Bart Van Droogenbroeck, project coördinator
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Het is onze plicht om biomassa initieel bestemd voor humane consumptie alle
kansen te geven als voedsel. Herbestemmen richting voeder of bio-energie
zouden vandaag altijd slechts een plan B mogen zijn, voor als het echt
niet anders kan.

Dimitri Torfs, director sales Bopro

Voeding is niet mijn core business. Toch vond ik het gelopen proces met de diverse stakeholdermeetings zéér boeiend. Ik ben inmiddels overtuigd dat dergelijk initiatief
noodzakelijk is voor Antwerpen om de voedseloverschotten alsnog te kunnen
opwaarderen en zo terug in de keten te kunnen brengen.

Feedback van experts en organisaties

© Stad Antwerpen

© Stad Antwerpen


Leren en verankeren

Als laatste stap zullen we lessen uit de pilootprojecten verzamelen en good practices verankeren.
Zo zetten we een belangrijke stap naar de uitkomst van een sociaal circulaire voedselhub.

© Sigrid Spinnox

© Dries Luyten

© Gianni Camilleri

Valoriseren van reststromen uit
de haven

Logistieke expertise en procesbegeleiding

Verwerken van reststromen tot halffabricaten


Pilootprojecten

september 2023
Brainstorm businessmodel

De betrokken partners tekenden een ontwerp voor een leefbaar businessmodel voor de voedselhub uit.

Finaal kwamen ze tot een model dat volgende elementen beschrijft: waarden, kanalen, klanten, middelen, kostenstructuur, inkomsten en eco-sociale baten.

© Dries Luyten

© Dries Luyten

mei 2023
Ontwerpsessie

© Stad Antwerpen

Feedback van experts en organisaties

De betrokken partners concretiseerden de schets voor een voedselhub. Dat deden ze aan
de hand van feedback van verschillende experts en organisaties.

Partners leerden er elkaars werking en ideeën ook beter kennen. De ontwerpsessie was
dus ook een belangrijk netwerkmoment voor alle betrokkenen.

januari 2023
Kick-off

Het ontwerptraject startte in januari 2023. Tijdens een inspirerend werkatelier werd een eerste schets voor een Antwerpse voedselhub op papier gezet.

Meer dan 70 organisaties werden betrokken. Een netwerk dat tot op de dag van vandaag nog altijd groeit met nieuwe contacten.

Een duurzaam concept voor een voedselhub creëren doe je niet van achter een bureau.
Een slim, sociaal en circulair concept bedenk je vooral door samen intensief te brainstormen, te testen en te evalueren.

2. Traject


Leren en verankeren

Als laatste stap zullen we lessen uit de pilootprojecten verzamelen en good practices verankeren.
Zo zetten we een belangrijke stap naar de uitkomst van een sociaal circulaire voedselhub.

© Gianni Camilleri

© Sigrid Spinnox

© Dries Luyten

Logistieke expertise en procesbegeleiding

Verwerken van reststromen tot halffabricaten

Valoriseren van reststromen uit de haven


Pilootprojecten

De betrokken partners tekenden een ontwerp voor een leefbaar businessmodel voor de voedselhub uit.

Finaal kwamen ze tot een model dat volgende elementen beschrijft: waarden, kanalen, klanten, middelen, kostenstructuur, inkomsten en eco-sociale baten.

september 2023
Brainstorm businessmodel

© Stad Antwerpen

© Stad Antwerpen

De betrokken partners concretiseerden de schets voor een voedselhub. Dat deden ze aan
de hand van feedback van verschillende experts en organisaties.

Partners leerden er elkaars werking en ideeën ook beter kennen. De ontwerpsessie was
dus ook een belangrijk netwerkmoment voor alle betrokkenen.

mei 2023
Ontwerpsessie

Dimitri Torfs, director sales Bopro

Voeding is niet mijn core business. Toch vond ik het gelopen proces met de diverse stakeholdermeetings zéér boeiend. Ik ben inmiddels overtuigd dat dergelijk initiatief
noodzakelijk is voor Antwerpen om de voedseloverschotten alsnog te kunnen
opwaarderen en zo terug in de keten te kunnen brengen.

Bart Van Droogenbroeck, project coördinator
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Het is onze plicht om biomassa initieel bestemd voor humane consumptie alle
kansen te geven als voedsel. Herbestemmen richting voeder of bio-energie
zouden vandaag altijd slechts een plan B mogen zijn, voor als het echt
niet anders kan.

Feedback van experts en organisaties

Het ontwerptraject startte in januari 2023. Tijdens een inspirerend werkatelier werd een eerste schets voor een Antwerpse voedselhub op papier gezet.

Meer dan 70 organisaties werden betrokken. Een netwerk dat tot op de dag van vandaag nog altijd groeit met nieuwe contacten.

januari 2023
Kick-off

Een duurzaam concept voor een voedselhub creëren doe je niet van achter een bureau.

Een slim, circulair en sociaal concept bedenk je vooral door samen intensief te brainstormen, te testen en te evalueren.

2. Traject

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm