen.

Ik nodig u graag uit om het vele Antwerpse onroerend, roerend en immaterieel erfgoed te beleven en ook zelf te bewaren, te (her)waarderen en door te geven.

Ik wens u een fijne ontdekkingstocht toe!

Bart De Wever

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm