Oude Bosuilbaan 54, 2100 Deurne

Bosuilstadion
Royal
Antwerp FC

Royal Antwerp Football Club is de oudste club van het land. Ze heeft dan ook stamnummer 1. Ze is ontstaan in de schoot van de Antwerp Athletic Club waardoor de exacte stichtingsdatum niet gekend is, maar deze situeert zich in de jaren 1880. De spelersploeg bestond aanvankelijk volledig uit Britten. De club rekruteerde ook uit jeugdploegjes voornamelijk bestaande uit Antwerpse studenten. Deze Junior Antwerp Football Club werd in het seizoen 1894-95 in de eerste ploeg geïntegreerd waardoor deze haar exclusief Brits karakter verloor.

In de aanvangsjaren speelde de ploeg op verschillende terreinen, waaronder het militaire oefenterrein het Wilrijkse Plein, in de Transvaalstraat, in de Velodroom van Zurenborg en in de Broodstraat op het Kiel. Sinds 1923 speelt de club op haar huidige locatie. Het ontwerp van het stadion is van architect Gerard De Ridder (1878-1958). 

Het plan van de bouwaanvraag toont een volledig ommuurd terrein met verschillende toegangen. De hoofdingang leidt via een centrale laan met in het midden een rechthoekige vijver en geflankeerd door tennisterreinen naar de hoofdingang van het stadion. Onder de tribune waren onder andere kleedkamers, vestiaires, de woningen voor de huisbewaarders, sanitair, een hulppost van het rode kruis, een turnzaal en een café ingericht. Rond de rest van het veld waren staanplaatsen aangebracht. De gradins zijn in 1936 en 1956 uitgebreid. Vanaf de jaren 1990 werd het complex zwaar verbouwd. De boog aan de noordkant werd vervagen door het Atriumcomplex.In 2001 werd de familietribune gebouwd. In 2017 zorgde een nieuwe tribune voor meer zitplaatsen en momenteel wordt een nieuwe tribune gebouwd zodat het stadion over voldoende capactiteit beschikt om Europees voetbal te spelen.

 www.royalantwerpfc.be

Offline: This content can only be displayed when online.

Voetbal werd voor het eerst gespeeld in Belgische scholen. Het werd er geïntroduceerd door Britse leerlingen en door uit Groot-Brittanië teruggekeerde Belgische leerlingen of broeders. Deze laatsten zorgden voor de integratie van voetbal in het schoolprogramma en trachtten zo de katholieke jeugd weg te houden uit heidense sportclubs en turnverenigingen. De eerste sporen van voetbal dateren uit 1863 en liggen in het college van Melle. Vanaf 1908 stelde kardinaal Mercier een competitie in tussen de katholieke scholen, de kardinaalsbeker.

De oudste Belgische voetbalclub is Royal Antwerp Football Club, ontstaan in de jaren 1880. Door het gebrek aan tegenstanders waren het aantal sportieve ontmoetingen aanvankelijk beperkt. Pas vanaf 1894 is er sprake van een competitie tussen verschillende Belgische voetbalploegen. In 1900 richtte Antwerp speler Alfred Grisar een nieuwe voetbalclub op, Beerschot Athletic Club . De clubleden waren afkomstig uit de Antwerpse handelselite, met namen als Havenith, Osterrieth en Van den Abeele, allen ook actief in de schermclub Cercle d’Escrime. 

Door de leegloop van de ploeg kon Royal Antwerp F.C. niet deelnemen aan de competitie van 1900 - 1901.  Er werd een nieuwe ploeg samengesteld die het jaar daarop opnieuw aantrad in de competitie. 

Voetbal
Offline: This content can only be displayed when online.
Bosuilstadion
Royal Antwerp FC

  Oude Bosuilbaan 54, 2100 Deurne

Royal Antwerp Football Club is de oudste club van het land. Ze heeft dan ook stamnummer 1. Ze is ontstaan in de schoot van de Antwerp Athletic Club waardoor de exacte stichtingsdatum niet gekend is, maar deze situeert zich in de jaren 1880. De spelersploeg bestond aanvankelijk volledig uit Britten. De club rekruteerde ook uit jeugdploegjes voornamelijk bestaande uit Antwerpse studenten. Deze Junior Antwerp Football Club werd in het seizoen 1894-95 in de eerste ploeg geïntegreerd waardoor deze haar exclusief Brits karakter verloor.

In de aanvangsjaren speelde de ploeg op verschillende terreinen, waaronder het militaire oefenterrein het Wilrijkse Plein, in de Transvaalstraat, in de Velodroom van Zurenborg en in de Broodstraat op het Kiel. Sinds 1923 speelt de club op haar huidige locatie. Het ontwerp van het stadion is van architect Gerard De Ridder (1878-1958). 

Het plan van de bouwaanvraag toont een volledig ommuurd terrein met verschillende toegangen. De hoofdingang leidt via een centrale laan met in het midden een rechthoekige vijver en geflankeerd door tennisterreinen naar de hoofdingang van het stadion. Onder de tribune waren onder andere kleedkamers, vestiaires, de woningen voor de huisbewaarders, sanitair, een hulppost van het rode kruis, een turnzaal en een café ingericht. Rond de rest van het veld waren staanplaatsen aangebracht. De gradins zijn in 1936 en 1956 uitgebreid. Vanaf de jaren 1990 werd het complex zwaar verbouwd. De boog aan de noordkant werd vervagen door het Atriumcomplex.In 2001 werd de familietribune gebouwd. In 2017 zorgde een nieuwe tribune voor meer zitplaatsen en momenteel wordt een nieuwe tribune gebouwd zodat het stadion over voldoende capactiteit beschikt om Europees voetbal te spelen.

 www.royalantwerpfc.be

Offline: This content can only be displayed when online.
Voetbal

Voetbal werd voor het eerst gespeeld in Belgische scholen. Het werd er geïntroduceerd door Britse leerlingen en door uit Groot-Brittanië teruggekeerde Belgische leerlingen of broeders. Deze laatsten zorgden voor de integratie van voetbal in het schoolprogramma en trachtten zo de katholieke jeugd weg te houden uit heidense sportclubs en turnverenigingen. De eerste sporen van voetbal dateren uit 1863 en liggen in het college van Melle. Vanaf 1908 stelde kardinaal Mercier een competitie in tussen de katholieke scholen, de kardinaalsbeker.

De oudste Belgische voetbalclub is Royal Antwerp Football Club, ontstaan in de jaren 1880. Door het gebrek aan tegenstanders waren het aantal sportieve ontmoetingen aanvankelijk beperkt. Pas vanaf 1894 is er sprake van een competitie tussen verschillende Belgische voetbalploegen. In 1900 richtte Antwerp speler Alfred Grisar een nieuwe voetbalclub op, Beerschot Athletic Club . De clubleden waren afkomstig uit de Antwerpse handelselite, met namen als Havenith, Osterrieth en Van den Abeele, allen ook actief in de schermclub Cercle d’Escrime. 

Door de leegloop van de ploeg kon Royal Antwerp F.C. niet deelnemen aan de competitie van 1900 - 1901.  Er werd een nieuwe ploeg samengesteld die het jaar daarop opnieuw aantrad in de competitie. 

Offline: This content can only be displayed when online.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm