De stad wil projecten ondersteunen die inzetten op circulariteit. Om meerwaarde te creëren worden bestaande materialen en producten zo lang mogelijk gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid. Het kiezen en promoten van innovatieve bouwmaterialen en -processen zorgt bovendien voor een actieve CO2-besparing.

Circulaire economie ondersteunen

Antwerpen wil gescheiden afvalaanbieding voor haar inwoners gemakkelijker maken. Om haar restafvalcijfer verder te doen dalen, heeft de stad de afgelopen jaren sterk ingezet op het verlagen van de recyclagedrempel. Door haar schaalgrootte en gebouwtypologie biedt de wijk Linkeroever mogelijkheden om de afvalophaling verder te verduurzamen.

Afvalophaling verduurzamen

Hoe kunnen we de CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik en de verwerking van materialen op Linkeroever tegen 2030 drastisch reduceren?

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm