7.

Contacteer zeker ook je gemeente- of stadsbestuur of Energiehuis om je projectidee voor te stellen en te bespreken. Zij kunnen je verder helpen met het in contact brengen van andere stakeholders of organisaties die al ervaring hebben in het opzetten van projecten. Zo kwam het idee van Stalins in de zon van een buurtbewoner die via het projectfonds van de stad Antwerpen kon starten en de geschikte partners met de nodige ervaring en expertise kon vinden.

Het is belangrijk om de verschillende rollen en taken af te bakenen per stakeholder, zodat iedere partner weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

  • Klimaatorganisatie: kan burgers bijeenbrengen en verleiden om hun gedrag te veranderen. Zij staat ook dichter bij bewoners en kan zorgen voor een verbinding en opschaling van het project. Een voorbeeld hiervan is Klimplant vzw. 
  • Energiecoöperatie: kan de complexiteit van een project vertalen naar de burger. Bovendien zijn ze op de hoogte van veranderingen in wetgeving of beleid. Een coöperatie heeft de taak om instrumenten te ontwikkelen die een inclusieve energietransitie mogelijk maakt. Bijvoorbeeld ZuidtrAnt cvba.
  • Sociale organisaties: sociale inclusie is de core business van sociale organisaties en zij omarmen dit thema actief. Zij kunnen toegang geven tot mensen uit de kwetsbare doelgroep. Het is belangrijk om hun rol in een transitie te erkennen. Saamo is een goed voorbeeld van een sociale organisatie.
  • Sociale wooniniatieven: ook zij kunnen investeren in een inclusieve energietransitie. Maar evengoed kunnen ze een pioniersrol opnemen. Een voorbeeld hiervan is Collectief Goed of Woonhaven.
  • Burger: burgers tonen durf om alternatieven te overwegen en daarin te investeren. Door mond-aan-mond reclame zorgen zij ook voor een verspreiding van de kennis over het project onder de buren en buurtbewoners.

Daarnaast zal je lokale overheid je ook vertellen op welke manier zij jou kunnen ondersteunen: met financiële middelen, eerder logistiek door je een locatie voor infosessies ter beschikking te stellen of door een artikel via hun communicatiekanalen aan te bieden.

Zo is er voor Stalins in de zon een brochure opgemaakt, die is nagelezen door dienst communicatie van Klimaat & Leefmilieu en werden activiteiten bekendgemaakt via de website www.antwerpenvoorklimaat.be en de seizoensbrochure van district Deurne.

Hoe begin je eraan als burger?

Hoe begin je als burger of organisatie aan een project om een sociale en eerlijke energietransitie op te starten? Zeker als burger is het niet altijd evident om dergelijke experimenten op poten te zetten.

Zoek in je buurt of wijk naar andere bewoners, middenveldorganisaties of burgercoöperatieven die hun schouders mee onder het project willen zetten. Verbinden is hier de belangrijke boodschap.

7.

Daarnaast zal je lokale overheid je ook vertellen op welke manier zij jou kunnen ondersteunen: met financiële middelen, eerder logistiek door je een locatie voor infosessies ter beschikking te stellen of door een artikel via hun communicatiekanalen aan te bieden.

Zo is er voor Stalins in de zon een brochure opgemaakt, die is nagelezen door dienst communicatie van Klimaat & Leefmilieu en werden activiteiten bekendgemaakt via de website www.antwerpenvoorklimaat.be en de seizoensbrochure van district Deurne.

Contacteer zeker ook je gemeente- of stadsbestuur of Energiehuis om je projectidee voor te stellen en te bespreken. Zij kunnen je verder helpen met het in contact brengen van andere stakeholders of organisaties die al ervaring hebben in het opzetten van projecten. Zo kwam het idee van Stalins in de zon van een buurtbewoner die via het projectfonds van de stad Antwerpen kon starten en de geschikte partners met de nodige ervaring en expertise kon vinden.

Het is belangrijk om de verschillende rollen en taken af te bakenen per stakeholder, zodat iedere partner weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

  • Klimaatorganisatie: kan burgers bijeenbrengen en verleiden om hun gedrag te veranderen. Zij staat ook dichter bij bewoners en kan zorgen voor een verbinding en opschaling van het project. Een voorbeeld hiervan is Klimplant vzw. 
  • Energiecoöperatie: kan de complexiteit van een project vertalen naar de burger. Bovendien zijn ze op de hoogte van veranderingen in wetgeving of beleid. Een coöperatie heeft de taak om instrumenten te ontwikkelen die een inclusieve energietransitie mogelijk maakt. Bijvoorbeeld ZuidtrAnt cvba.
  • Sociale organisaties: sociale inclusie is de core business van sociale organisaties en zij omarmen dit thema actief. Zij kunnen toegang geven tot mensen uit de kwetsbare doelgroep. Het is belangrijk om hun rol in een transitie te erkennen. Saamo is een goed voorbeeld van een sociale organisatie.
  • Sociale wooniniatieven: ook zij kunnen investeren in een inclusieve energietransitie. Maar evengoed kunnen ze een pioniersrol opnemen. Een voorbeeld hiervan is Collectief Goed of Woonhaven.
  • Burger: burgers tonen durf om alternatieven te overwegen en daarin te investeren. Door mond-aan-mond reclame zorgen zij ook voor een verspreiding van de kennis over het project onder de buren en buurtbewoners.

Hoe begin je als burger of organisatie aan een project om een sociale en eerlijke energietransitie op te starten? Zeker als burger is het niet altijd evident om dergelijke experimenten op poten te zetten.

Zoek in je buurt of wijk naar andere bewoners, middenveldorganisaties of burgercoöperatieven die hun schouders mee onder het project willen zetten. Verbinden is hier de belangrijke boodschap.

Hoe begin je eraan als burger?

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm