4. Toekomst-beeld

© Ana Izamska

Een voedselhub, is dat niet de opstelsom van allerlei voedselinitiatieven? Neen, want de hub gaat voor meervoudige waardecreatie zoals:

 • Minder food miles en dus een daling van de ecologische voetafdruk.

 • Minder voedselverspilling in de gehele voedselketen.

 • Grote schaal voor de reguliere en sociale Antwerpse economie.

 • Voedselgerelateerd ondernemerschap versterken.

 • Meer voedselinnovatie.

 • Verduurzaming logistiek/stadsdistributie in en door Antwerpen.

 • Meer mensen in armoede genieten gezonde voeding (en dus krijgt de gezondheid van de Antwerpenaren ook een impuls) .

 • Versterking lokaal agrarisch ondernemerschap (inclusief meer verbinding boer en stad).  

 • Toename kennisontwikkeling op vlak van voedselinnovatie.

Na bewezen succes is het denkbaar dat er meer sociaal circulaire voedselhubs in Antwerpen gaan volgen. Opschaling volgt experiment. Op termijn zou Antwerpen dus gezien kunnen worden als een duurzame voedselvallei.

De Antwerpse voedselhub zorgt
voor meervoudige waardecreatie.
Antwerpse ondernemingen
en inwoners hebben baat bij de voedselhub.
De Antwerpse voedselhub, een plek
waar voedselstromen samenkomen
en vertrekken.

Wie geeft de voedselhub vorm?

Om tot een sociaal circulaire voedselhub te komen, zullen verschillende organisaties intensief moeten samenwerken:

 • Logistieke bedrijven

 • Organisaties en bedrijven die voedsel verwerken

 • Voedselinnovators

 • Bedrijven actief in de haven

 • Organisaties die werken rond vastgoed

 • Organisaties die werken rond IT

 • Retail

 • Lokale en bovenlokale overheden

Het is belangrijk dat de voedselhub ook in haar partnerschappen 'circulair is'. Afnemers zijn dus ook partners. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten en horeca. Zij leveren reststromen en nemen producten na verwerking opnieuw af.

De sociaal circulaire voedselhub is een breed verhaal. Daarom heeft een diverse groep mensen baat bij de werking van de hub.

 • De voedselhub geeft voedsel aan hulporganisaties. Zij zorgen voor de distributie naar mensen die in armoede leven. Speciale aandacht gaat hierbij naar een gezond en divers aanbod aan voedsel.

 • De voedselhub levert ook halffabricaten en eindproducten aan scholen, rust- en verzorgingstehuizen, retailers en horeca, of andere bedrijven uit de voedingssector.

© GettyImages

Het netwerk wil een sociaal circulaire voedselhub in Antwerpen realiseren.
Het moet een fysieke locatie zijn waar voedselstromen vertrekken en samenkomen.

Dergelijke locatie bestaat al in de stad. Denk aan de omgeving rond Kielsbroek met Foodsavers, Kunnig, Blue Gate en Blue Chem. Kenmerkend voor deze locatie is dat:

 • veel actoren uit het voedselsysteem er aanwezig zijn

 • de ligging de logistiek van goederen vergemakkelijkt

 • er voldoende ruimte is om voedselstromen te behandelen

 • organisaties die werken rond sociale economie er aanwezig zijn

Grote en kleine voedselstromen

Voedselstromen zijn divers:

 • Je hebt lokale voedselstromen van boeren in en rond de stad.

 • Je hebt voedselstromen die 'weglekken' uit winkels, horeca en de haven.

Beide types voedselstromen samen zorgen voor een hoog volume aan voedsel dat op termijn veel nuttige bestemmingen kan krijgen.

Logistiek duurzaam

Een circulaire voedselhub moet logistiek goed en duurzaam worden ontsloten. De hub moet tentakels hebben tot in het centrum van de stad, en tot in alle Antwerpse wijken. Want daar wordt het voedsel geconsumeerd. Dat moet gebeuren via een duurzame en goed gebundelde distributie.

Slimme basisinfrastructuur

Een solide en slimme basisinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende voedselhub. De juiste combinatie van een fysieke locatie, goede distributie en data zorgt ervoor dat voedsel goed wordt ontvangen, verwerkt, gecontroleerd, verpakt en gedistribueerd.

De voedselhub van de toekomst bestaat uit:

 • voldoende koelruimte

 • voldoende opslagruimte

 • triage- en verwerkingsmogelijkheden

Elk van deze onderdelen moet toegankelijk zijn en kunnen worden gebruikt door verschillende organisaties.

Platform in de brede zin

Een sociaal circulaire voedselhub is niet enkel een plek. Het is ook een platform, sterk datagedreven en online ontsloten voor voedselproducenten, boeren, innovatieve telers, horeca, stad Antwerpen en iedere Antwerpenaar.

Dynamische en sociale werkplek

Een sociaal circulaire voedselhub is een dynamische plek. Ze biedt werk aan veel mensen zoals logistiek planners, data-analisten, chauffeurs, verwerkers, verpakkers, keurders, verkopers, voedselinnovatoren en onderzoekers.

Ook sociale economie heeft zijn plaats binnen de voedselhub. Denk hierbij aan voedsel ontpakken, jobs in de triage, verwerking en verpakking van voedsel. Stuk voor stuk jobs die dikwijls voorkomen in de sociale economie. De voedselhub biedt dus werkervaring aan mensen zodat zij later beter kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Plek boordevol innovatie

De voedselhub stimuleert voedselinnovatie, innovatie die ten dienste staat van de hub. Die innovatie kan gaan over nieuwe manieren om voeding te verwerken of verpakken. Maar ook innovatie rond de productie van voedsel heeft er een plek.

Een voedselhub, is dat niet de opstelsom van allerlei voedselinitiatieven? Neen, want de hub gaat voor meervoudige waardecreatie zoals:

 • Minder food miles en dus een daling van de ecologische voetafdruk.

 • Minder voedselverspilling in de gehele voedselketen.

 • Grote schaal voor de reguliere en sociale Antwerpse economie.

 • Voedselgerelateerd ondernemerschap versterken.

 • Meer voedselinnovatie.

 • Verduurzaming logistiek / stadsdistributie in en door Antwerpen.

 • Meer mensen in armoede genieten gezonde voeding (en dus krijgt de gezondheid van de Antwerpenaren ook een impuls) .

 • Versterking lokaal agrarisch ondernemerschap (inclusief meer verbinding boer en stad).  

 • Toename kennisontwikkeling  op vlak van voedselinnovatie.

Na bewezen succes is het denkbaar dat er meer sociaal circulaire voedselhubs in Antwerpen gaan volgen. Opschaling volgt experiment. Op termijn zou Antwerpen dus gezien kunnen worden als een duurzame voedselvallei.

© Ana Izamska

De sociaal circulaire voedselhub is een breed verhaal. Daarom heeft een diverse groep mensen baat bij de werking van de hub.

 • De voedselhub geeft voedsel aan hulporganisaties. Zij zorgen voor de distributie naar mensen die in armoede leven. Speciale aandacht gaat hierbij naar een gezond en divers aanbod aan voedsel.

 • De voedselhub levert ook halffabricaten en eindproducten aan scholen, rust- en verzorgingstehuizen, retailers en horeca, of andere bedrijven uit de voedingssector.

Wie geeft de voedselhub vorm?

Om tot een sociaal circulaire voedselhub te komen, zullen verschillende organisaties intensief moeten samenwerken:

 • Logistieke bedrijven

 • Organisaties en bedrijven die voedsel verwerken

 • Voedselinnovators

 • Bedrijven actief in de haven

 • Organisaties die werken rond vastgoed

 • Organisaties die werken rond IT

 • Retail

 • Lokale en bovenlokale overheden

Het is belangrijk dat de voedselhub ook in haar partnerschappen 'circulair is'. Afnemers zijn dus ook partners. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten en horeca. Zij leveren reststromen en nemen producten na verwerking opnieuw af.

Het netwerk wil een sociale en cirrculaire voedselhub in Antwerpen realiseren. Het moet een fysieke locatie zijn waar voedselstromen vertrekken en samenkomen.

Dergelijke locatie bestaat al in de stad. Denk aan de omgeving rond Kielsbroek met Foodsavers, Kunnig, Blue Gate en Blue Chem. Kenmerkend voor deze locatie is dat:

 • veel actoren uit het voedselsysteem er aanwezig zijn

 • de ligging de logistiek van goederen vergemakkelijkt

 • er voldoende ruimte is om voedselstromen te behandelen

 • organisaties die werken rond sociale economie er aanwezig zijn

Grote en kleine voedselstromen

Voedselstromen zijn divers:

 • Je hebt lokale voedselstromen van boeren in en rond de stad.

 • Je hebt voedselstromen die 'weglekken' uit winkels, horeca en de haven.

Beide types voedselstromen samen zorgen voor een hoog volume aan voedsel dat op termijn veel nuttige bestemmingen kan krijgen.

Logistiek duurzaam

Een circulaire voedselhub moet logistiek goed en duurzaam worden ontsloten. De hub moet tentakels hebben tot in het centrum van de stad, en tot in alle Antwerpse wijken. Want daar wordt het voedsel geconsumeerd. Dat moet gebeuren via een duurzame en goed gebundelde distributie.

Slimme basisinfrastructuur

Een solide en slimme basisinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende voedselhub. De juiste combinatie van een fysieke locatie, goede distributie en data zorgt ervoor dat voedsel goed wordt ontvangen, verwerkt, gecontroleerd, verpakt en gedistribueerd.

De voedselhub van de toekomst bestaat uit:

 • voldoende koelruimte

 • voldoende opslagruimte

 • triage- en verwerkingsmogelijkheden

Elk van deze onderdelen moet toegankelijk zijn en kunnen worden gebruikt door verschillende organisaties.

Platform in de brede zin

Een sociaal circulaire voedselhub is niet enkel een plek. Het is ook een platform, sterk datagedreven en online ontsloten voor voedselproducenten, boeren, innovatieve telers, horeca, stad Antwerpen en iedere Antwerpenaar.

Dynamische en sociale werkplek

Een sociaal circulaire voedselhub is een dynamische plek. Ze biedt werk aan veel mensen zoals logistiek planners, data-analisten, chauffeurs, verwerkers, verpakkers, keurders, verkopers, voedselinnovatoren en onderzoekers.

Ook sociale economie heeft zijn plaats binnen de voedselhub. Denk hierbij aan voedsel ontpakken, jobs in de triage, verwerking en verpakking van voedsel. Stuk voor stuk jobs die dikwijls voorkomen in de sociale economie. De voedselhub biedt dus werkervaring aan mensen zodat zij later beter kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Plek boordevol innovatie

De voedselhub stimuleert voedselinnovatie, innovatie die ten dienste staat van de hub. Die innovatie kan gaan over nieuwe manieren om voeding te verwerken of verpakken. Maar ook innovatie rond de productie van voedsel heeft er een plek.

De Antwerpse voedselhub zorgt voor meervoudige waardecreatie.
Antwerpse ondernemingen en inwoners hebben baat bij de voedselhub.
De Antwerpse voedselhub, een plek waar voedselstromen samenkomen en vertrekken.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm