SCROLL

© CIRCULAr FLANDerS

2.
Wat is circulair leven
2.1. Wat is circulair leven? 
een circulaire economie?

Voor een leefbare stad, voor ons en voor onze kinderen
De winning en het gebruik van grondstoffen heeft een grote impact op natuurlijke hulpbronnen en het klimaat op aarde. Stedelijke gebieden bieden een perfecte kans voor een circulaire economie door hun dichte populatie en groot grondstoffenverbruik. Circulair Zuid past als proefproject binnen het klimaatplan van stad Antwerpen om tegen 2030 te komen tot een vermindering van 50 tot 55% CO2-uitstoot en tegen
2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad te zijn. Met het klimaatplan wil de stad inzetten op circulair ondernemen, circulair omgaan met grondstoffen en circulaire gedragsverandering bij haar inwoners.

Met het project Circulair Zuid hebben we de stap gezet naar een circulaire manier
van leven.

verhuurd,

hergebruikt, 

hersteld en gerecycleerd om meerwaarde te creëren.

gedeeld,

Op die manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid.

In de praktijk betekent dit dat het afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden. Die kunnen keer op keer worden hergebruikt.

Circulaire economie is een model van productie en consumptie waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden

Schets circulaire economie.

Meer weten? Bekijk dit korte filmpje.

gedeeld,

2.
Wat is circulair leven
een circulaire economie?

Circulaire economie is een model van productie en consumptie waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden

In de praktijk betekent dit dat het afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden. Die kunnen keer op keer worden hergebruikt.

Op die manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid.

hersteld en gerecycleerd om meerwaarde te creëren.

© CIRCULAr FLANDerS

hergebruikt, 

verhuurd,

Meer weten? Bekijk dit korte filmpje.

Voor een leefbare stad, voor ons en voor onze kinderen
De winning en het gebruik van grondstoffen heeft een grote impact op natuurlijke hulpbronnen en het klimaat op aarde. Stedelijke gebieden bieden een perfecte kans voor een circulaire economie door hun dichte populatie en groot grondstoffenverbruik. Circulair Zuid past als proefproject binnen het klimaatplan van stad Antwerpen om tegen 2030 te komen tot een vermindering van 50 tot 55% CO2-uitstoot en tegen 2050 een klimaat-neutrale en klimaatrobuuste stad te zijn. Met het klimaatplan wil de stad inzetten op circulair ondernemen, circulair omgaan met grondstoffen en circulaire gedragsverandering bij haar inwoners.

Met het project Circulair Zuid hebben we de stap gezet naar een circulaire manier
van leven.

Schets circulaire economie.
2.1. Wat is circulair leven? 

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm