Lies Jong, manager voeding en textiel Kunnig vzw
Sunny Rae Glorie, medewerker marketing en communicatie Kunnig vzw

"We willen zoveel mogelijk voedsel redden van de afvalberg.
We willen voedselresten verwerken
tot producten geschikt voor consumptie.

Waarom denken jullie mee na over een voedselhub?

Zowel bij producenten, verwerkers als leveranciers van voedsel zijn er reststromen. Meestal zijn die producten nog bruikbaar, maar kunnen ze moeilijk worden verkocht. Daar willen wij verandering in brengen.

Door voedselstromen in kaart te brengen, merken we sneller trends op. We zien bijvoorbeeld dat sommige groenten meer voorkomen dan andere. Of dat sommige voedseloverschotten niet te vermijden zijn, ondanks veel inspanningen.

We zetten in op het verminderen van de afvalberg. Dat willen we doen door voedselresten te verwerken tot halffabricaten en afgewerkte producten geschikt voor consumptie.

Door voedselstromen en verwerkingsprocessen te bundelen in een centrale voedselhub versterk je de synergie tussen partners. En dat zorgt voor meer efficiëntie.

 


Wat willen jullie bereiken met dit pilootproject? 

We willen reststromen omzetten naar halffabricaten en afgewerkte producten. We starten met voedselresten uit de retail. Die worden verwerkt in een productiekeuken om nadien opnieuw op de markt aangeboden te worden.

Afhankelijk van de vraag, kan het verwerkingsproces worden aangepast. Het ultieme doel is dus zoveel mogelijk voedsel redden van de afvalberg door het na verwerking opnieuw in de voedselketen te brengen.

Hoe zien jullie de voedselhub op lange termijn?

De voedselhub moet de plek worden waar voeding, aanbieders, verwerkers en afnemers samenkomen. Het moet de referentie worden voor alles wat met voeding te maken heeft en uitgroeien tot een kennishub.

Dankzij de strategische locatie van de hub, kan ook het transport van voeding verder worden geoptimaliseerd.  

Voorwoord
We willen voedselresten verwerken
tot producten geschikt voor consumptie.

Lies Jong, manager voeding en textiel
Sunny Rae Glorie, medewerker marketing en communicatie
Kunnig vzw

"We willen zoveel mogelijk voedsel redden van de afvalberg.

Waarom denken jullie mee na over een voedselhub?

Zowel bij producenten, verwerkers als leveranciers van voedsel zijn er reststromen. Meestal zijn die producten nog bruikbaar, maar kunnen ze moeilijk worden verkocht. Daar willen wij verandering in brengen.

Door voedselstromen in kaart te brengen, merken we sneller trends op. We zien bijvoorbeeld dat sommige groenten meer voorkomen dan andere. Of dat sommige voedseloverschotten niet te vermijden zijn, ondanks veel inspanningen.

We zetten in op het verminderen van de afvalberg. Dat willen we doen door voedselresten te verwerken tot halffabricaten en afgewerkte producten geschikt voor consumptie.

Door voedselstromen en verwerkingsprocessen te bundelen in een centrale voedselhub versterk je de synergie tussen partners. En dat zorgt voor meer efficiëntie.

 


Wat willen jullie bereiken met dit pilootproject? 

We willen reststromen omzetten naar halffabricaten en afgewerkte producten. We starten met voedselresten uit de retail. Die worden verwerkt in een productiekeuken om nadien opnieuw op de markt aangeboden te worden.

Afhankelijk van de vraag, kan het verwerkingsproces worden aangepast. Het ultieme doel is dus zoveel mogelijk voedsel redden van de afvalberg door het na verwerking opnieuw in de voedselketen te brengen.

Hoe zien jullie de voedselhub op lange termijn?

De voedselhub moet de plek worden waar voeding, aanbieders, verwerkers en afnemers samenkomen. Het moet de referentie worden voor alles wat met voeding te maken heeft en uitgroeien tot een kennishub.

Dankzij de strategische locatie van de hub, kan ook het transport van voeding verder worden geoptimaliseerd.  

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm