Alex Van Breedam, CEO TRI-VIZOR
Bart Vannieuwenhuyze, partner en co-founder TRI-VIZOR

"We gaan voor een geïntegreerde aanpak waar voedselstromen optimaal gebundeld worden.
We willen verbinding creëren tussen voedselketens én stakeholders.

Waarom denken jullie mee na over een voedselhub?

Het is een enorm interessant traject. De voedselindustrie evolueert naar een duurzamer en efficiënter model. De voedselhub gaat over samenwerking binnen voedselketens en tussen voedselketens. Net die horizontale samenwerking matcht erg goed met de missie van onze organisatie.

Wat willen jullie bereiken met dit pilootproject? 

We gaan voor een geïntegreerde aanpak die diverse voedselstromen optimaal bundelt. Het gaat dan over traditionele voedselstromen, maar ook over de korte ketens van lokale producten. We hopen dat we met de voedselhub overschotten terug kunnen clusteren en verwerken. En daarbij optimaal capaciteiten, ruimte, infrastructuur en materialen benutten.

Het doel van de voedselhub is voedsel op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier distribueren in de stad. Dat betekent dat we ook ons transport efficiënt moeten organiseren en de CO2-uitstoot moeten verlagen.

Als procesbegeleider willen we verbinding creëren. Verbinding tussen de vele voedselketens, tussen de pilootprojecten en tussen alle betrokkenen uit de publieke en private sector. 

Hoe zien jullie de voedselhub op lange termijn?

Op korte en lange termijn willen we alle bouwstenen voor de sociaal circulaire voedselhub verder ontwikkelen met alle stakeholders. Zo kunnen we de voedselhub verder concretiseren en klaarmaken voor implementatie.

Voorwoord
We willen verbinding creëren tussen voedselketens én stakeholders.

Alex Van Breedam, CEO
Bart Vannieuwenhuyze, partner en co-founder TRI-VIZOR

"We gaan voor een geïntegreerde aanpak waar voedselstromen optimaal gebundeld worden.

Waarom denken jullie mee na over een voedselhub?

Het is een enorm interessant traject. De voedselindustrie evolueert naar een duurzamer en efficiënter model. De voedselhub gaat over samenwerking binnen voedselketens en tussen voedselketens. Net die horizontale samenwerking matcht erg goed met de missie van onze organisatie.

Wat willen jullie bereiken met dit pilootproject? 

We gaan voor een geïntegreerde aanpak die diverse voedselstromen optimaal bundelt. Het gaat dan over traditionele voedselstromen, maar ook over de korte ketens van lokale producten. We hopen dat we met de voedselhub overschotten terug kunnen clusteren en verwerken. En daarbij optimaal capaciteiten, ruimte, infrastructuur en materialen benutten.

Het doel van de voedselhub is voedsel op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier distribueren in de stad. Dat betekent dat we ook ons transport efficiënt moeten organiseren en de CO2-uitstoot moeten verlagen.

Als procesbegeleider willen we verbinding creëren. Verbinding tussen de vele voedselketens, tussen de pilootprojecten en tussen alle betrokkenen uit de publieke en private sector. 

Hoe zien jullie de voedselhub op lange termijn?

Op korte en lange termijn willen we alle bouwstenen voor de sociaal circulaire voedselhub verder ontwikkelen met alle stakeholders. Zo kunnen we de voedselhub verder concretiseren en klaarmaken voor implementatie.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm