CO2eq/jaar Linkeroever

Linkeroever
Ons werkgebied

Door eigenaar bewoonde woningen

Aandeel woningen bewoond door de eigenaar voor de wijk Linkeroever en de stad Antwerpen

Emissie-inventaris Linkeroever 2019

Woontype detail

Opdeling van het bewoond patrimonium volgens woontype voor de wijk Linkeroever en de stad Antwerpen

De keuze voor het Antwerpse Klimaatcontract viel op de wijk Linkeroever, die dankzij een unieke mix aan bewoners en gebouwen representatief is voor de hele stad. Linkeroever heeft een diverse bevolking, een hoog percentage meergezinswoningen en een significante aanwezigheid van kwetsbare huishoudens. Deze combinatie biedt de stad een uitgelezen kans om er innovatieve klimaatacties te implementeren, die zowel sociaal rechtvaardig als schaalbaar zijn. De wijk doet dienst als een 'living lab' voor het testen van duurzame oplossingen, die later in heel Antwerpen en daarbuiten toegepast kunnen worden. Hiermee wil de stad zijn voortrekkersrol in de Europese transitie naar klimaatneutraliteit bevestigen.

Dit project wil de levenskwaliteit verbeteren en duurzame oplossingen toegankelijk maken voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van Linkeroever. De nadruk ligt op inclusieve participatie en het ondersteunen van kwetsbare groepen, zodat de overgang naar klimaatneutraliteit sociaal rechtvaardig en haalbaar is voor iedereen. 

Stad Antwerpen en haar partners streven ernaar om bewoners actief te betrekken bij het proces, hun input te waarderen en samen te werken aan een gezondere, duurzamere leefomgeving.

Dit betekent dat er kansen ontstaan voor verbeteringen in woongebieden, energievoorziening en lokale mobiliteit, wat de hele wijk - en uiteindelijk de hele stad - ten goede zal komen.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm