Renovatie winkels, kantoren en bedrijven(terreinen)

Hoewel de tertiaire sector op Linkeroever slechts een beperkt aandeel heeft in de CO2-uitstoot, bieden winkels, kantoren en bedrijven(terreinen) wel opportuniteiten om klimaatactie te ondernemen.

Vernieuwing patrimonium Woonhaven Antwerpen

Woonhaven Antwerpen huisvest 44% van de inwoners van Linkeroever, van wie de meesten in een van de 19 hoogbouwblokken op het Europark wonen. De sociale huisvestingsmaatschappij trekt volop de kaart van duurzame energetische vernieuwing en nieuwbouw. 

Renovatie meergezinswoningen

Op Linkeroever woont 80% van de inwoners in een appartementsgebouw dat in mede-eigendom is. De complexe structuur van deze mede-eigendommen en de significante onderhoudsachterstand van dit type gebouwen vereisen een specifieke aanpak en afstemming.

De eengezinswoningen in de wijk Linkeroever concentreren zich voornamelijk in een aantal eenheidswijken: een bel-etage wijk, een tuinwijk … Deze eenheidswijken bieden kansen voor collectieve renovatieprojecten, gekoppeld aan een energievoorziening op wijkniveau.

Renovatie eengezinswoningen

In samenwerking met Fluvius werkt Antwerpen aan de aanleg van een stadsbreed warmtenet, dat tegen 2050 zal voorzien in de helft van de warmtebehoefte. Gezien de vele hoogbouw en de nabijheid van industrie die duurzame restwarmte produceert, dient Linkeroever als proefgebied voor dit warmtenet.

Realisatie warmtenet op restwarmte

Hoe kunnen we de CO2-uitstoot van devele en diverse gebouwen op Linkeroever tegen 2030 drastisch reduceren?

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm