compass.png
hero-leeswijzer.png

Leeswijzer

Het Klimaatplan 2030 dat nu voorligt, is de vertaling van een set aan acties om te komen tot een vermindering van 50 tot 55% CO2-uitstoot enerzijds en acties om de klimaatgevolgen in te dijken anderzijds. Deze acties worden in fiches in de bijlage 1 in detail toegelicht. De fiches geven met concrete acties en budgetten invulling aan de beleidsdoelstellingen van de stad Antwerpen voor de huidige legislatuur (periode 2019-2024). Ze vormen de basis van dit Klimaatplan 2030. In de tekst van het klimaatplan wordt naar de fiche verwezen door kernwoorden uit de titel cursief en vet te zetten: bijvoorbeeld Ringparken.

In de terminologie voor het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, wordt gesproken van respectievelijk mitigatie- en adaptatiemaatregelen.  Dit plan omvat dus een mitigatieluik, in de hoofdstukken 3 tot en met 6, en een adaptatieluik, in de hoofdstukken 7 en 8.  De maatregelen rond mitigatie gaan vooral over minder energieverbruik en het verduurzamen van de energieproductie; de acties rond adaptatie lichten toe hoe we de gevolgen van de klimaatverandering willen opvangen. 

We starten met een overzicht van waar we vandaag staan met Antwerpen klimaatstad in hoofdstuk 2: welke doelstellingen haalden we al en waartoe engageren we ons de komende jaren? Hoofdstuk 3 bespreekt hoe we binnen het huisvestingsbeleid werk maken van energierenovatie en met welke middelen we energie-armoede bestrijden. 

Hoe de ‘modal shift 50/50’ als cruciale accelerator gaat zorgen voor een gezond en verkeersveilig Antwerpen en omgeving, leest u in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 toont hoe diensten en industrie hun steentje bijdragen door energie-efficiënter te worden. Naast minder fossiele energie gebruiken, zijn er vooral veel kansen voor gezonde, hernieuwbare energie. We bekijken in hoofdstuk 6 welke nieuwe energiebronnen interessant zijn om gebouwen in Antwerpen te verwarmen en voer- en vaartuigen aan te drijven en of we deze ook lokaal kunnen gaan produceren.

Hoofdstukken 7 en 8 geven weer hoe Antwerpen zich wil voorbereiden op de effecten die klimaatverandering met zich brengt. We kijken hoe oplossingen als groen en waterbuffering Antwerpen zullen behoeden voor overstromingen en droogte en hoe ze tegelijk zorgen voor een koelere en aantrekkelijke leefomgeving.  In hoofdstukken 9 en 10 laat Antwerpen zien dat het binnen haar eigen werking, stadsvloot en gebouwen ook heel wat onderneemt om Antwerpen tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 

Hoofdstuk 11 tenslotte, belicht het governance-model, het model voor samenwerking met álle stakeholders in de opmaak en uitvoering van het klimaatplan. De stad wil voor een gedragen realisatie van dit klimaatplan samenwerken binnen de groep Stad Antwerpen, met de Haven van Antwerpen en met stedelijke en Vlaamse stakeholders. 

De heraangelegde Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Nieuw Zuid.
© Frederik Beyens

scroll animatie

Leeswijzer

Het Klimaatplan 2030 dat nu voorligt, is de vertaling van een set aan acties om te komen tot een vermindering van 50 tot 55% CO2-uitstoot enerzijds en acties om de klimaatgevolgen in te dijken anderzijds. Deze acties worden in fiches in de bijlage 1 in detail toegelicht. De fiches geven met concrete acties en budgetten invulling aan de beleidsdoelstellingen van de stad Antwerpen voor de huidige legislatuur (periode 2019-2024). Ze vormen de basis van dit Klimaatplan 2030. In de tekst van het klimaatplan wordt naar de fiche verwezen door kernwoorden uit de titel cursief en vet te zetten: bijvoorbeeld Ringparken.

In de terminologie voor het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, wordt gesproken van respectievelijk mitigatie- en adaptatiemaatregelen.  Dit plan omvat dus een mitigatieluik, in de hoofdstukken 3 tot en met 6, en een adaptatieluik, in de hoofdstukken 7 en 8.  De maatregelen rond mitigatie gaan vooral over minder energieverbruik en het verduurzamen van de energieproductie; de acties rond adaptatie lichten toe hoe we de gevolgen van de klimaatverandering willen opvangen. 

We starten met een overzicht van waar we vandaag staan met Antwerpen klimaatstad in hoofdstuk 2: welke doelstellingen haalden we al en waartoe engageren we ons de komende jaren? Hoofdstuk 3 bespreekt hoe we binnen het huisvestingsbeleid werk maken van energierenovatie en met welke middelen we energie-armoede bestrijden. 

Hoe de ‘modal shift 50/50’ als cruciale accelerator gaat zorgen voor een gezond en verkeersveilig Antwerpen en omgeving, leest u in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 toont hoe diensten en industrie hun steentje bijdragen door energie-efficiënter te worden. Naast minder fossiele energie gebruiken, zijn er vooral veel kansen voor gezonde, hernieuwbare energie. We bekijken in hoofdstuk 6 welke nieuwe energiebronnen interessant zijn om gebouwen in Antwerpen te verwarmen en voer- en vaartuigen aan te drijven en of we deze ook lokaal kunnen gaan produceren.

Hoofdstukken 7 en 8 geven weer hoe Antwerpen zich wil voorbereiden op de effecten die klimaatverandering met zich brengt. We kijken hoe oplossingen als groen en waterbuffering Antwerpen zullen behoeden voor overstromingen en droogte en hoe ze tegelijk zorgen voor een koelere en aantrekkelijke leefomgeving.  In hoofdstukken 9 en 10 laat Antwerpen zien dat het binnen haar eigen werking, stadsvloot en gebouwen ook heel wat onderneemt om Antwerpen tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 

Hoofdstuk 11 tenslotte, belicht het governance-model, het model voor samenwerking met álle stakeholders in de opmaak en uitvoering van het klimaatplan. De stad wil voor een gedragen realisatie van dit klimaatplan samenwerken binnen de groep Stad Antwerpen, met de Haven van Antwerpen en met stedelijke en Vlaamse stakeholders. 

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm