SCROLL

2. Gedragsverandering

Wat? 
We organiseerden 6 nudgingacties om minder energie, afval en water te verbruiken of te verzamelen, vooral via de app Circulair Zuid. De acties duurden telkens minstens 1 tot 3 maanden. Die lange periode is nodig om gewoon te raken aan de nieuwe gewoontes. 

Hoe? 
We gebruikten 7 nudgingmechanismen om de bewoners een duwtje in de rug te geven, onder andere informatie, competitie en beloning. 

Verantwoordelijke partners? 
Imec, met de steun van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, 
en VITO 

Resultaat? 
Bij de helft van de acties daalde het verbruik significant.

Belangrijkste les? 
Bewoners monitoren graag hun verbruik en ze worden gestimuleerd 
door competitie. 

Hoe zet je mensen aan tot blijvend circulair gedrag? 

Proces

3.
De resultaten

Aandachtspunten: door verschillende nudgingmechanismen te combineren, is het moeilijk om te achterhalen welk mechanisme de grootste impact had. Het voordeel is wel dat de mechanismen elkaar duidelijk versterken.

Daarnaast vonden sommige experimenten plaats tijdens de Covid-19 pandemie. Mogelijks heeft dit de resultaten van onze experimenten beïnvloed.

GEDRAGSVERANDERING

Hoe pakten we de nudging aan? 

STAP 1.  SMART-doelstellingen bepalen
We bepaalden onze doelen via het SMART-principe: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Zo wilden we bijvoorbeeld het energieverbruik met 10% doen dalen tegenover het referentiejaar 2019.

STAP 2. Mechanismen kiezen
Circulair Zuid koos voor 7 soorten nudgingmechanismen: 

 • Informatie: om gedragsverandering te stimuleren is informatie cruciaal. Onze deelnemers kregen bijvoorbeeld wekelijks een rapport van hun energie-  en afvalverbruik. Via de app ontvingen ze tips of kregen ze korte vraagjes, zoals: “Neem jij je eigen verpakkingen mee naar de winkel?”

 • Wij-gevoel: we communiceerden meestal in de wij-vorm, om de collectieve identiteit van Nieuw Zuid te benadrukken. Naast de individuele uitdagingen organiseerden we ook groepsuitdagingen, zoals het restafval met 10% verminderen met de hele wijk. 

 • Competitie tussen groepen: we lieten zien welke groepen het beter deden. Belangrijk: dit mechanisme kun je het best voorzichtig gebruiken. Door die competitie zullen sommigen nog beter presteren, maar er is een risico op afvallers. 

 • Herhaling: boodschappen herhalen is nodig om gedrag te veranderen. Zo lieten we elke dag via de app weten wanneer er veel groene stroom beschikbaar was. Dat was hét moment om de wasmachine te laten draaien en computers op te laden. 

 • Toezegging: we vroegen bij elke nudgingactie uitdrukkelijk wie zou deelnemen. De bevestiging van hun engagement stimuleerde hen om het goed te doen en vol te houden. 

 • Beloning: bewoners konden circules, virtuele punten, verdienen als ze goed bezig waren. Bijvoorbeeld als ze hun wasmachine gebruikten tussen 11 en 15 uur. 

 • Beelden: om onze boodschappen kracht bij te zetten, gebruikten we foto’s om een positief of negatief gevoel op te wekken.

STAP 3.  Groepen selecteren? 
Je zou ervoor kunnen kiezen om de doelgroep in verschillende groepen te verdelen voor een vergelijkende test. Wij deden dat niet en stuurden de nudgingberichten naar iedereen. Alleen voor de beloningen en specifieke boodschappen stuurden we ze naar een beperkte groep. 


STAP 4.  Triggers programmeren
In het back-endsysteem van de app, legden we vast wie
welke boodschappen zou ontvangen. Bijvoorbeeld:
als een bewoner zijn wasmachine gebruikte tussen 11
en 15 uur, ontving hij het bericht dat hij 2500 circules
had verdiend. We gebruikten daarvoor de data van
de slimme stopcontacten. 


STAP 5.  Meldingen opstellen
Voor elke experiment werden de eigenlijke meldingen
geschreven. Elke melding had betrekking op een
specifiek nudgingmechanisme.


STAP 6.  Testen
We verstuurden enkele berichten
naar testaccounts om te controleren
of de berichten correct werden verstuurd.


STAP 7.  Evalueren
Na elke actie vroegen we feedback aan de deelnemers, via klankbordgroepen,
interviews of een vragenlijst. We vroegen gericht welke nudgingmechanismen
het beste werkten voor hen, en welke informatie ze graag nog wilden ontvangen. 


Resultaten

Evaluatie

De Circulair Zuid-app
3.
De resultaten

Aandachtspunten: door verschillende nudgingmechanismen te combineren, is het moeilijk om te achterhalen welk mechanisme de grootste impact had. Het voordeel is wel dat de mechanismen elkaar duidelijk versterken.

Daarnaast vonden sommige experi-menten plaats tijdens de Covid-19 pandemie. Mogelijks heeft dit de resultaten van onze experimenten beïnvloed.

2. Gedragsverandering

Hoe zet je mensen aan tot blijvend circulair gedrag? 

Wat? 
We organiseerden 6 nudgingacties om minder energie, afval en water te verbruiken of te verzamelen, vooral 
via de app Circulair Zuid. De acties duurden telkens minstens 1 tot 3 maanden. Die lange periode is nodig om gewoon te raken aan de nieuwe gewoontes. 

Hoe? 
We gebruikten 7 nudgingmechanismen om de bewoners een duwtje in de rug te geven, onder andere informatie, competitie en beloning. 

Verantwoordelijke partners? 
Imec, met de steun van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, en VITO 

Resultaat? 
Bij de helft van de acties daalde het verbruik significant.

Belangrijkste les? 
Bewoners monitoren graag hun verbruik en ze worden gestimuleerd 
door competitie. 

Resultaten

EXPERIMENT 1
RESULTAAT
# DEELNEMERS

Energieverbruik verlagen met 10%

Verbruik tijdens de piekuren verschuiven naar uren met
groene energie

GEFAALD

14% minder wasbeurten,
5% meer wasbeurten
buiten de gunstige uren

Minder wasbeurten
> wellicht door kortere maand

FEBRUARI 2020
Energie
46
EXPERIMENT 2
RESULTAAT
# DEELNEMERS

Restafval met 10% verminderen

Maand zonder plastic

GEFAALD

Maart 2020:
toename van 27% of 1470 liter afval

April 2020:
toename van 36% of 1890 liter afval

Oorzaak:
wellicht lockdown

MAART 2020
Afval
32
EXPERIMENT 3
RESULTAAT
# DEELNEMERS

Zo wilden we bijvoorbeeld het energieverbruik met 10% doen dalen tegenover het referentiejaar 2019.

Verbruik tijdens de piekuren verschuiven naar uren met groene energie.

DEELS GESLAAGD!

3% van de deelnemers slaagde erin om 
4 weken lang 10% minder energie te verbruiken. 

17% verbruikte 3 weken lang 10% minder energie. 38% hield het 2 weken vol, 21% slaagde daar maar 1 week in. 

26% slaagde erin om het elektriciteits-verbruik te verschuiven naar de uren waarin er meer groene stroom is. In de avondpiek daalde het verbruik met 15%. 

MEI 2020
Energie
29
EXPERIMENT 4
RESULTAAT
# DEELNEMERS

Restafval met 10% verminderen

Maand zonder plastic

GESLAAGD!

16% minder afval tegenover oktober 2019

18% minder afval tegenover
de lockdownperiode in maart
en april 2020

OKTOBER 2020
Afval
35
EXPERIMENT 5
# DEELNEMERS

Verbruik met 10% verminderen

MEI 2021
Water
17

GESLAAGD!

60% van de deelnemers slaagde erin om 4 weken lang 10% minder water te verbruiken.

RESULTAAT
EXPERIMENT 6

Vorige experimenten herhalen

FEBRUARI-APRIL 2021 
Duurzame nudging

GEFAALD
Geen duidelijke gedragsverandering op lange termijn.

# DEELNEMERS
22

Proces

Hoe pakten we de nudging aan? 

STAP 1.  SMART-doelstellingen bepalen
We bepaalden onze doelen via het SMART-principe: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Zo wilden we bijvoorbeeld het energieverbruik met 10% doen dalen tegenover het referentiejaar 2019.

STAP 2. Mechanismen kiezen
Circulair Zuid koos voor 7 soorten nudgingmechanismen: 

 • Informatie: om gedragsverandering te stimuleren is informatie cruciaal. Onze deelnemers kregen bijvoorbeeld wekelijks een rapport van hun energie-  en afvalverbruik. Via de app ontvingen ze tips of kregen ze korte vraagjes, zoals: “Neem jij je eigen verpakkingen mee naar de winkel?”

 • Wij-gevoel: we communiceerden meestal in de wij-vorm, om de collectieve identiteit van Nieuw Zuid te benadrukken. Naast de individuele uitdagingen organiseerden we ook groepsuitdagingen, zoals het restafval met 10% verminderen met de hele wijk. 

 • Competitie tussen groepen: we lieten zien welke groepen het beter deden. Belangrijk: dit mechanisme kun je het best voorzichtig gebruiken. Door die competitie zullen sommigen nog beter presteren, maar er is een risico op afvallers. 

 • Herhaling: boodschappen herhalen is nodig om gedrag te veranderen. Zo lieten we elke dag via de app weten wanneer er veel groene stroom beschikbaar was. Dat was hét moment om de wasmachine te laten draaien en computers op te laden. 

 • Toezegging: we vroegen bij elke nudgingactie uitdrukkelijk wie zou deelnemen. De bevestiging van hun engagement stimuleerde hen om het goed te doen en vol te houden. 

 • Beloning: bewoners konden circules, virtuele punten, verdienen als ze goed bezig waren. Bijvoorbeeld als ze hun wasmachine gebruikten tussen 11 en 15 uur. 

 • Beelden: om onze boodschappen kracht bij te zetten, gebruikten we foto’s om een positief of negatief gevoel op te wekken.

STAP 3.  Groepen selecteren? 
Je zou ervoor kunnen kiezen om de doelgroep in verschillende groepen te verdelen voor een vergelijkende test. Wij deden dat niet en stuurden de nudgingberichten naar iedereen. Alleen voor de beloningen en specifieke boodschappen stuurden we ze naar een beperkte groep. 


STAP 4.  Triggers programmeren
In het back-endsysteem van de app, legden we vast wie welke bood-schappen zou ontvangen. Bijvoorbeeld:
als een bewoner zijn wasmachine gebruikte tussen 11 en 15 uur, ontving hij het bericht dat hij 2500 circules
had verdiend. We gebruikten daarvoor de data van de slimme stopcontacten. 


STAP 5.  Meldingen opstellen
Voor elke experiment werden de eigenlijke meldingen geschreven.
Elke melding had betrekking
op eenspecifiek nudgingmechanisme.


STAP 6.  Testen
We verstuurden enkele
berichtennaar testaccounts
om te controleren of de
berichten correct werden
verstuurd.


STAP 7.  Evalueren
Na elke actie vroegen we feedback aan de deelnemers, via klankbordgroepen,
interviews of een vragenlijst. We vroegen gericht welke nudging-mechanismen het beste werkten voor hen, en welke informatie ze graag nog wilden ontvangen. 


De Circulair Zuid-app

Evaluatie

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm