Doorbraakprojecten vs. strategische acties

De verschillende interventies kunnen we indelen als doorbraakprojecten en strategische acties. 

De weg naar klimaatneutraliteit kent verschillende hindernissen, zoals beperkende regelgeving, technologie die nog niet voorhanden is, gebrek aan financiële middelen, tijd en ruimte. Als we die barrières kunnen overwinnen, forceren we een doorbraak die ons helpt bepaalde dingen te realiseren of dat sneller en/of beter te doen. Een innovatief project dat inzet op het overwinnen van een of meerdere hindernissen richting klimaatneutraliteit, noemen we dan ook een doorbraakproject. Deze projecten helpen ons de klimaattransitie voor de hele stad (en ruimer) te versnellen.

Daarnaast zijn er interventies die op een andere manier waardevol en nodig zijn om de wijk Linkeroever klimaatneutraal te maken. Het zijn bestaande klimaatacties die we opschalen of versnellen, of nieuwe acties die we in het leven roepen om in te spelen op een huidige of toekomstige behoefte: meer deelvervoer, begeleiding en (financiële) ondersteuning voor huiseigenaars, een energiemakelaar die helpt bij grote installaties met zonnepanelen, … Zo’n interventie noemen we een strategische actie.

Per thema lijsten we de verschillende acties op en maken we duidelijk of het om een doorbraakproject of een strategische actie gaat.

Ook een suggestie?

Zelf grote of kleine suggesties om Linkeroever versneld klimaatneutraal te maken? Spreek ons gerust aan, of reik ons digitaal de hand via missielinkeroever@antwerpen.be

Groene infrastructuur

We ontwikkelen groene ruimten en implementeren adaptatiestrategieën om de stedelijke veerkracht tegen klimaatverandering te verhogen. Dit omvat maatregelen zoals watermanagement en het aanleggen van groendaken en stadstuinen.

Materialen

Maximale reductie van CO₂ voor materialen

We nemen maatregelen die gericht zijn op het verminderen van afval en het stimuleren van recycling en hergebruik. Bovendien passen we circulaire principes toe in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Het gebruik van duurzame materialen kan tot 6% van de CO2-uistoot verminderen.

Hernieuwbare energie

Productie en gebruik van hernieuwbare energie maximaliseren

We investeren in de productie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Daarnaast rollen we infrastructuur uit, zoals warmtenetten die restwarmte benutten.

Mobiliteit en transport

Maximale reductie van CO₂ voor voertuigen

We ontwikkelen een duurzaam mobiliteitsplan dat de CO2-uitstoot van transport vermindert. Dit plan omvat het stimuleren van openbaar vervoer, het bevorderen van een fiets- en voetgangersvriendelijke infrastructuur en het ondersteunen van elektrische mobiliteit - onder meer door het plaatsen van laadpalen.

Voertuigen dragen bij aan 21% van de emissies in de wijk.

Gebouwen

Thema's

Maximale reductie van CO₂ voor gebouwen

We streven naar het verduurzamen van bestaande gebouwen en het stimuleren van groene nieuwbouwprojecten. Centraal in onze aanpak staan maatregelen zoals het energie-efficiënt renoveren van woningen, het invoeren van duurzame verwarmings- en koelsystemen en het verhogen van de isolatiestandaarden.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 71% van de CO2-uitstoot in Linkeroever.

Thema's
Waar zetten we op in: 5 grote thema's!

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm