© Dries Luyten

Colofon

Verantwoordelijke uitgever

Patricia De Somer | bedrijfsdirecteur Stadsontwikkeling, stad Antwerpen

Opmaak

Carlien Coppieters van Communicatie - Stadsontwikkeling / shtick

Met dank aan

Antje Schurmans en Liesbet Veulemans van ZuidtrAnt, Jan Wouters van Woonhaven, Marlies van Klimplant vzw, Jan Meuleman, coördinator van EcoHuis Antwerpen, Geert Vielfont en Gina Verbeeck – collega’s Klimaat & Leefmilieu, Theo Verstappen van Fluvius, Kristin Landuyt van Sociale Dienst stad Antwerpen, SAAMO Antwerpen

Redactie

Lina Nurali van Klimaat & Leefmilieu en Carlien Coppieters en Jo Van de Velde van Communicatie – Stadsontwikkeling en Fleur Mercelis van Rebel

Colofon

Verantwoordelijke uitgever

Patricia De Somer | bedrijfsdirecteur Stadsontwikkeling, stad Antwerpen

Opmaak

Carlien Coppieters van Communicatie - Stadsontwikkeling / shtick

Met dank aan

Antje Schurmans en Liesbet Veulemans van ZuidtrAnt, Jan Wouters van Woonhaven, Marlies van Klimplant vzw, Jan Meuleman, coördinator van EcoHuis Antwerpen, Geert Vielfont en Gina Verbeeck – collega’s Klimaat & Leefmilieu, Theo Verstappen van Fluvius, Kristin Landuyt van Sociale Dienst stad Antwerpen, SAAMO Antwerpen

Redactie

Lina Nurali van Klimaat & Leefmilieu en Carlien Coppieters en Jo Van de Velde van Communicatie – Stadsontwikkeling en Fleur Mercelis van Rebel

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm