SCROLL

Sam, projectleider warmte en energie van de stad Antwerpen.
4. Technologie

Wat?
Slimme meters registreerden het afval-, warmte- en elektriciteitsverbruik.
• Bewoners konden hun verbruik monitoren via de Circulair Zuid-app.
• Ecopower richtte een buurtenergiegroep op die investeerde
in gemeenschappelijke zonnepanelen.
• Wie goed bezig was, kon circules verdienen.

Verantwoordelijke partners?
Ecopower, Digipolis Antwerpen, VITO/EnergyVille, imec, stad Antwerpen en EnergieID

Leerpunten?
Je kunt het best kiezen voor technologieën die makkelijk aanpasbaar zijn aan nieuwe innovaties. Om je data te verzamelen heb je alle partners nodig, bijvoorbeeld ook de nutsleveranciers.

4.1. Slimme meter en app

Een van de grootste uitdagingen voor de partners van Circulair Zuid was om de bewoners goed te informeren, te stimuleren en te blijven motiveren. Technologie hielp ons daarbij. Met slimme stopcontacten en sensoren konden we het afval-, warmte- en elektriciteitsverbruik van 61 bewoners in de wijk registreren. De resultaten vonden ze terug in de Circulair Zuid-app die de bewoners mee ontwikkelden. Via die app nodigden we hen regelmatig uit om elkaar bij een natje en droogje beter te leren kennen. Ze kregen tips om te besparen. En wie goed bezig was, ontving daarvoor virtuele punten: circules.

Energie
Via de app kregen de bewoners met een slimme meter informatie over het verbruik van hun elektriciteit, de temperatuur en de vochtigheidsgraad in huis. We maakten een simulatie van de energieproductie van de collectieve zonnepanelen. 

Afval
Via de A-kaart hield de app alle afgiftes in de sorteerstraatjes bij, per afvalsoort en per maand. 

Virtuele punten sparen
Wie energie bespaarde, minder afval produceerde of duurzamer leefde, werd beloond met circules. Die virtuele punten konden bewoners inruilen voor
A-kaartpunten met de daarbij horende voordelen. 

Besparingstips krijgen
Via de app ontvingen de bewoners tips, herinneringen en aanmoedigingen om minder energie en water te gebruiken, afval te produceren en meer materialen
te hergebruiken.

Samen slimmer wonen
Via de knop ‘community’ vergeleken de bewoners hun eigen verbruiks-gemiddelden met dat van andere bewoners. Een extra stimulans om het
wat beter te doen dan de anderen!

Om een klimaatneutrale stad te worden, volstaat niet enkel de hardware. Om een echte circulaire samenleving te worden, hebben we de mensen nodig. Zij zijn de software.
Sam, projectleider warmte en energie van de stad Antwerpen

BEKIJK DE VIDEO 'Ontdek de duurzame wijk Nieuw Zuid'

3.
De resultaten

TECHNOLOGIE


 • Technologie verandert razendsnel. In de ideale situatie vind je leveranciers die heel goed mee zijn met de nieuwste innovaties, flexibel en groot genoeg zijn in aanbod en aantallen en garanderen dat ze je op lange termijn kunnen ondersteunen. Bij Circulair Zuid hadden we de pech dat onze leverancier van slimme meters tijdens het project aankondigde dat ze hun platform stopzetten.

 • Start tijdig met het inventariseren en verzamelen van data. Informatie, bijvoorbeeld over verbruik, bleek een belangrijke trigger om mensen te overtuigen om in het project te stappen én te blijven. Die data verzamelen bleek moeilijker dan verwacht. Zo slaagden we er niet in om de waterdata te koppelen aan de Circulair Zuid-app.

 • App ontwikkelen? Betrek dan iedereen van bij de start. Een goeie app is handig in gebruik, werkt feilloos en triggert om snel terug te komen. Daarvoor heb je input van alle betrokkenen nodig. Vraag bewoners welke informatie ze willen vinden in de app. En stem af met leveranciers, databeheerders en de appontwikkelaars wat technisch mogelijk is. Een van de grote uitdagingen rond data is dat die in uiteenlopende formats worden verzameld en bewaard. Je hebt kennis en technologie nodig om die data bruikbaar te maken. Ook de testfase vraagt veel tijd tot alles werkt zoals het hoort.

 • Overleg tijdig met nutsbedrijven over het delen van persoonlijke data.
  De privacywetgeving laat wel degelijk toe om gegevens te delen, tenminste als er toestemming is van de bewoners. Alleen ondervonden we veel onwil bij de nutsbedrijven. En zonder data is een app nutteloos en heb je geen incentives om bewoners mee te krijgen in het circulaire verhaal.

 •  Onze aanvankelijke ambitie was om 200 bewoners warm te krijgen voor de slimme meters en de Circulair Zuid-app.  Dat bleek een hoge ambitie, omdat de opbouw van de wijk vertragingen opliep waardoor er nog niet veel mensen woonden. Daarnaast waren we door de Covid-19 pandemie genoodzaakt om de installatie bij geïnteresseerden stop te zetten. 

Evaluatie

De Circulair Zuid-app.
3.
De resultaten
4. Technologie

Wat?
Slimme meters registreerden het afval-, warmte- en elektriciteitsverbruik.
• Bewoners konden hun verbruik monitoren via de Circulair Zuid-app.
• Ecopower richtte een buurtenergiegroep op die investeerde
in gemeenschappelijke zonnepanelen.
• Wie goed bezig was, kon circules verdienen.

Verantwoordelijke partners?
Ecopower, Digipolis Antwerpen, VITO/EnergyVille, imec, stad Antwerpen en EnergieID

Leerpunten?
Je kunt het best kiezen voor techno-logieën die makkelijk aanpasbaar zijn aan nieuwe innovaties. Om je data te verzamelen heb je alle partners nodig, bijvoorbeeld ook de nutsleveranciers.

4.1. Slimme meter en app

Een van de grootste uitdagingen voor de partners van Circulair Zuid was om de bewoners goed te informeren, te stimuleren en te blijven motiveren. Technologie hielp ons daarbij. Met slimme stopcontacten en sensoren konden we het afval-, warmte- en elektriciteitsverbruik van 61 bewoners
in de wijk registreren. De resultaten vonden ze terug in de Circulair Zuid-app die de bewoners mee ontwikkelden.
Via die app nodigden we hen regelmatig uit om elkaar bij een natje en droogje beter te leren kennen. Ze kregen tips om te besparen. En wie goed bezig
was, ontving daarvoor virtuele punten: circules.

Energie
Via de app kregen de bewoners met een slimme meter informatie over het verbruik van hun elektriciteit, de temperatuur en de vochtigheidsgraad in huis. We maakten een simulatie van de energieproductie van de collectieve zonnepanelen. 

Afval
Via de A-kaart hield de app alle afgiftes in de sorteerstraatjes bij, per afvalsoort en per maand. 

Virtuele punten sparen
Wie energie bespaarde, minder afval produceerde of duurzamer leefde, werd beloond met circules. Die virtuele punten konden bewoners inruilen voor
A-kaartpunten met de daarbij horende voordelen. 

Besparingstips krijgen
Via de app ontvingen de bewoners tips, herinneringen en aanmoedigingen om minder energie en water te gebruiken, afval te produceren en meer materialen
te hergebruiken.

Samen slimmer wonen
Via de knop ‘community’ vergeleken
de bewoners hun eigen verbruiks-gemiddelden met dat van andere bewoners. Een extra stimulans om het
wat beter te doen dan de anderen!

Sam, projectleider warmte en energie van de stad Antwerpen.

Om een klimaatneutrale stad te worden, volstaat niet enkel de hardware.
Om een echte circulaire samenleving te worden, hebben we de mensen nodig. Zij zijn
de software.
Sam, projectleider warmte

enenergie van de stad Antwerpen

BEKIJK DE VIDEO 'Ontdek de duurzame wijk Nieuw Zuid'

Evaluatie


 • Technologie verandert razendsnel. In de ideale situatie vind je leveranciers die heel goed mee zijn met de nieuwste innovaties, flexibel en groot genoeg zijn in aanbod en aantallen en garanderen dat ze je op lange termijn kunnen ondersteunen. Bij Circulair Zuid hadden we de pech dat onze leverancier van slimme meters tijdens het project aankondigde dat ze hun platform stopzetten.

 • Start tijdig met het inventariseren en verzamelen van data. Informatie, bijvoorbeeld over verbruik, bleek een belangrijke trigger om mensen te overtuigen om in het project te stappen én te blijven. Die data verzamelen bleek moeilijker dan verwacht. Zo slaagden we er niet in om de waterdata te koppelen aan de Circulair Zuid-app.

 • App ontwikkelen? Betrek dan iedereen van bij de start. Een goeie app is handig in gebruik, werkt feilloos en triggert om snel terug te komen. Daarvoor heb je input van alle betrokkenen nodig. Vraag bewoners welke informatie ze willen vinden in de app. En stem af met leveranciers, databeheerders en de appontwikkelaars wat technisch mogelijk is. Een van de grote uitdagingen rond data is dat die in uiteenlopende formats worden verzameld en bewaard. Je hebt kennis en technologie nodig om die data bruikbaar te maken. Ook de testfase vraagt veel tijd tot alles werkt zoals het hoort.

 • Overleg tijdig met nutsbedrijven over het delen van persoonlijke data.
  De privacywetgeving laat wel degelijk toe om gegevens te delen, tenminste als er toestemming is van de bewoners. Alleen ondervonden we veel onwil bij de nutsbedrijven. En zonder data is een app nutteloos en heb je geen incentives om bewoners mee te krijgen in het circulaire verhaal.

 •  Onze aanvankelijke ambitie was om 200 bewoners warm te krijgen voor de slimme meters en de Circulair Zuid-app.  Dat bleek een hoge ambitie, omdat de opbouw van de wijk vertragingen opliep waardoor er nog niet veel mensen woonden. Daarnaast waren we door de Covid-19 pandemie genoodzaakt om de installatie bij geïnteresseerden stop te zetten. 

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm