SCROLL

3. Community

Doelen? 
Een onlinecommunity opzetten rond de slimme meters en Circulair Zuid-app, en een offlinecommunity samenbrengen via circuit, het circulaire belevingscentrum. 

Hoe?
Met het 7E-model

Belangrijkste partners
Vrijwillige bewoners van Nieuw Zuid en Antwerpen Zuid die samen nadenken en uitproberen hoe ze duurzaam en circulair kunnen leven. 

Resultaten

Evaluatie

 • Mensen leren hun buren graag kennen. Die sociale drijfveer bleek de belangrijkste incentive voor de nieuwe bewoners om deel te nemen aan
  Circulair Zuid. Buren samenbrengen alleen volstond niet, denk bijvoorbeeld
  aan een infosessie. De werving werkte het best als er ook iets te beleven was.
  Zoals de vintagemarkt, de fietsreparaties op straat, de ontbijtsessies en apero’s. Ook activiteiten die inhaakten op grotere events in de buurt en de stad hadden meer succes, zoals Burendag.

 • Je hebt meer kans op gedragsverandering en groepsgevoel met heel concrete en tastbare initiatieven waar mensen direct resultaat van zien. Zoals de uitdaging om een maand zonder afval te leven of de uitnodiging om kapotte spullen te laten repareren. Het is ook belangrijk om van bij de start al zichtbare incentives te hebben. Zoals een app die ze kunnen gebruiken, en zonne-installaties en batterijen die al geplaatst zijn en werken. Mensen zijn terughoudend om zich te engageren voor iets wat nog volledig moet worden ontwikkeld.

 • Benader bewoners persoonlijk. De communitymanager van Circulair Zuid investeerde veel tijd in een-op-eengesprekken met de bewoners. Om hen te informeren, om vragen en bezorgdheden te capteren en hun interesses in kaart
  te brengen. Die aanpak loonde.

 • Zorg voor voldoende, levendige en zichtbare ontmoetingsplaatsen. In plaats van de geplande ruimte van 1350 m² moest het circulaire belevingscentrum circuit het tijdens het hele project met 2 pop-upcontainers doen op het terrein van feestlocatie Plein Publiek. De ruimte was te klein voor sommige activiteiten.
  De containers lagen ook 1 km van de eerste gebouwen, té ver voor veel
  bewoners en toevallige passanten en té ver uit het zicht om nieuwe deelnemers aan te trekken. 

Inzicht

Wervingscommunicatie:
om de community op te bouwen, organiseerden we in 2018 infosessies Samen Slim Wonen, bezorgden we via de projectontwikkelaar welkomstpakketten aan nieuwe bewoners, brachten we bewoners in coronatijd online samen in e-peritiefs. Bewoners van Nieuw Zuid ontvingen ook onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor alle activiteiten en informatie over de buurtenergiegroep.

Online community:
bij 61 bewoners installeerden we de slimme meters voor het gebruik van de Circulair Zuid-app. Zij kwamen samen in applabs om de app van Circulair Zuid vorm te geven en beter te maken.

Offline community:
er ontstond een geëngageerd groepje bewoners die regelmatig aanwezig waren op de activiteiten en deden waarop we hoopten, namelijk dat ze zelf initiatieven zouden nemen. Zo ontstond onder andere GesprekSTOF, een wekelijkse gezellige naai- en babbelavond onder buren.

Voor het proces verwijzen we graag naar alle activiteiten. Van de groepsaankopen voor duurzame materialen over de workshops minder afval tot de buurtenergiecafés.

Receptie bij de opening van circuit.

Proces

COMMUNITY

3.
De resultaten

© ELISBETH VAN LENT

3.
De resultaten
3. Community

Doelen? 
Een onlinecommunity opzetten rond de slimme meters en Circulair Zuid-app, en een offlinecommunity samenbrengen via circuit, het circulaire belevingscentrum. 

Hoe?
Met het 7E-model

Belangrijkste partners
Vrijwillige bewoners van Nieuw Zuid en Antwerpen Zuid die samen nadenken en uitproberen hoe ze duurzaam en circulair kunnen leven. 

Inzicht

Resultaten

Wervingscommunicatie:
om de community op te bouwen, organiseerden we in 2018 infosessies Samen Slim Wonen, bezorgden we via de projectontwikkelaar welkomst-pakketten aan nieuwe bewoners, brachten we bewoners in coronatijd online samen in e-peritiefs. Bewoners van Nieuw Zuid ontvingen ook onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor alle activiteiten en informatie over de buurtenergiegroep.

Receptie bij de opening van circuit.

© ELISBETH VAN LENT

Online community:
bij 61 bewoners installeerden we de slimme meters voor het gebruik van de Circulair Zuid-app. Zij kwamen samen in applabs om de app van Circulair Zuid vorm te geven en beter te maken.

Offline community:
er ontstond een geëngageerd groepje bewoners die regelmatig aanwezig waren op de activiteiten en deden waarop we hoopten, namelijk dat ze zelf initiatieven zouden nemen. Zo ontstond onder andere GesprekSTOF, een wekelijkse gezellige naai- en babbelavond onder buren.

Proces

Voor het proces verwijzen we graag naar alle activiteiten. Van de groepsaankopen voor duurzame materialen over de workshops minder afval tot de buurtenergiecafés.

Evaluatie

 • Mensen leren hun buren graag kennen. Die sociale drijfveer bleek de belangrijkste incentive voor de nieuwe bewoners om deel te nemen aan Circulair Zuid. Buren samen-brengen alleen volstond niet, denk bijvoorbeeld aan een infosessie.
  De werving werkte het best als er ook iets te beleven was. Zoals de vintagemarkt, de fietsreparaties op straat, de ontbijtsessies en apero’s. Ook activiteiten die inhaakten op grotere events in de buurt en de stad hadden meer succes, zoals Burendag.

 • Je hebt meer kans op gedragsverandering en groepsgevoel met heel concrete en tastbare initiatieven waar mensen direct resultaat van zien. Zoals de uitdaging om een maand zonder afval te leven of de uitnodiging om kapotte spullen te laten repareren. Het is ook belangrijk om van bij de start al zichtbare incentives te hebben. Zoals een app die ze kunnen gebruiken, en zonne-installaties en batterijen die al geplaatst zijn en werken. Mensen zijn terughoudend om zich te engageren voor iets wat nog volledig moet worden ontwikkeld.

 • Benader bewoners persoonlijk.
  De communitymanager van Circulair Zuid investeerde veel tijd in een-op-eengesprekken met de bewoners. Om hen te informeren, om vragen en bezorgdheden te capteren en hun interesses in kaart
  te brengen. Die aanpak loonde.

 • Zorg voor voldoende, levendige en zichtbare ontmoetingsplaatsen. In plaats van de geplande ruimte van 1350 m² moest het circulaire belevingscentrum circuit het tijdens het hele project met 2 pop-upcontainers doen op het terrein van feestlocatie Plein Publiek.
  De ruimte was te klein voor sommige activiteiten.
  De containers lagen ook 1 km van de eerste gebouwen, té ver voor veel
  bewoners en toevallige passanten en té ver uit het zicht om nieuwe deelnemers aan te trekken. 

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm