Caroline Vernieuwe, commercieel directeur Stroom Maatwerk vzw

"Het doel is voedselverspilling in de haven tegengaan.
We willen bedrijven overtuigen dat ze meer kunnen doen met reststromen van voeding.

Waarom denken jullie mee na over een voedselhub?

Wij zijn ervan overtuigd dat sociale economie een toegevoegde waarde is voor de circulaire economie. Het idee van een voedselhub in de stad past perfect binnen die overtuiging.

Voedselverspilling vermijden door resten te verwerken in plaats van het als grondstof voor biomassa te gebruiken vinden we logisch. Daarom zetten we mee onze schouders onder dit uniek traject.

Wat willen jullie bereiken met dit pilootproject? 

In Vlaanderen ontstaan elk jaar voor 3,5 miljoen ton voedselstromen. Een groot deel van deze stromen eindigt als compost, veevoer of bio-energie. Wij denken dat dit beter kan, en dat deze voedselstromen duurzamer benut kunnen worden.

Met dit pilootproject willen we voedselverspilling in de Port of Antwerp Bruges tegengaan. Samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) brengen we de inkomende stroom van groenten, fruit en andere snel bederfbare voedingsproducten in kaart.

Het gaat om producten die nog geschikt zijn voor consumptie, maar omwille van diverse redenen niet tot daar geraken. We zullen ons focussen op de instroom van bananen omdat er een grote hoeveelheid bananen via de haven wordt verhandeld.  

We willen met dit pilootproject dynamiek creëren, maar vooral bewustwording bij lokale bedrijven. We willen hen ervan overtuigen dat ze meer kunnen doen met de restromen van voeding. En dat dit op een duurzame manier met extra sociale jobs kan.

Hoe zien jullie de voedselhub op lange termijn?

De voedselhub moet een plek worden waar verschillende actoren samenkomen en ideeën uitwerken. Een plek die bijdraagt aan een duurzame samenleving in de brede zin van het woord en werkt rond voedseleducatie, innovatie ...

De hub moet overigens niet uit 1 locatie bestaan. Een concept met sattelietlocaties in de stad lijkt ons ook wel iets.

Voorwoord
We willen bedrijven overtuigen dat ze meer kunnen doen met reststromen van voeding.

Caroline Vernieuwe, commercieel directeur Stroom Maatwerk vzw

"Het doel is voedselverspilling in de haven tegengaan.

Waarom denken jullie mee na over een voedselhub?

Wij zijn ervan overtuigd dat sociale economie een toegevoegde waarde is voor de circulaire economie. Het idee van een voedselhub in de stad past perfect binnen die overtuiging.

Voedselverspilling vermijden door resten te verwerken in plaats van het als grondstof voor biomassa te gebruiken vinden we logisch. Daarom zetten we mee onze schouders onder dit uniek traject.

Wat willen jullie bereiken met dit pilootproject? 

In Vlaanderen ontstaan elk jaar voor 3,5 miljoen ton voedselstromen. Een groot deel van deze stromen eindigt als compost, veevoer of bio-energie. Wij denken dat dit beter kan, en dat deze voedselstromen duurzamer benut kunnen worden.

Met dit pilootproject willen we voedselverspilling in de Port of Antwerp Bruges tegengaan. Samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) brengen we de inkomende stroom van groenten, fruit en andere snel bederfbare voedingsproducten in kaart.

Het gaat om producten die nog geschikt zijn voor consumptie, maar omwille van diverse redenen niet tot daar geraken. We zullen ons focussen op de instroom van bananen omdat er een grote hoeveelheid bananen via de haven wordt verhandeld.  

We willen met dit pilootproject dynamiek creëren, maar vooral bewustwording bij lokale bedrijven. We willen hen ervan overtuigen dat ze meer kunnen doen met de restromen van voeding. En dat dit op een duurzame manier met extra sociale jobs kan.

Hoe zien jullie de voedselhub op lange termijn?

De voedselhub moet een plek worden waar verschillende actoren samenkomen en ideeën uitwerken. Een plek die bijdraagt aan een duurzame samenleving in de brede zin van het woord en werkt rond voedseleducatie, innovatie ...

De hub moet overigens niet uit 1 locatie bestaan. Een concept met sattelietlocaties in de stad lijkt ons ook wel iets.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm