Wandel mee langs de vele Maria- en Heiligenbeelden in het historisch centrum van Antwerpen. Verneem alles over de geschiedenis, de symboliek, de gebruikte materialen, de restauratie en de zorg voor dit cultureel, historisch, sociaal en religieus erfgoed van de sinjorenstad.

Start: 10.30 en 14.30 uur

Duur: 120 minuten 

Plaats van afspraak: standbeeld Brabo, Grote Markt, Antwerpen

Patrones van de stad

Antwerpen is onmiskenbaar verbonden met Maria. Sinds 1124 is zij dan ook de patrones van de stad. De talrijke gevelbeelden getuigen van de diepe volksdevotie en typeren het Antwerpse straatbeeld. Verspreid over de binnenstad zijn het er bijna 200. Een 20-tal daarvan zijn beschermd als monument. De oudst bewaarde Madonnabeelden dateren van het einde van de 17de eeuw.

Offline: This content can only be displayed when online.

Functionele beelden

De Madonnabeelden waren niet alleen een teken van devotie, ze vormden ook een sociaal bindmiddel voor een buurt. Het was gebruikelijk om speciale buurtgenootschappen te stichten om heiligenbeelden in het straatbeeld op te richten en te onderhouden. Daarnaast zorgden de beelden ook voor straatverlichting, want vele waren voorzien van een olielampje.

Volgens het bijgeloof verjoegen de Mariabeelden ook de Lange Wapper en zijn pesterijen. Deze kwelgeest hield absoluut niet van de Onze-Lieve-Vrouwebeelden. Volgens de legende vluchtte de kwelgeest er steeds verder van weg tot hij uiteindelijk in de Schelde viel en verdronk.

Typerend Antwerps straatbeeld

Vandaag draagt de organisatie Voor Kruis en Beeld vzw zorg voor dit bijzondere Antwerpse patrimonium. Ze controleert en inventariseert de beelden, onderhoudt ze, organiseert wandelingen en maakt publicaties. De vereniging bemiddelt ook tussen de eigenaars van panden en de uitvoerders van (renovatie)werken. Ze zet zich met hart en ziel in voor het bewaren van dit bijzonder patrimonium.

Madonna-verering

Enkel toegankelijk met gids, na inschrijving

Madonnaverering, standbeeld Brabo Grote Markt, 2000 Antwerpen

  

Wat is er te doen rond de Madonnabeelden?

Functionele beelden

De Madonnabeelden waren niet alleen een teken van devotie, ze vormden ook een sociaal bindmiddel voor een buurt. Het was gebruikelijk om speciale buurtgenootschappen te stichten om heiligenbeelden in het straatbeeld op te richten en te onderhouden. Daarnaast zorgden de beelden ook voor straatverlichting, want vele waren voorzien van een olielampje.

Volgens het bijgeloof verjoegen de Mariabeelden ook de Lange Wapper en zijn pesterijen. Deze kwelgeest hield absoluut niet van de Onze-Lieve-Vrouwebeelden. Volgens de legende vluchtte de kwelgeest er steeds verder van weg tot hij uiteindelijk in de Schelde viel en verdronk.

Typerend Antwerps straatbeeld

Vandaag draagt de organisatie Voor Kruis en Beeld vzw zorg voor dit bijzondere Antwerpse patrimonium. Ze controleert en inventariseert de beelden, onderhoudt ze, organiseert wandelingen en maakt publicaties. De vereniging bemiddelt ook tussen de eigenaars van panden en de uitvoerders van (renovatie)werken. Ze zet zich met hart en ziel in voor het bewaren van dit bijzonder patrimonium.

Offline: This content can only be displayed when online.

Patrones van de stad

Antwerpen is onmiskenbaar verbonden met Maria. Sinds 1124 is zij dan ook de patrones van de stad. De talrijke gevelbeelden getuigen van de diepe volksdevotie en typeren het Antwerpse straatbeeld. Verspreid over de binnenstad zijn het er bijna 200. Een 20-tal daarvan zijn beschermd als monument. De oudst bewaarde Madonnabeelden dateren van het einde van de 17de eeuw.

Enkel toegankelijk met gids, na inschrijving

Wandel mee langs de vele Maria- en Heiligenbeelden in het historisch centrum van Antwerpen. Verneem alles over de geschiedenis, de symboliek, de gebruikte materialen, de restauratie en de zorg voor dit cultureel, historisch, sociaal en religieus erfgoed van de sinjorenstad.

Start: 10.30 en 14.30 uur

Duur: 120 minuten 

Plaats van afspraak: standbeeld Brabo, Grote Markt, Antwerpen

Wat is er te doen rond de Madonnabeelden?

  

Madonnaverering, standbeeld Brabo Grote Markt, 2000 Antwerpen

Madonna-verering

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm