Open Monumentendag is al meer dan dertig jaar een vaste afspraak in de agenda van menig erfgoedliefhebber. De coronacrisis heeft ook dit evenement in de war gestuurd. Daarom besliste stad Antwerpen om dit jaar in te zetten op een digitale editie.

In 1920 was Antwerpen gaststad voor de zevende editie van de moderne Olympische Spelen. Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog werd zo een nieuwe start gegeven aan de Internationale Olympische Beweging. Voor Open Monumentendag was deze verjaardag de gelegenheid om te focussen op sport in het algemeen en de Olympische Spelen in het bijzonder. Onze stad telt heel wat sportlocaties met erfgoedwaarde. Vele daarvan waren onmiddellijk bereid hun gebouw open te stellen, rondleidingen, tentoonstellingen, sportdemonstraties en –initiaties in hun locatie te voorzien, maar de omstandigheden hebben er anders over beslist. Fysiek zal je de meeste locaties niet kunnen bezoeken, maar wij willen online toch hun verhaal vertellen. Naast gekende disciplines en sportlocaties komen ook vergeten sporttakken en verdwenen accomodaties aan bod.

Geniet van deze digitale tour langs de Antwerpse sportlocaties en monumenten met sportieve link. Geniet van Open Monumentendag, ook al is het dit jaar misschien vanuit je kot.

Beste bezoeker
Met dank aan
 • Dirk Wyns
 • FelixArchief, stadarchief Antwerpen
 • Femke Martens
 • Gie Robeyns
 • Karl Scheerlinck
 • Ludo Peeters
 • Lucid fotografie
 • Matthias van Milders
 • Peter Stoffels
 • Sophie Gyselinck
 • Sportdienst stad Antwerpen
 • Sportimonium
 • Stichting Simon Stevin
 • Vera Nys
 • Waander Devillé
 • Walter Verbruggen

Open Monumentendag is een initiatief van Herita vzw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere -manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen.

Lokaal comité: A. De Roeck, A. Cortvriendt, A. Driesen, C. Wijckmans, D. Wyns, E. Daelman, F. Vanderpoorten, G. Donckers, L. Verheyen, R. De Graef, R. Steenmeijer, S. De Ruysser, S. Migom en V. De Boeck

Redactie: Eline Daelman

Eindredactie: Caroline Wijckmans, Eline Daelman en Greet Donckers

Ontwerp en opmaak: Shtick

Literatuur

Wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Antwerpse Olympische Spelen en sport in Antwerpen dan raden we je aan om ‘den Hollander, M. Sport in ’t stad’, Renson R., De 7de Olympiade Antwerpen 1920’ te lezen of een kijkje te nemen op http://users.telenet.be/antwerpen1920/.

Bouton E., Coomans T., Delheye P., De neogotische gymnastiekzaal van de voormalige Rijksnormaalschool te Brugge in cultuur-historische context, in: Monumenten en Landschappen, 2014, 33/6, p. 18-37.

Brosens B., Sport in Beweging. Wisselende visies op sport en lichaam, in: Tijd-Schrift. Op het lijf geschreven: lichaam en erfgoed, 5/3, 2015.

Buyse T., In desen dangereuse conjuncture des tyts. Sociaal kapitaal van de schuttersgilden in Gent, Antwerpen en Brussel van Beeldenstorm tot het einde van het Twaalfjarig Bestand (1566-1621), Mastersproef tot het behalen van de graad van Master in de geschiedenis, Universiteit Gent, 2013.

De Ceuster R., Mens sana in corpore sano. Lichamelijke opvoeding in een sportend college, in: van den Broeck, L., 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het geschiedenisboek. Verhaal van een Vlaamse school in Antwerpen, Antwerpen, 2006, p. 100-108.

den Hollander M., Sport in ’t stad: Antwerpen 1830-1914, Leuven, 2006.

Devos R., de Kooning M., De Coene op Expo 58, 28 projecten, in Vlees en beton, vol. 61, 2003.

D’Hoker M., Renson R. en Tolleneer J., Voor lichaam en geest: katholieken, lichamelijke opvoeding en sport in de 19de en 20ste eeuw, Leuven, 1994.

D’Hoker M. en Tolleneer J., Het vergeten lichaam: geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland, Leuven, 1995.

De Bondt W., De Vroede E. en Delheye P., Sportimonium. Stilstaan bij beweging, in: Openbaar kunstbezit Vlaanderen, 45/3, 2007.

De Qlercq L., Mertens R. en Denissen E., Het zwembad aan de Veldstraat in Antwerpen, in: Monumenten & Landschappen, 2012, 31/2, p. 6-33.

Gils R., Het Noordkasteel. Artillerie versteringen, in Vesting, tijdschrift van het Simon Stevin Vlaams vestingbouwkundig centrul, 2019/2.

Hebbelinck K., Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen, in Monumenten en Landschappen, 28/2, 2019, 46-70.

Helden van het sportpaleis. Van wielerbaan tot spektakeltempel, Antwerpen, Erfgoeddag 2012.

Laenen M., Renson R. en Smulders H., Volkssporten en kinderspelen in Vlaanderen, Bokrijk, 1979.

Lauwers F., Sint-Annaplage en Noordkasteel. Strand- en waterplezier in de Koekestad, Stroud, 2011.

Maes M., van der Marlière G. en den Hollander M., Stedelijk olympisch stadion 1920-2000: gedenkboekje ter gelegenheid van de inhuldiging van het gerenoveerde stedelijk olympisch stadion, Antwerpen, 2000.

Moeyaert B., Van wielerbaan tot ... ‘Velo-droom’. De geschiedenis van het baanwielrennen in België van 1990 tot 2003, Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het halen van de graad Licentiaat in de geschiedenis, Leuven, 2002-2003.

Renson R., De 7de Olympiade Antwerpen 1920: de herboren spelen, Brussel, 1995.

van Bottenburg M., Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten, Nieuwegein, 2004.

Scheerlinck K., 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het kunstboek. Historiek van een schoolpatrimonium, Antwerpen, 2006.

Scheerlinck K., Sint-Lievens: architectuur uit de fifties, Jaarboek Oud-Leerlingenbond Sint-Lievenscollege, Antwerpen, 2008.

Schepers R., Voet W., Willockx D., 125 jaar Royal Antwerp F.C., 1880-2005, Deurne, 2005.

Stoffels P., bOb van Reeth in het Onze-Lieve-Vrouwecollege: een apologie, in: Jaarboek 2006, Antwerpen, OLVC/SED, 2007, p. 37-41.

Stokvis R., Lege kerken, volle stadions: sport en de sociale functies van religie, Amsterdam, 2014.

Tritsmans B., Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden: stedelijk groen in Antwerpen, 1859-1973, Leuven, 2016.

Van Goethem H., Antwerpen en de jezuïeten 1562-2002, Antwerpen, 2002.

http://users.telenet.be/antwerpen1920/

https://www.koninginelisabethzaal.be/nl/de-koningin-elisabethzaal/geschiedenis/

https://antwerpsomagazine.wordpress.com/2019/09/02/de-koningin-elisabethzaal-als-sporttempel/

https://www.olympische-anekdotes.be/OS_1920.html

https://id.erfgoed.net/plannen/393 - beheersplan Handelsbeurs

https://id.erfgoed.net/plannen/254 - beheersplan districtshuis Borgerhout

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ - Inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen

Toegankelijkheidsverklaring

De stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet.

Open Monumentendag is al meer dan dertig jaar een vaste afspraak in de agenda van menig erfgoedliefhebber. De coronacrisis heeft ook dit evenement in de war gestuurd. Daarom besliste stad Antwerpen om dit jaar in te zetten op een digitale editie.

In 1920 was Antwerpen gaststad voor de zevende editie van de moderne Olympische Spelen. Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog werd zo een nieuwe start gegeven aan de Internationale Olympische Beweging. Voor Open Monumentendag was deze verjaardag de gelegenheid om te focussen op sport in het algemeen en de Olympische Spelen in het bijzonder. Onze stad telt heel wat sportlocaties met erfgoedwaarde. Vele daarvan waren onmiddellijk bereid hun gebouw open te stellen, rondleidingen, tentoonstellingen, sportdemonstraties en –initiaties in hun locatie te voorzien, maar de omstandigheden hebben er anders over beslist. Fysiek zal je de meeste locaties niet kunnen bezoeken, maar wij willen online toch hun verhaal vertellen. Naast gekende disciplines en sportlocaties komen ook vergeten sporttakken en verdwenen accomodaties aan bod.

Geniet van deze digitale tour langs de Antwerpse sportlocaties en monumenten met sportieve link. Geniet van Open Monumentendag, ook al is het dit jaar misschien vanuit je kot.

Beste bezoeker
Met dank aan
 • Dirk Wyns
 • FelixArchief, stadarchief Antwerpen
 • Femke Martens
 • Gie Robeyns
 • Karl Scheerlinck
 • Ludo Peeters
 • Lucid fotografie
 • Matthias van Milders
 • Peter Stoffels
 • Sophie Gyselinck
 • Sportdienst stad Antwerpen
 • Sportimonium
 • Stichting Simon Stevin
 • Vera Nys
 • Waander Devillé
 • Walter Verbruggen

Open Monumentendag is een initiatief van Herita vzw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere -manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen.

Lokaal comité: A. De Roeck, A. Cortvriendt, A. Driesen, C. Wijckmans, D. Wyns, E. Daelman, F. Vanderpoorten, G. Donckers, L. Verheyen, R. De Graef, R. Steenmeijer, S. De Ruysser, S. Migom en V. De Boeck

Redactie: Eline Daelman

Eindredactie: Caroline Wijckmans, Eline Daelman en Greet Donckers

Ontwerp en opmaak: Shtick

Literatuur

Wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Antwerpse Olympische Spelen en sport in Antwerpen dan raden we je aan om ‘den Hollander, M. Sport in ’t stad’, Renson R., De 7de Olympiade Antwerpen 1920’ te lezen of een kijkje te nemen op http://users.telenet.be/antwerpen1920/.

Bouton E., Coomans T., Delheye P., De neogotische gymnastiekzaal van de voormalige Rijksnormaalschool te Brugge in cultuur-historische context, in: Monumenten en Landschappen, 2014, 33/6, p. 18-37.

Brosens B., Sport in Beweging. Wisselende visies op sport en lichaam, in: Tijd-Schrift. Op het lijf geschreven: lichaam en erfgoed, 5/3, 2015.

Buyse T., In desen dangereuse conjuncture des tyts. Sociaal kapitaal van de schuttersgilden in Gent, Antwerpen en Brussel van Beeldenstorm tot het einde van het Twaalfjarig Bestand (1566-1621), Mastersproef tot het behalen van de graad van Master in de geschiedenis, Universiteit Gent, 2013.

De Ceuster R., Mens sana in corpore sano. Lichamelijke opvoeding in een sportend college, in: van den Broeck, L., 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het geschiedenisboek. Verhaal van een Vlaamse school in Antwerpen, Antwerpen, 2006, p. 100-108.

den Hollander M., Sport in ’t stad: Antwerpen 1830-1914, Leuven, 2006.

Devos R., de Kooning M., De Coene op Expo 58, 28 projecten, in Vlees en beton, vol. 61, 2003.

D’Hoker M., Renson R. en Tolleneer J., Voor lichaam en geest: katholieken, lichamelijke opvoeding en sport in de 19de en 20ste eeuw, Leuven, 1994.

D’Hoker M. en Tolleneer J., Het vergeten lichaam: geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland, Leuven, 1995.

De Bondt W., De Vroede E. en Delheye P., Sportimonium. Stilstaan bij beweging, in: Openbaar kunstbezit Vlaanderen, 45/3, 2007.

De Qlercq L., Mertens R. en Denissen E., Het zwembad aan de Veldstraat in Antwerpen, in: Monumenten & Landschappen, 2012, 31/2, p. 6-33.

Gils R., Het Noordkasteel. Artillerie versteringen, in Vesting, tijdschrift van het Simon Stevin Vlaams vestingbouwkundig centrul, 2019/2.

Hebbelinck K., Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen, in Monumenten en Landschappen, 28/2, 2019, 46-70.

Helden van het sportpaleis. Van wielerbaan tot spektakeltempel, Antwerpen, Erfgoeddag 2012.

Laenen M., Renson R. en Smulders H., Volkssporten en kinderspelen in Vlaanderen, Bokrijk, 1979.

Lauwers F., Sint-Annaplage en Noordkasteel. Strand- en waterplezier in de Koekestad, Stroud, 2011.

Maes M., van der Marlière G. en den Hollander M., Stedelijk olympisch stadion 1920-2000: gedenkboekje ter gelegenheid van de inhuldiging van het gerenoveerde stedelijk olympisch stadion, Antwerpen, 2000.

Moeyaert B., Van wielerbaan tot ... ‘Velo-droom’. De geschiedenis van het baanwielrennen in België van 1990 tot 2003, Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het halen van de graad Licentiaat in de geschiedenis, Leuven, 2002-2003.

Renson R., De 7de Olympiade Antwerpen 1920: de herboren spelen, Brussel, 1995.

van Bottenburg M., Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten, Nieuwegein, 2004.

Scheerlinck K., 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het kunstboek. Historiek van een schoolpatrimonium, Antwerpen, 2006.

Scheerlinck K., Sint-Lievens: architectuur uit de fifties, Jaarboek Oud-Leerlingenbond Sint-Lievenscollege, Antwerpen, 2008.

Schepers R., Voet W., Willockx D., 125 jaar Royal Antwerp F.C., 1880-2005, Deurne, 2005.

Stoffels P., bOb van Reeth in het Onze-Lieve-Vrouwecollege: een apologie, in: Jaarboek 2006, Antwerpen, OLVC/SED, 2007, p. 37-41.

Stokvis R., Lege kerken, volle stadions: sport en de sociale functies van religie, Amsterdam, 2014.

Tritsmans B., Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden: stedelijk groen in Antwerpen, 1859-1973, Leuven, 2016.

Van Goethem H., Antwerpen en de jezuïeten 1562-2002, Antwerpen, 2002.

http://users.telenet.be/antwerpen1920/

https://www.koninginelisabethzaal.be/nl/de-koningin-elisabethzaal/geschiedenis/

https://antwerpsomagazine.wordpress.com/2019/09/02/de-koningin-elisabethzaal-als-sporttempel/

https://www.olympische-anekdotes.be/OS_1920.html

https://id.erfgoed.net/plannen/393 - beheersplan Handelsbeurs

https://id.erfgoed.net/plannen/254 - beheersplan districtshuis Borgerhout

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ - Inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen

Toegankelijkheidsverklaring

De stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm