Naar schatting is 21% tot 37% van de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van voedselproductie, transport, voedselverwerking en distributie ( bron: IPCC)  

2 De Vlaamse eiwittransitie streeft naar een voedingspatroon waarbij we 60% van onze eiwitbehoefte invullen met plantaardige eiwitbronnen en 40% halen uit dierlijke eiwitbronnen tegen 2030. De Vlaamse eiwitransitie bestaat uit de volgende doelstellingen: 1)duuraam dierenvoeder (lokale productie van eiwitrijk dierenvoedsel) , 2) duurzame dierlijke productie 3) meer plantaardige eiwitten 4) meer nieuwe eiwitten (zoals bijvoorbeeld algen, insecten, kweekvlees) 5) meer productdiversiteit (in de winkels) 6) duurzame eiwitconsumptie Meer info over de Vlaamse Eiwitstrategie op https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/eiwitstrategie  

© Jonathan Ramael

Voorwoord

Stad Antwerpen keurde in 2020 haar Klimaatplan ‘Antwerpen voor Klimaat’ goed. Hierin stelt de stad dat een goed stedelijk klimaatbeleid verder kijkt dan het energiegebruik op het eigen grondgebied, en dus ook kijkt naar de broeikasgasemissies die buiten de stad vrijkomen bij de productie, verwerking, opslag, distributie en het afvalbeheer van het voedsel dat we binnen de stad consumeren1. Het Klimaatplan geeft daarom aan dat de stad in samenwerking met lokale partners een lokale verbindende voedselstrategie zal uitwerken. 

De stad werkte al actief mee aan voedsel als beleidsthema met onder andere Foodsavers, een structurele logistieke ondersteuning voor voedselhulp, of het aanbieden van gezonde maaltijden op de kleuter- en lagere school binnen het Smakelijke Scholen project. Daarnaast ondersteunt de stad ook tal van initiatieven die door andere organisaties werden opgestart, zoals Coop2060, Calidris Bio of het Vlaams Culinair Centrum

Voortaan worden deze projecten strategisch samengebracht in de Antwerpse voedselstrategie. Daarmee kunnen we bestaande dynamieken versterken en versnellen, innovatieve netwerken rond voedsel uitbreiden en een stedelijk knooppunt bieden voor burgers, organisaties en ondernemers die hierrond aan de slag gaan. 

Voeding is ook een belangrijk onderdeel in het Vlaamse klimaatplan. De klemtoon ligt hier onder meer op duurzame voedselpatronen, de voedingsdriehoek, eiwittransitie naar 60% plantaardige eiwitbronnen2, een halvering van voedselverliezen tussen producent en consument tegen 2025 en het uitbreiden van een distributieplatform voor overschotten en voedselhubs. Antwerpen onderschrijft met haar voedselstrategie dan ook voluit deze Vlaamse ambities. 

Voedsel raakt vele beleidsbevoegdheden. De voorliggende voedselstrategie is dan ook een gedeeld engagement van het college van burgemeester en schepenen, waarbij elk lid van het college verantwoordelijkheid opneemt voor zijn/haar beleidsdomeinen en het hele college samen voor het geheel. 

Voorwoord

Naar schatting is 21% tot 37% van de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van voedselproductie, transport, voedselverwerking en distributie ( bron: IPCC)  

2 De Vlaamse eiwittransitie streeft naar een voedingspatroon waarbij we 60% van onze eiwitbehoefte invullen met plantaardige eiwitbronnen en 40% halen uit dierlijke eiwitbronnen tegen 2030. De Vlaamse eiwitransitie bestaat uit de volgende doelstellingen: 1)duuraam dierenvoeder (lokale productie van eiwitrijk dierenvoedsel) , 2) duurzame dierlijke productie 3) meer plantaardige eiwitten 4) meer nieuwe eiwitten (zoals bijvoorbeeld algen, insecten, kweekvlees) 5) meer productdiversiteit (in de winkels) 6) duurzame eiwitconsumptie Meer info over de Vlaamse Eiwitstrategie op https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/eiwitstrategie  

Voorwoord

Stad Antwerpen keurde in 2020 haar Klimaatplan ‘Antwerpen voor Klimaat’ goed. Hierin stelt de stad dat een goed stedelijk klimaatbeleid verder kijkt dan het energiegebruik op het eigen grondgebied, en dus ook kijkt naar de broeikasgasemissies die buiten de stad vrijkomen bij de productie, verwerking, opslag, distributie en het afvalbeheer van het voedsel dat we binnen de stad consumeren1. Het Klimaatplan geeft daarom aan dat de stad in samenwerking met lokale partners een lokale verbindende voedselstrategie zal uitwerken. 

De stad werkte al actief mee aan voedsel als beleidsthema met onder andere Foodsavers, een structurele logistieke ondersteuning voor voedselhulp, of het aanbieden van gezonde maaltijden op de kleuter- en lagere school binnen het Smakelijke Scholen project. Daarnaast ondersteunt de stad ook tal van initiatieven die door andere organisaties werden opgestart, zoals Coop2060, Calidris Bio of het Vlaams Culinair Centrum

Voortaan worden deze projecten strategisch samengebracht in de Antwerpse voedselstrategie. Daarmee kunnen we bestaande dynamieken versterken en versnellen, innovatieve netwerken rond voedsel uitbreiden en een stedelijk knooppunt bieden voor burgers, organisaties en ondernemers die hierrond aan de slag gaan. 

Voeding is ook een belangrijk onderdeel in het Vlaamse klimaatplan. De klemtoon ligt hier onder meer op duurzame voedselpatronen, de voedingsdriehoek, eiwittransitie naar 60% plantaardige eiwitbronnen2, een halvering van voedselverliezen tussen producent en consument tegen 2025 en het uitbreiden van een distributieplatform voor overschotten en voedselhubs. Antwerpen onderschrijft met haar voedselstrategie dan ook voluit deze Vlaamse ambities. 

Voedsel raakt vele beleidsbevoegdheden. De voorliggende voedselstrategie is dan ook een gedeeld engagement van het college van burgemeester en schepenen, waarbij elk lid van het college verantwoordelijkheid opneemt voor zijn/haar beleidsdomeinen en het hele college samen voor het geheel. 

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm