compass.png
Voorwoord

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Steden staan in de frontlinie om die strijd te helpen winnen. Enerzijds door onze inwoners en bezoekers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatopwarming. Anderzijds door de oplossingen aan te reiken om onze economie en samenleving klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst. 

De inspanningen van de jongste jaren leren dat we als stadsgemeenschap deze uitdaging ook aankunnen. In een welvarende havenstad als Antwerpen is klimaat geen onoverzichtelijke uitdaging. Dankzij ons industrieel ecosysteem is het vooral een opportuniteit om de uitstoot van broeikasgassen op grote schaal te neutraliseren. 

De stad Antwerpen ondertekende in 2009 als één van de eerste Europese steden de Europese Burgemeestersconvenant. We engageerden ons toen om tegen 2020 de CO2- uitstoot op het grondgebied met 20% te verminderen, vergeleken met 2005. Dat is ons gelukt. We zijn voorbereid op de gevolgen van de klimaatopwarming dankzij ons groenplan, waterplan en straks ons ruimtelijk structuurplan. Zo beschermen we onze inwoners tegen de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte. 

Heel wat bedrijven en organisaties, ondernemers en bewoners nemen vandaag al fantastische initiatieven om dit mee waar te maken. Gebouwen isoleren en anders verwarmen, windturbines zetten en zonnedaken bouwen, koolstof opvangen en elektrisch rijden. Velen geven het voorbeeld en broeden op koolstofarme investeringen. Dit is hét moment om hen volop te steunen. In ons bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ stelden we een helder engagement: Antwerpen wordt in 2050 een klimaatneutrale stad. 

Met dit Klimaatplan 2030 zetten we nu de volgende stap om dit doel te realiseren. De voorbije twee jaar hebben we met velen betaalbare en haalbare maatregelen en projecten in de steigers gezet. Zonder mensen te moeten achterlaten of bedrijven nodeloos op kosten te jagen. We zijn ervan overtuigd dat zowel onze inwoners als het bedrijfsleven veel te winnen hebben bij deze klimaatinspanningen, mits steun van bovenlokale overheden. 

We hebben dat enthousiasme en die goesting gebundeld in dit Klimaatplan en doorgerekend in potentiële klimaatwinst. Dit Klimaatplan garandeert een vermindering van de C02 uitstoot in onze stad met 50 tot 55%. Daarmee spiegelen we ons aan de ambitie van de Europese Green Deal. 

Dit stadsbestuur engageert zich om dit plan samen met alle inwoners en ondernemers, organisaties en bedrijven waar te maken en we rekenen ook op hun brede steun bij de uitvoering ervan. Want dit weten we wel zeker: we halen onze klimaatdoelen dankzij de welvaart van onze stad en haven, de kracht van onze inwoners en onze voortrekkersrol in Vlaanderen. Antwerpenaars kunnen dit, we zullen de wereld verbazen.

Namens het college van burgemeester en schepenen


Bart De Wever
Burgemeester

Tom Meeuws
Schepen voor Leefmilieu

hero-leeswijzer.png (copy)
Voorwoord
asset_2_2_300x.png

         Een beter klimaat begint
bij een ambitieus Klimaatplan.

© www.woodmonkey.be

scroll animatie

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Steden staan in de frontlinie om die strijd te helpen winnen. Enerzijds door onze inwoners en bezoekers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatopwarming. Anderzijds door de oplossingen aan te reiken om onze economie en samenleving klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst. 

De inspanningen van de jongste jaren leren dat we als stadsgemeenschap deze uitdaging ook aankunnen. In een welvarende havenstad als Antwerpen is klimaat geen onoverzichtelijke uitdaging. Dankzij ons industrieel ecosysteem is het vooral een opportuniteit om de uitstoot van broeikasgassen op grote schaal te neutraliseren. 

De stad Antwerpen ondertekende in 2009 als één van de eerste Europese steden de Europese Burgemeestersconvenant. We engageerden ons toen om tegen 2020 de CO2- uitstoot op het grondgebied met 20% te verminderen, vergeleken met 2005. Dat is ons gelukt. We zijn voorbereid op de gevolgen van de klimaatopwarming dankzij ons groenplan, waterplan en straks ons ruimtelijk structuurplan. Zo beschermen we onze inwoners tegen de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte. 

Heel wat bedrijven en organisaties, ondernemers en bewoners nemen vandaag al fantastische initiatieven om dit mee waar te maken. Gebouwen isoleren en anders verwarmen, windturbines zetten en zonnedaken bouwen, koolstof opvangen en elektrisch rijden. Velen geven het voorbeeld en broeden op koolstofarme investeringen. Dit is hét moment om hen volop te steunen. In ons bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ stelden we een helder engagement: Antwerpen wordt in 2050 een klimaatneutrale stad. 

Met dit Klimaatplan 2030 zetten we nu de volgende stap om dit doel te realiseren. De voorbije twee jaar hebben we met velen betaalbare en haalbare maatregelen en projecten in de steigers gezet. Zonder mensen te moeten achterlaten of bedrijven nodeloos op kosten te jagen. We zijn ervan overtuigd dat zowel onze inwoners als het bedrijfsleven veel te winnen hebben bij deze klimaatinspanningen, mits steun van bovenlokale overheden. 

We hebben dat enthousiasme en die goesting gebundeld in dit Klimaatplan en doorgerekend in potentiële klimaatwinst. Dit Klimaatplan garandeert een vermindering van de C02 uitstoot in onze stad met 50 tot 55%. Daarmee spiegelen we ons aan de ambitie van de Europese Green Deal. 

Dit stadsbestuur engageert zich om dit plan samen met alle inwoners en ondernemers, organisaties en bedrijven waar te maken en we rekenen ook op hun brede steun bij de uitvoering ervan. Want dit weten we wel zeker: we halen onze klimaatdoelen dankzij de welvaart van onze stad en haven, de kracht van onze inwoners en onze voortrekkersrol in Vlaanderen. Antwerpenaars kunnen dit, we zullen de wereld verbazen.

Namens het college van burgemeester en schepenen


Bart De Wever
Burgemeester

Tom Meeuws
Schepen voor Leefmilieu

asset_2_2_300x.png

         Een beter klimaat begint
bij een ambitieus Klimaatplan.

Voorwoord

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm