2.
Inleiding

Er is ook een specifieke doelstelling opgenomen in het Antwerps Klimaatplan om energiearmoede zo veel mogelijk te verminderen. Bijna 1 op 3 gezinnen kampt met een verhoogd risico op energiearmoede. Deze gezinnen zijn vaak huurders, alleenstaanden, eenoudergezinnen of mensen zonder inkomen uit arbeid. Gezinnen met de kleinste inkomens hebben (relatief) erg hoge energiefacturen omdat ze vaak in (huur)woningen met slechte energieprestaties wonen. Daarnaast consumeren ze in veel gevallen grijze energie aan relatief dure tarieven (bijvoorbeeld via budgetmeters). Tot slot krijgen we nu met enorm stijgende energieprijzen (+8,2%) en brandstofprijzen (+6,8%) te maken wegens het aantrekken van de wereldeconomie na corona en de geopolitieke spanningen.

Ondanks deze Antwerpse initiatieven, blijft het een uitdaging om deze gezinnen toegang te geven tot goede energiezuinige (huur)woningen en lokale hernieuwbare energie. Inzetten op hernieuwbare energie en het beter isoleren van deze (huur)woningen is dus dringender dan ooit.

Hernieuwbare energie is echter niet voor iedereen even toegankelijk. Kansengroepen genieten veel minder van subsidies of ondersteuningsmaatregelen omwille van hun persoonlijke situatie (huurder of onvoldoende financiële middelen) of drempels voor het investeren in eigen zonnepanelen of toetreden tot energiecoöperatieven. Onderzoek toont nochtans aan dat kansengroepen bezorgdheid tonen voor het klimaat en ook hun steentje willen bijdragen.

De klimaatverandering stelt de wereld voor grote uitdagingen 

Om een duurzame en leefbare toekomst te verzekeren, moeten we onze CO2-uitstoot verlagen en uiteindelijk terugbrengen tot nul. Een immense opdracht die grote inspanningen vergt van iedereen: van overheden, bedrijven en burgers.


Ook stad Antwerpen moet haar steentje bijdragen 

Stad Antwerpen onderschreef daarom in 2009 als een van de eerste steden het burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors en hernieuwde in 2017 de ondertekening.

In 2021 lanceerde de stad haar nieuw Klimaatplan 2030 met de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om die doelstelling te bereiken, moet stad Antwerpen minder en efficiënter verbruiken én meer lokale en hernieuwbare energie produceren.


Energiearmoede is een grote uitdaging in Antwerpen

Het is de missie van de stad om die energie- en klimaattransitie sociaal rechtvaardig te laten verlopen. Zo biedt het Energiehuis van stad Antwerpen gratis energiescans aan huis en renovatiebegeleiding aan, verstrekt het renteloze energieleningen en helpt het burgers omschakelen naar een groen en goedkoper energiecontract.

2.

Er is ook een specifieke doelstelling opgenomen in het Antwerps Klimaatplan om energiearmoede zo veel mogelijk te verminderen. Bijna 1 op 3 gezinnen kampt met een verhoogd risico op energiearmoede. Deze gezinnen zijn vaak huurders, alleenstaanden, eenoudergezinnen of mensen zonder inkomen uit arbeid. Gezinnen met de kleinste inkomens hebben (relatief) erg hoge energiefacturen omdat ze vaak in (huur)woningen met slechte energieprestaties wonen. Daarnaast consumeren ze in veel gevallen grijze energie aan relatief dure tarieven (bijvoorbeeld via budgetmeters). Tot slot krijgen we nu met enorm stijgende energieprijzen (+8,2%) en brandstofprijzen (+6,8%) te maken wegens het aantrekken van de wereldeconomie na corona en de geopolitieke spanningen.

Ondanks deze Antwerpse initiatieven, blijft het een uitdaging om deze gezinnen toegang te geven tot goede energiezuinige (huur)woningen en lokale hernieuwbare energie. Inzetten op hernieuwbare energie en het beter isoleren van deze (huur)woningen is dus dringender dan ooit.

Hernieuwbare energie is echter niet voor iedereen even toegankelijk. Kansengroepen genieten veel minder van subsidies of ondersteuningsmaatregelen omwille van hun persoonlijke situatie (huurder of onvoldoende financiële middelen) of drempels voor het investeren in eigen zonnepanelen of toetreden tot energiecoöperatieven. Onderzoek toont nochtans aan dat kansengroepen bezorgdheid tonen voor het klimaat en ook hun steentje willen bijdragen.

De klimaatverandering stelt de wereld voor grote uitdagingen 

Om een duurzame en leefbare toekomst te verzekeren, moeten we onze CO2-uitstoot verlagen en uiteindelijk terugbrengen tot nul. Een immense opdracht die grote inspanningen vergt van iedereen: van overheden, bedrijven en burgers.


Ook stad Antwerpen moet haar steentje bijdragen 

Stad Antwerpen onderschreef daarom in 2009 als een van de eerste steden het burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors en hernieuwde in 2017 de ondertekening.

In 2021 lanceerde de stad haar nieuw Klimaatplan 2030 met de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om die doelstelling te bereiken, moet stad Antwerpen minder en efficiënter verbruiken én meer lokale en hernieuwbare energie produceren.


Energiearmoede is een grote uitdaging in Antwerpen

Het is de missie van de stad om die energie- en klimaattransitie sociaal rechtvaardig te laten verlopen. Zo biedt het Energiehuis van stad Antwerpen gratis energiescans aan huis en renovatiebegeleiding aan, verstrekt het renteloze energieleningen en helpt het burgers omschakelen naar een groen en goedkoper energiecontract.

Inleiding

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm