De brochure Open Monumentendag 2021 is digitaal gebleven, maar alle locaties zetten op zondag 12 september 2021 hun deuren opnieuw open voor jou en zijn heel blij om je weer te verwelkomen.

In 2021 viert Antwerpen 800 jaar ’t stad. In februari 1221 verleende de hertog van Brabant Hendrik I, Antwerpen stadsrechten. Hoewel de stad eerder al een zeker statuut had, werd met de ondertekening van het charter in 1221 alles geofficialiseerd. Deze herdenking is het uitgelezen moment om enkele klassiekers te herontdekken. Wil je eerst een overzicht krijgen van de hoogtepunten van 800 jaar stad en stedelijkheid, lees dan zeker het interview met professor Ilja Van Damme. Wil je meteen het Antwerpse programma ontdekken? Klik dan op de kaart of op de foto’s hieronder en duik in het rijke verleden.

Corona is nog niet volledig voorbij, wij stellen jouw welzijn en dat van de medewerkers centraal. Om je een fijn bezoek aan te bieden, volg je de geldende voorzorgsmaatregelen.  Voor de laatste update verwijzen we naar www.openmonumentendag.be.

Geniet van Open Monumentendag en deel via sociale media met #800jaartstad jouw favoriete monumenten.

Beste bezoeker
800 jaar logo
open monumenten logo
stralende A

De stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet.

Toegankelijkheidsverklaring

Arat architecten, Beheersplan begijnhof, onuitgegeven studie, 2019.

Archivaria, Bouwhistorische studie Campus Mutsaard, onuitgegeven bijlage bij het beheersplan van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 2020.

Asaert G., Grieten S., Grobet T, e.a., Het grote geschiedenisboek van Antwerpen, Antwerpen, 2010.

Asaert G., Ook dat was Antwerpen. Geschiedenis van de kleine man: over armoede en politieke onmacht, Tielt, 2010.

Baetens R. e.a., Het ‘soete’ buitenleven. Hoven van plaisantie in de provincie Antwerpen. 16de-20e eeuw, Antwerpen, 2013.

Bertels I., De Muck B., Van Goethem H., Antwerpen: biografie van een stad, Antwerpen, 2010.

Boekstal P., Bouwhistorische nota Maagdenhuis, onuitgegeven bijlage bij het beheersplan Maagdenhuis (voormalig meisjesweeshuis), 2013.

Bureau Monument en Cultuur, Bouwhistorisch onderzoek. De stadsdroogdokken van Antwerpen, onuitgegeven studie, 2017.

Claesen H., De Vismarkt in Antwerpen, onuitgegeven eindwerk stadsgids Antwerpen, 2003-2004.

De Clerq L., Maclot P., Van Ginneken I., Bouwhistorische studie van het stadhuis aan de Grote Markt in Antwerpen in functie van herbestemming en restauratie, onuitgegeven studie, 2012.

Degueldere G., Eeuwenlang marktleven te Antwerpen, Antwerpen, sd.

De Paepe T., Antwerpen Klavecombelsta. Twee eeuwen uitzonderlijke muziekinstrumenten uit Museum Vleeshuis, Antwerpen, 2018.

De Meester J., Gastvrij Antwerpen? Arbeidsmigratie naar het zestiende-eeuwse Antwerpen, proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, 2011.

De Nave F., De oudste Antwerpse lijsten van nieuwe poorters (28 januari 1390-28 december 1414). In: Bulletin de la Commission royale d'histoire. Académie royale de Belgique. Tome 139, 1973. pp. 67-309;

Denave F. en Tijs R., Het complex woning-ateliers Museum Plantin-Moretus: Unesco-werelderfgoed: beknopte bouwgeschiedenis van de enige volledig ingerichte drukkerij-atelier met woning uit de zestiende eeuw op wereldvlak bewaard aan de Antwerpse Vrijdagmarkt, Antwerpen, 2005.

De Vos E., Lombaerde P. (eds.), Van academie tot universiteit: 350 jaar architectuur in Antwerpen, Brussel: UPA, 2013.

Donche P., Onze rubriek voor beginners: Klappers op de Parochieregisters. Het onderste uit de kan. Vlaamse Stam, 38/12, 2002, 604-614.

ELD en Origin, Handelsbeurs Antwerpen, onuitgegeven beheersplan, 2017.

Engels R., Hof van Liere Prinsstraat 13 Antwerpen. Bouwhistorische nota, onuitgegeven studie, 2006.

Engels R., Jaenen M., Handelsbeurs-Schippersbeurs Lange Gasthuisstraat 20-24, onuitgegeven studie, 2007.

Huysmans S., Aerts C., Berto T., Fontaine L., De bewogen geschiedenis van de ‘wandelende poort’: de 17de-eeuwse waterpoort in Antwerpen in: Monumenten en Landschappen, 39/6, 2020, p. 4-24.

Karuur bvba, Het Maagdenhuis. Beheersplan Onroerend Erfgoed, onuitgegeven studie, 2018.

Karuur bvba, Districtshuis Borgerhout, onuitgegeven beheersplan, 2016.

Lampo J., Het Vleeshuis: slagerspaleis van Antwerpen, Leuven, 2004.

Maat_Werk architecten, Beheersplan Voormalige Engelse pakhuizen en Berg van Barmhartigheid, onuitgegeven studie, 2018.

Maclot P., Bouwhistorisch onderzoek, analyse en waardenstelling van de Rubenssite: het als monument beschermde Rubenshuis, Wapper 9-15 en Hopland 13 en Kolveniershof en Rubenianum, Kolveniersstraat 16-20, onuitgegeven studie, 2016.

Op zoek naar sporen van het Pieter Potklooster, Antwerpse Vereniging voor Bodem- en grotonderzoek, Antwerpen, 1982.

Origin, Vleeshuis. Historische studie exterieur, onuitgegeven vooronderzoek beheersplan, 2017.

Pelckmans A.J.M., Het Antwerps landjuweel van 1561, Amsterdam, 1962.

Pluspunt Architectuur, Beheersplan Kasteel “Sorghvliedt” en bijgebouwen, onuitgegeven studie, 2016.

Schoups I., Veeckman J., Het Antwerpse stadhuis. Een verhaal van 450 jaar, Antwerpen, Antwerpen, 2015.

Soly H., Gilbert van Schoonbeke. Visionair ondernemer in Antwerpens Gouden Eeuw, Antwerpen, 2019.

Soly H., De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562), Gent, 1968.

Stadsarchief Antwerpen, Waar is de tijd: Antwerpen, Zwolle, 1996-2000.

Steenmeijer architecten, Beheersplan Sint-Fredeganduskerk Deurne, onuitgegeven studie, 2018.

Studiebureau monumentenzorg bvba, Bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek van Zaal Harmonie, Park Harmonie en Monument Peter Benoit, Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, onuitgegeven studie, Tessenderlo, 2009.

Van den Borne S., Van Severen E., Cultuurhistorische studie, analyse en waardering van de Groenplaats te Antwerpen, onuitgegeven studie, Antwerpen, 2014

Van den Borne S., Van Severen E., Cultuurhistorische studie gedempte Zuiderdokken te Antwerpen, onuitgegeven studie, 2015.

Van de Velde H., De Keizerstraat. Het paradijs van Nicolaas Rockox, zijn familie en andere fiere bewoners, Antwerpen, 2021.

Van Oeffelen A, dossier Veltwijck deel1: Aert Van Veltwijck, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Van Oeffelen A., dossier Veltwijck deel 2: Eerste Hof Van Urselen, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Van Oeffelen A., dossier Veltwijck deel 3: De wortels van Veltwijck, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Van Oeffelen A., dossier Veltwijck deel 4: De opvolgers van Aert van Veltwijck, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Verhelst D., Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene: geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1996.

Voet L., Verhulst A., Asaert G., De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw: topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis 1565, in: Gemeentekrediet: Historische uitgaven, 4/7, Brussel, 1978.

Vrelust J., Himler A., Thues G., e.a., 750 jaar havenkranen in Antwerpen, s.l., 2014.

protestantsekerkantwerpennoord.be/oudesite/kerkgebouw_historie.htm (geraadpleegd op 23 mei 2019)

inventaris.onroerenderfgoed.be

Literatuur
omdlogo_grijszwart.jpg

Open Monumentendag is een initiatief van Herita vzw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen. 

Lokaal comité: Anja De Roeck, Annemie Cortvriendt, Dirk Wyns, Eline Daelman, Fred Vanderpoorten, Greet Donckers, Inge Schoups, Isabel Michielsen, Luc Verheyen, Rik De Lombaerde, Rudy De Graef, Rutger Steenmeijer, Sofie De Ruysser, Serge Migom en Vera De Boeck

Redactie: Eline Daelman

Eindredactie: Isabel Michielsen en Greet Donckers

Ontwerp en opmaak: Shtick

Fotografie: Lucid

 • Ans Brys
 • Bart Huysmans en Michel Wuyts
 • Dries Luyten
 • Els Vertommen
 • FelixArchief, stadsarchief Antwerpen
 • François De Heel
 • Frederik Beyens
 • Johan Veeckman
 • KBC, Erwin Donvil
 • Marion Kahane
 • Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
 • Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
 • Noortje Palmers
 • Stefan Dewickere
 • Victoriano Moreno
Met dank aan
800 jaar logo
Beste bezoeker

De brochure Open Monumentendag 2021 is digitaal gebleven, maar alle locaties zetten op zondag 12 september 2021 hun deuren opnieuw open voor jou en zijn heel blij om je weer te verwelkomen.

In 2021 viert Antwerpen 800 jaar ’t stad. In februari 1221 verleende de hertog van Brabant Hendrik I, Antwerpen stadsrechten. Hoewel de stad eerder al een zeker statuut had, werd met de ondertekening van het charter in 1221 alles geofficialiseerd. Deze herdenking is het uitgelezen moment om enkele klassiekers te herontdekken. Wil je eerst een overzicht krijgen van de hoogtepunten van 800 jaar stad en stedelijkheid, lees dan zeker het interview met professor Ilja Van Damme. Wil je meteen het Antwerpse programma ontdekken? Klik dan op de kaart of op de foto’s hieronder en duik in het rijke verleden.

Corona is nog niet volledig voorbij, wij stellen jouw welzijn en dat van de medewerkers centraal. Om je een fijn bezoek aan te bieden, volg je de geldende voorzorgsmaatregelen.  Voor de laatste update verwijzen we naar www.openmonumentendag.be.

Geniet van Open Monumentendag en deel via sociale media met #800jaartstad jouw favoriete monumenten.

Met dank aan
 • Ans Brys
 • Bart Huysmans en Michel Wuyts
 • Dries Luyten
 • Els Vertommen
 • FelixArchief, stadsarchief Antwerpen
 • François De Heel
 • Frederik Beyens
 • Johan Veeckman
 • KBC, Erwin Donvil
 • Marion Kahane
 • Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
 • Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
 • Noortje Palmers
 • Stefan Dewickere
 • Victoriano Moreno

Open Monumentendag is een initiatief van Herita vzw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen. 

Lokaal comité: Anja De Roeck, Annemie Cortvriendt, Dirk Wyns, Eline Daelman, Fred Vanderpoorten, Greet Donckers, Inge Schoups, Isabel Michielsen, Luc Verheyen, Rik De Lombaerde, Rudy De Graef, Rutger Steenmeijer, Sofie De Ruysser, Serge Migom en Vera De Boeck

Redactie: Eline Daelman

Eindredactie: Isabel Michielsen en Greet Donckers

Ontwerp en opmaak: Shtick

Fotografie: Lucid

stralende A
open monumenten logo
omdlogo_grijszwart.jpg
Literatuur

Arat architecten, Beheersplan begijnhof, onuitgegeven studie, 2019.

Archivaria, Bouwhistorische studie Campus Mutsaard, onuitgegeven bijlage bij het beheersplan van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 2020.

Asaert G., Grieten S., Grobet T, e.a., Het grote geschiedenisboek van Antwerpen, Antwerpen, 2010.

Asaert G., Ook dat was Antwerpen. Geschiedenis van de kleine man: over armoede en politieke onmacht, Tielt, 2010.

Baetens R. e.a., Het ‘soete’ buitenleven. Hoven van plaisantie in de provincie Antwerpen. 16de-20e eeuw, Antwerpen, 2013.

Bertels I., De Muck B., Van Goethem H., Antwerpen: biografie van een stad, Antwerpen, 2010.

Boekstal P., Bouwhistorische nota Maagdenhuis, onuitgegeven bijlage bij het beheersplan Maagdenhuis (voormalig meisjesweeshuis), 2013.

Bureau Monument en Cultuur, Bouwhistorisch onderzoek. De stadsdroogdokken van Antwerpen, onuitgegeven studie, 2017.

Claesen H., De Vismarkt in Antwerpen, onuitgegeven eindwerk stadsgids Antwerpen, 2003-2004.

De Clerq L., Maclot P., Van Ginneken I., Bouwhistorische studie van het stadhuis aan de Grote Markt in Antwerpen in functie van herbestemming en restauratie, onuitgegeven studie, 2012.

Degueldere G., Eeuwenlang marktleven te Antwerpen, Antwerpen, sd.

De Paepe T., Antwerpen Klavecombelsta. Twee eeuwen uitzonderlijke muziekinstrumenten uit Museum Vleeshuis, Antwerpen, 2018.

De Meester J., Gastvrij Antwerpen? Arbeidsmigratie naar het zestiende-eeuwse Antwerpen, proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, 2011.

De Nave F., De oudste Antwerpse lijsten van nieuwe poorters (28 januari 1390-28 december 1414). In: Bulletin de la Commission royale d'histoire. Académie royale de Belgique. Tome 139, 1973. pp. 67-309;

Denave F. en Tijs R., Het complex woning-ateliers Museum Plantin-Moretus: Unesco-werelderfgoed: beknopte bouwgeschiedenis van de enige volledig ingerichte drukkerij-atelier met woning uit de zestiende eeuw op wereldvlak bewaard aan de Antwerpse Vrijdagmarkt, Antwerpen, 2005.

De Vos E., Lombaerde P. (eds.), Van academie tot universiteit: 350 jaar architectuur in Antwerpen, Brussel: UPA, 2013.

Donche P., Onze rubriek voor beginners: Klappers op de Parochieregisters. Het onderste uit de kan. Vlaamse Stam, 38/12, 2002, 604-614.

ELD en Origin, Handelsbeurs Antwerpen, onuitgegeven beheersplan, 2017.

Engels R., Hof van Liere Prinsstraat 13 Antwerpen. Bouwhistorische nota, onuitgegeven studie, 2006.

Engels R., Jaenen M., Handelsbeurs-Schippersbeurs Lange Gasthuisstraat 20-24, onuitgegeven studie, 2007.

Huysmans S., Aerts C., Berto T., Fontaine L., De bewogen geschiedenis van de ‘wandelende poort’: de 17de-eeuwse waterpoort in Antwerpen in: Monumenten en Landschappen, 39/6, 2020, p. 4-24.

Karuur bvba, Het Maagdenhuis. Beheersplan Onroerend Erfgoed, onuitgegeven studie, 2018.

Karuur bvba, Districtshuis Borgerhout, onuitgegeven beheersplan, 2016.

Lampo J., Het Vleeshuis: slagerspaleis van Antwerpen, Leuven, 2004.

Maat_Werk architecten, Beheersplan Voormalige Engelse pakhuizen en Berg van Barmhartigheid, onuitgegeven studie, 2018.

Maclot P., Bouwhistorisch onderzoek, analyse en waardenstelling van de Rubenssite: het als monument beschermde Rubenshuis, Wapper 9-15 en Hopland 13 en Kolveniershof en Rubenianum, Kolveniersstraat 16-20, onuitgegeven studie, 2016.

Op zoek naar sporen van het Pieter Potklooster, Antwerpse Vereniging voor Bodem- en grotonderzoek, Antwerpen, 1982.

Origin, Vleeshuis. Historische studie exterieur, onuitgegeven vooronderzoek beheersplan, 2017.

Pelckmans A.J.M., Het Antwerps landjuweel van 1561, Amsterdam, 1962.

Pluspunt Architectuur, Beheersplan Kasteel “Sorghvliedt” en bijgebouwen, onuitgegeven studie, 2016.

Schoups I., Veeckman J., Het Antwerpse stadhuis. Een verhaal van 450 jaar, Antwerpen, Antwerpen, 2015.

Soly H., Gilbert van Schoonbeke. Visionair ondernemer in Antwerpens Gouden Eeuw, Antwerpen, 2019.

Soly H., De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562), Gent, 1968.

Stadsarchief Antwerpen, Waar is de tijd: Antwerpen, Zwolle, 1996-2000.

Steenmeijer architecten, Beheersplan Sint-Fredeganduskerk Deurne, onuitgegeven studie, 2018.

Studiebureau monumentenzorg bvba, Bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek van Zaal Harmonie, Park Harmonie en Monument Peter Benoit, Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, onuitgegeven studie, Tessenderlo, 2009.

Van den Borne S., Van Severen E., Cultuurhistorische studie, analyse en waardering van de Groenplaats te Antwerpen, onuitgegeven studie, Antwerpen, 2014

Van den Borne S., Van Severen E., Cultuurhistorische studie gedempte Zuiderdokken te Antwerpen, onuitgegeven studie, 2015.

Van de Velde H., De Keizerstraat. Het paradijs van Nicolaas Rockox, zijn familie en andere fiere bewoners, Antwerpen, 2021.

Van Oeffelen A, dossier Veltwijck deel1: Aert Van Veltwijck, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Van Oeffelen A., dossier Veltwijck deel 2: Eerste Hof Van Urselen, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Van Oeffelen A., dossier Veltwijck deel 3: De wortels van Veltwijck, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Van Oeffelen A., dossier Veltwijck deel 4: De opvolgers van Aert van Veltwijck, publicaties, www.schattenvanekeren.be, geraadpleegd 21/6/2021.

Verhelst D., Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene: geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1996.

Voet L., Verhulst A., Asaert G., De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw: topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis 1565, in: Gemeentekrediet: Historische uitgaven, 4/7, Brussel, 1978.

Vrelust J., Himler A., Thues G., e.a., 750 jaar havenkranen in Antwerpen, s.l., 2014.

protestantsekerkantwerpennoord.be/oudesite/kerkgebouw_historie.htm (geraadpleegd op 23 mei 2019)

inventaris.onroerenderfgoed.be

De stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet.

Toegankelijkheidsverklaring

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm