© Viviane Vermeiren

Financiering

Het actieplan geeft aan met welke acties we in samenwerking met partners het stadsdeel Linkeroever klimaatneutraal zullen maken. Het investeringsplan koppelt hier een kostprijs aan en zet uiteen hoe we die financiële kloof kunnen overbruggen.

De grootste investeringsuitdaging voor Linkeroever is het fossielvrij maken van de gebouwen, door het warmtenet aan te leggen en de gebouwen energetisch te renoveren. 

Voor elke investering werd in kaart gebracht bij welke partijen (stad, netwerkbeheerder, sociale huisvestingsmaatschappij, huiseigenaren) deze ligt. Parallel aan deze oefening werd een analyse gemaakt om gericht nieuwe acties op te zetten die de klimaattransitie haalbaar en betaalbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe financieringsinstrumenten in het leven te roepen, maar evengoed door nieuwe bouwtechnieken te ontwikkelen die de renovatiekost doen dalen.

Ons plan van aanpak

Zelf een idee om mee te werken aan een klimaatneutraal Linkeroever? Aarzel niet om ons te contacteren. Zowel particuliere als professionele initiatieven komen in aanmerking.

Stad Antwerpen stelt een portfolio van actiepunten voor op basis van de gemaakte  emissie-inventaris. Uit een doorgedreven analyse leren we waar er moet ingegrepen worden om tot klimaatneutraliteit te komen. Deze ingrepen noemen we interventies. 

Dit zet de structuur uit voor alle acties, opgedeeld in vijf grote interventiethema’s. Drie daarvan zijn emissiereductiedoelstellingen, die focussen op de uitstoot van gebouwen, voertuigen en materialen. De twee overige zijn compensatiedoelstellingen, gefocust op de shift naar groene energie en de realisatie van nieuwe groeninfrastructuur.

Het portfolio van actiepunten wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Nieuwe initiatieven worden toegevoegd, terwijl lopende (of afgeronde) acties geëvalueerd en bijgeschaafd worden.

Ons plan van aanpak

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm