© Dries Luyten

Voorwoord

Partners

In dit innovatietraject waren via werksessies betrokken:

Stad Antwerpen, AG Vespa, Agentschap Landbouw en Visserij, Boerenbond, Bopro, Colruyt, EIT Food, Foodcare Plus, Growzer, ILVO, Kunnig, Linked Farm, Plein Publiek, Port of Antwerp Bruges, Rurant, Solucious, Stroom Maatwerk, TRI-VIZOR, Vlaams Instituut voor de Logistiek en Vlaanderen Circulair

Procesbegeleiding: Pantopicon

 

Voeding is een belangrijk thema doorheen verschillende beleidsdomeinen van stad Antwerpen:

  • sociaal beleid: voedseloverschotten, gezonde voeding en voedselverspilling

  • klimaatbeleid: impact van voeding op CO2-uitstoot

  • economisch beleid: horeca, voedingsindustrie en logistiek

Antwerpen is een plek waar veel voedselstromen samenkomen. Wat wordt mogelijk als verschillende voedselstromen in de stad fysiek samenkomen? Dit vernieuwende concept vormde de basis voor een uitgebreide verkenning.

Daarom gingen diensten van stad Antwerpen en externe partners samen aan de slag met de uitdagingen in het voedselsysteem en de opportuniteiten voor de stad.

Door samen te experimenteren en pilootprojecten op te starten willen alle betrokkenen:

  • kennis vergaren over de mogelijkheden van een sociaal circulaire voedselhub in de stad

  • een sterk netwerk vormen om op lange termijn een voedselhub te realiseren

Dit innovatietraject, binnen de Innovatieruimte Klimaat & Leefmilieu, detecteerde de bouwstenen van een sociaal circulaire voedselhub in de stad. Het past binnen de voedselstrategie van stad Antwerpen.

Voorwoord
Voorwoord

Voeding is een belangrijk thema doorheen verschillende beleidsdomeinen van stad Antwerpen:

  • sociaal beleid: voedseloverschotten, gezonde voeding en voedselverspilling

  • klimaatbeleid: impact van voeding op CO2-uitstoot

  • economisch beleid: horeca, voedingsindustrie en logistiek

Antwerpen is een plek waar veel voedselstromen samenkomen. Wat wordt mogelijk als verschillende voedselstromen in de stad fysiek samenkomen? Dit vernieuwende concept vormde de basis voor een uitgebreide verkenning.

Daarom gingen diensten van stad Antwerpen en externe partners samen aan de slag met de uitdagingen in het voedselsysteem en de opportuniteiten voor de stad.

Door samen te experimenteren en pilootprojecten op te starten willen alle betrokkenen:

  • kennis vergaren over de mogelijkheden van een sociaal circulaire voedselhub in de stad

  • een sterk netwerk vormen om op lange termijn een voedselhub te realiseren

Dit innovatietraject, binnen de Innovatieruimte Klimaat & Leefmilieu, detecteerde de bouwstenen van een sociaal circulaire voedselhub in de stad. Het past binnen de voedselstrategie van stad Antwerpen.

Partners

In dit innovatietraject waren via werksessies betrokken:

Stad Antwerpen, AG Vespa, Agentschap Landbouw en Visserij, Boerenbond, Bopro, Colruyt, EIT Food, Foodcare Plus, Growzer, ILVO, Kunnig, Linked Farm, Plein Publiek, Port of Antwerp Bruges, Rurant, Solucious, Stroom Maatwerk, TRI-VIZOR, Vlaams Instituut voor de Logistiek en Vlaanderen Circulair

Procesbegeleiding: Pantopicon

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm