SCROLL

Zicht op de warmtecentrale.
We zijn klaar om circulariteit
breder uit te rollen

Het circulaire belevingscentrum circuit, de Circulair Zuid-app, de circules met bitcoin-technologie, het platform voor de groepsaankopen en de zonne-installaties, …
Voor veel realisaties van het Circulair Zuid-project is dit nog maar de start. De stad en
andere partners nemen de ervaringen, tools en testresultaten mee om de transitie ook in andere wijken en steden te versnellen. Volgende producten laat het project Circulair Zuid achter:

© LUCID

 • Platform groepsaankopen:  Het platform, de ideeën en contacten zijn er om in de toekomst via circuit bijkomende groepsaankopen te organiseren. Hierdoor kunnen mensen op een laagdrempelige manier in contact komen met duurzame en circulaire producten en ondernemers. 

 • circuit:  De Kringwinkel Antwerpen heeft een concessie van vijftig jaar op het gemeenschapscentrum en blijft verantwoordelijk voor circuit. Het project heeft ons geleerd dat het circulaire belevingscentrum maar werkt als we vertrekken van het sociale aspect, de community. In circuit komen onder andere een koffiebar, kapperszaak, bloemenwinkel, textielatelier,...
 • Circulair Zuid-app: de app blijft bestaan via een nieuwe versie die voor heel Vlaanderen beschikbaar zal zijn. Steeds meer mensen krijgen digitale water-, gas- en elektriciteitsmeters. Gebruikers kunnen die data koppelen aan de app om hun verbruik te monitoren. Fluvius zorgde er al voor dat zijn klanten hun gas- en elektriciteitsdata kunnen koppelen aan de app. Er lopen onderhandelingen met andere nutsbedrijven. In de toekomst kunnen ook andere data zichtbaar gemaakt worden in de app.

 • FC Minder Afvalcampagnes:  we leerden dat deelnemers heel enthousiast werden van de weekuitdagingen en van het platform waar ze elkaar konden inspireren én vooral veel bruikbare tips kregen.

 • Samentuin:  de gemeenschappelijke moestuin blijft bestaan op het terrein van de serviceresidentie Domitys. De deelnemende bewoners kweken er groenten en composteren er met de hulp van Posthof vzw.

 • Coöperatieve buurtenergiegroep:  de gemeenschappelijke zonnepanelen zijn geïnstalleerd en de coöperatieve is opgericht. Met de opbrengsten van de zonne-energie zal de groep investeren in de duurzaamheid van de wijk. De community-manager van circuit blijft de groep de komende jaren ondersteunen. Ecopower zal hen adviseren bij grote projecten.

 • Community: uit Circulair Zuid groeide een kern van enthousiaste buurtbewoners die zelf initiatieven nemen.
7.
Hoe
verder?

Woon of werk je in Antwerpen en heb je zin gekregen om ook je steentje bij te dragen?Antwerpen voor klimaat

Antwerpen wil tegen 2050 klimaat-neutraal zijn en de stad weerbaar maken voor de klimaatgevolgen. Een heel
aantal zaken die ook in Circulair Zuid gebeurden, kunnen daarbij helpen: hergebruik van materialen en recuperatie van water, energiebesparing en alternatieve energie zoals warmtenetten en zonnepanelen. Benieuwd wat we tegen 2050 nog kunnen doen?

circuit

Circuit wordt dé hotspot voor circulariteit. Je laat er je fiets herstellen, gaat er naar een natuurlijke kapper, drinkt er fairtrade-koffie en shopt er tweedehands en circulair. Circuit organiseert er ook workshops om meer materialen te hergebruiken en te herstellen.

EcoHuis

Plannen om te bouwen of te verbouwen? In het EcoHuis in Antwerpen kun je terecht voor informatie en subsidies rond klimaatbestendige woningen.

© TRIPLE LIVING

© victoriano moreno

© DRIES LUYTEN

Circuit biedt plaats aan circulaire ondernemers.

© DRIES LUYTEN

7.
Hoe
verder?
Zicht op de warmtecentrale.
We zijn klaar om circulariteit
breder uit te rollen

© LUCID

Het circulaire belevingscentrum circuit, de Circulair Zuid-app, de circules met bitcoin-technologie, het platform voor de groepsaankopen en de zonne-installaties, … Voor veel realisaties van het Circulair Zuid-project is dit nog maar de start. De stad en
andere partners nemen de ervaringen, tools en testresultaten mee om de transitie ook in andere wijken en steden te versnellen. Volgende producten laat het project Circulair Zuid achter:

 • Platform groepsaankopen:
  Het platform, de ideeën en contacten zijn er om in de toekomst via circuit bijkomende groepsaankopen te organiseren. Hierdoor kunnen mensen op een laagdrempelige manier in contact komen met duurzame en circulaire producten en ondernemers. 

 • circuit:  De Kringwinkel Antwerpen heeft een concessie van vijftig jaar op het gemeenschapscentrum en blijft verantwoordelijk voor circuit. Het project heeft ons geleerd dat het circulaire belevingscentrum maar werkt als we vertrekken van het sociale aspect, de community. In circuit komen onder andere een koffiebar, kapperszaak, bloemenwinkel, textielatelier,...

 • Circulair Zuid-app: de app blijft bestaan via een nieuwe versie die voor heel Vlaanderen beschikbaar zal zijn. Steeds meer mensen krijgen digitale water-, gas- en elektriciteitsmeters. Gebruikers kunnen die data koppelen aan de app om hun verbruik te monitoren. Fluvius zorgde er al voor dat zijn klanten hun gas- en elektriciteitsdata kunnen koppelen aan de app.
  Er lopen onderhandelingen met andere nutsbedrijven. In de toekomst kunnen ook andere data zichtbaar gemaakt worden
  in de app.

 • FC Minder Afvalcampagnes:
  we leerden dat deelnemers heel enthousiast werden van de weekuitdagingen en van het platform waar ze elkaar konden inspireren én vooral veel bruikbare tips kregen.

 • Samentuin:  de gemeen-schappelijke moestuin blijft bestaan op het terrein van de serviceresidentie Domitys. De deelnemende bewoners kweken er groenten en composteren er met de hulp van Posthof vzw.

 • Coöperatieve buurtenergiegroep:  
  de gemeenschappelijke zonnepanelen zijn geïnstalleerd en de coöperatieve is opgericht. Met de opbrengsten van de zonne-energie zal de groep investeren in de duurzaamheid van de wijk. De community-manager van circuit blijft de groep de komende jaren ondersteunen. Ecopower zal hen adviseren bij grote projecten.

 • Community: uit Circulair Zuid groeide een kern van enthousiaste buurtbewoners die zelf initiatieven nemen.
Circuit biedt plaats aan circulaire ondernemers.

© DRIES LUYTEN

Woon of werk je in Antwerpen en heb je zin gekregen om ook je steentje bij te dragen?Antwerpen voor klimaat

Antwerpen wil tegen 2050 klimaat-neutraal zijn en de stad weerbaar maken voor de klimaatgevolgen. Een heel
aantal zaken die ook in Circulair Zuid gebeurden, kunnen daarbij helpen: hergebruik van materialen en recuperatie van water, energiebesparing en alternatieve energie zoals warmtenetten en zonnepanelen. Benieuwd wat we tegen 2050 nog kunnen doen?

EcoHuis

Plannen om te bouwen of te verbouwen? In het EcoHuis in Antwerpen kun je terecht voor informatie en subsidies rond klimaatbestendige woningen.

circuit

Circuit wordt dé hotspot voor circulariteit. Je laat er je fiets herstellen, gaat er naar een natuurlijke kapper, drinkt er fairtrade-koffie en shopt er tweedehands en circulair. Circuit organiseert er ook workshops om meer materialen te hergebruiken en te herstellen.

© DRIES LUYTEN

© victoriano moreno

© TRIPLE LIVING

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm