3.

Al deze experimenten willen de koppeling maken tussen energiedoelstellingen, sociale doelstellingen en empowerment van kansengroepen in Antwerpen. Binnen de experimenten tracht de stad een faciliterende en verbindende rol te spelen, door partijen bijeen te brengen en te ondersteunen in hun zoektocht naar betaalbare energetische oplossingen voor de kwetsbare doelgroepen in de stad. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar lokale en collectieve initiatieven rond hernieuwbare energie en deelmobiliteit. Daarnaast wordt ook geëxperimenteerd met innovatieve businessmodellen, bijvoorbeeld via goedkope huurformules voor energiezuinige toestellen of systemen die het aantrekkelijker moeten maken om huurwoningen in de stad energetisch te renoveren. Ook neemt stad Antwerpen haar eigen werking en diensten kritisch onder de loep om tot een laagdrempelige en allesomvattende adviesverlening te komen op maat van kwetsbare huiseigenaars, die het eenvoudiger moet maken om mee aan de energietransitie te werken. 

Het SONNET project

Het SONNET project (Social Innovation in Energy Transition) wil drempels rond hernieuwbare energie wegwerken door sociale en inclusieve experimenten op te zetten. Vijf Europese steden (Grenoble, Warschau, Karlsruhe, Bristol en Antwerpen) leren samen over sociale innovatie in de energietransitie. De deelnemende steden zetten living labs op om sociale innovaties in de praktijk te brengen en om de overkoepelende onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘Hoe en in welke mate kan sociale innovatie bijdragen aan de transitie naar meer duurzame en betaalbare energie zoals vooropgesteld in de Europese strategie van de Energie-Unie.’

Stad Antwerpen koos als enige deelnemer voor een focus op gelijkheid. Het Living Lab voor de Antwerpse proefprojecten werd dan ook ‘Gelijkstroom’ gedoopt en heeft drie duidelijke doelen:

  • Initiatieven bedenken en opzetten die bijdragen aan de inclusieve energietransitie
  • Leren over voorwaarden en hefbomen voor de energietransitie, alsook welke rollen door actoren kunnen, moeten en al dan niet vandaag al worden opgenomen
  • Verschillende stakeholders en initiatieven verbinden
3.

Al deze experimenten willen de koppeling maken tussen energiedoelstellingen, sociale doelstellingen en empowerment van kansengroepen in Antwerpen. Binnen de experimenten tracht de stad een faciliterende en verbindende rol te spelen, door partijen bijeen te brengen en te ondersteunen in hun zoektocht naar betaalbare energetische oplossingen voor de kwetsbare doelgroepen in de stad. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar lokale en collectieve initiatieven rond hernieuwbare energie en deelmobiliteit. Daarnaast wordt ook geëxperimenteerd met innovatieve businessmodellen, bijvoorbeeld via goedkope huurformules voor energiezuinige toestellen of systemen die het aantrekkelijker moeten maken om huurwoningen in de stad energetisch te renoveren. Ook neemt stad Antwerpen haar eigen werking en diensten kritisch onder de loep om tot een laagdrempelige en allesomvattende adviesverlening te komen op maat van kwetsbare huiseigenaars, die het eenvoudiger moet maken om mee aan de energietransitie te werken. 

Het SONNET project (Social Innovation in Energy Transition) wil drempels rond hernieuwbare energie wegwerken door sociale en inclusieve experimenten op te zetten. Vijf Europese steden (Grenoble, Warschau, Karlsruhe, Bristol en Antwerpen) leren samen over sociale innovatie in de energietransitie. De deelnemende steden zetten living labs op om sociale innovaties in de praktijk te brengen en om de overkoepelende onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘Hoe en in welke mate kan sociale innovatie bijdragen aan de transitie naar meer duurzame en betaalbare energie zoals vooropgesteld in de Europese strategie van de Energie-Unie.’

Stad Antwerpen koos als enige deelnemer voor een focus op gelijkheid. Het Living Lab voor de Antwerpse proefprojecten werd dan ook ‘Gelijkstroom’ gedoopt en heeft drie duidelijke doelen:

  • Initiatieven bedenken en opzetten die bijdragen aan de inclusieve energietransitie
  • Leren over voorwaarden en hefbomen voor de energietransitie, alsook welke rollen door actoren kunnen, moeten en al dan niet vandaag al worden opgenomen
  • Verschillende stakeholders en initiatieven verbinden
Het SONNET project

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm