6.

Er zijn 4 projecten ingediend, waarvan er 3 geselecteerd zijn:

  1. GelijkStroom 2.0, wat een verderzettting van Stalins in de zon is. Klimplant vzw en ZuidtrAnt willen een elektrische deelwagen en laadpaal voor de buurtbewoners van de Stalinsstraat plaatsen
  2. Reset Vlaanderen wil werknemers betrekken in het verhaal van de energietransitie en wil ook PV-panelen installeren op het gebouw van een sociale organisatie 
  3. ZuidtrAnt wil een elektrische deelbakfiets aanbieden in een afgesloten fietsenbox met PV-panelen waarmee de bakfiets kan opgeladen worden

Daarnaast is het belangrijk om binnen je eigen bestuur een visie te ontwikkelen, waar je als lokale overheid naartoe wilt op vlak van een inclusieve energietransitie en hoe je dit wilt bereiken.

Een overzicht hebben van alle belangrijke stakeholders en initiatieven binnen je eigen stad of gemeenten kunnen je hierbij helpen.

Je moet niet altijd het warme water opnieuw uitvinden. Het project waarbij huishoudtoestellen worden verhuurd aan kwetsbare huishoudens was oorspronkelijk een projectidee van SAAMO West-Vlaanderen (Papillon).

De stad Antwerpen heeft het model van Papillon overgenomen en wat aangepast aan de Antwerpse context.

In hoofdstuk 8 vind je een overzicht van beleidsaanbevelingen die specifiek geformuleerd zijn voor de stad Antwerpen binnen dit traject. Maar zijn zeker ook van toepassing als je als lokale overheid wilt starten met experimenten of projecten rond inclusieve energietransitie.

Sinds 2021 spreken we van het Klimaatfonds. Jaarlijks is er een open oproep voor het Antwerps Klimaatfonds, en daarnaast zijn er ook thematische oproepen. In het kader van het GelijkStroom project heeft de stad Antwerpen in 2021 een thematische oproep ‘eerlijke energietransitie’ gelanceerd.

Hoe begin je eraan als lokale overheid?

Hoe begin je als lokale overheid aan een project om een sociale en eerlijke energietransitie op te starten?

Als lokale overheid is het niet altijd evident om dergelijke experimenten op poten te zetten.

Veel hangt af of je de financiële en personeelsmiddelen hebt om zo’n project vanuit je stad of gemeente op te starten en te ondersteunen. Voor het SONNET project heeft de stad Antwerpen middelen via Horizon2020 ontvangen die ingezet konden worden voor een projectverantwoordelijke (0,5 VTE).

Alles valt of staat met de procesondersteuning- en begeleiding die een lokaal bestuur kan geven aan dergelijke initiatieven.

Kan je geen projectverantwoordelijke of extra personeel vrijmaken?

Dan kan je als lokaal bestuur altijd bekijken of je dergelijke experimenten niet op een andere manier kan ondersteunen. Het vroegere Stadslab2050 van de stad Antwerpen (dat nu is overgaan in Fondsen & Innovatie van Leefmilieu & Klimaat) ondersteunde dergelijke projecten via het Projectenfonds.

6.

Er zijn 4 projecten ingediend, waarvan er 3 geselecteerd zijn:

  1. GelijkStroom 2.0, wat een verderzettting van Stalins in de zon is. Klimplant vzw en ZuidtrAnt willen een elektrische deelwagen en laadpaal voor de buurtbewoners van de Stalinsstraat plaatsen
  2. Reset Vlaanderen wil werknemers betrekken in het verhaal van de energietransitie en wil ook PV-panelen installeren op het gebouw van een sociale organisatie 
  3. ZuidtrAnt wil een elektrische deelbakfiets aanbieden in een afgesloten fietsenbox met PV-panelen waarmee de bakfiets kan opgeladen worden

Daarnaast is het belangrijk om binnen je eigen bestuur een visie te ontwikkelen, waar je als lokale overheid naartoe wilt op vlak van een inclusieve energietransitie en hoe je dit wilt bereiken.

Een overzicht hebben van alle belangrijke stakeholders en initiatieven binnen je eigen stad of gemeenten kunnen je hierbij helpen.

Je moet niet altijd het warme water opnieuw uitvinden. Het project waarbij huishoudtoestellen worden verhuurd aan kwetsbare huishoudens was oorspronkelijk een projectidee van SAAMO West-Vlaanderen (Papillon).

De stad Antwerpen heeft het model van Papillon overgenomen en wat aangepast aan de Antwerpse context.

In hoofdstuk 8 vind je een overzicht van beleidsaanbevelingen die specifiek geformuleerd zijn voor de stad Antwerpen binnen dit traject. Maar zijn zeker ook van toepassing als je als lokale overheid wilt starten met experimenten of projecten rond inclusieve energietransitie.

Sinds 2021 spreken we van het Klimaatfonds. Jaarlijks is er een open oproep voor het Antwerps Klimaatfonds, en daarnaast zijn er ook thematische oproepen. In het kader van het GelijkStroom project heeft de stad Antwerpen in 2021 een thematische oproep ‘eerlijke energietransitie’ gelanceerd.

Hoe begin je als lokale overheid aan een project om een sociale en eerlijke energietransitie op te starten?

Als lokale overheid is het niet altijd evident om dergelijke experimenten op poten te zetten.

Veel hangt af of je de financiële en personeelsmiddelen hebt om zo’n project vanuit je stad of gemeente op te starten en te ondersteunen. Voor het SONNET project heeft de stad Antwerpen middelen via Horizon2020 ontvangen die ingezet konden worden voor een projectverantwoordelijke (0,5 VTE).

Alles valt of staat met de procesondersteuning- en begeleiding die een lokaal bestuur kan geven aan dergelijke initiatieven.

Kan je geen projectverantwoordelijke of extra personeel vrijmaken?

Dan kan je als lokaal bestuur altijd bekijken of je dergelijke experimenten niet op een andere manier kan ondersteunen. Het vroegere Stadslab2050 van de stad Antwerpen (dat nu is overgaan in Fondsen & Innovatie van Leefmilieu & Klimaat) ondersteunde dergelijke projecten via het Projectenfonds.

Hoe begin je eraan als lokale overheid?

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm