Voorwoord

Beste lezer

Antwerpen is vastberaden om een pionier te zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Hierbij verminderen we niet alleen onze eigen impact, maar inspireren we en mobiliseren we anderen om hetzelfde te doen. Het Klimaatcontract voor Linkeroever is dan ook een ambitieuze mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen om de wijk tegen 2030 klimaatneutraal te maken. 

De keuze voor Linkeroever is geen toeval. Deze wijk vertegenwoordigt een microkosmos van Antwerpen, met zijn diverse demografie, woontypologieën en specifieke uitdagingen en kansen. Door te kiezen voor een wijkgerichte aanpak kunnen we de impact van onze acties verhogen. Zo spelen we directer in op de behoeften en mogelijkheden van de bewoners.

Het Klimaatcontract is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen verschillende partners, zowel binnen de stad als met externe stakeholders. Het weerspiegelt een collectieve ambitie, gestoeld op co-creatie en gedeeld eigenaarschap. De uitvoerige analyses, de actieplannen en de financiële strategieën vormen de basis voor onze transitie naar klimaatneutraliteit.

We staan voor een uitdaging die ons allen aangaat en waarbij elke bijdrage telt. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te handelen en te investeren in een duurzame toekomst voor iedereen. Dit Klimaatcontract is niet enkel een plan, maar een oproep tot actie. Een uitnodiging om mee te werken aan een toekomst waarin Linkeroever niet alleen een prachtige wijk is om in te leven, maar ook een voorbeeld van hoe steden kunnen leiden in de klimaattransitie.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm