© Dries Luyten

Impactmakers 

De voedselomgeving heeft betrekking op de diverse omgevingsfactoren die het voedingsgedrag van mensen beïnvloeden. Voedselomgevingen bepalen mee de mogelijkheden en keuzes om een bepaald voedingspatroon en consumptiepatroon te volgen.

Culinair 

Antwerpen is een culinaire hotspot en wil die, ook als onderdeel van haar toeristische strategie, verder uitbouwen. Van buurtrestaurant of brasserie, over bedrijfskeukens tot sterrenzaak. We willen de lichtende voorbeelden onder de Antwerpse chefs, die thuis of op restaurant meer plantaardig koken, met regionale producten of met minder voedselverspilling, in de kijker zetten en van hen ambassadeurs maken van het voedsel van de toekomst. 

Circulair 

Slim met grondstoffen omgaan, wordt een essentiële uitdaging. Voedsel gaat vandaag nog te veel verloren. Antwerpen kiest resoluut voor circulariteit. We zoeken hoe we verspilling kunnen vermijden maar willen organische afvalstromen ook veel hoogwaardiger benutten. Zo sluiten we de voedselketens op stedelijk niveau en gaat niets verloren. 

Inclusief 

Antwerpen is een stad met superdiversiteit. De voedselstrategie is bij uitstek een bindmiddel voor de stad. Toegang tot kwalitatieve, gezonde voeding is bovendien essentieel in de strijd tegen armoede en de gezondheidsuitdagingen die armoede met zich meebrengt. Met voeding willen we iedereen bereiken: van de meest kwetsbare inwoners tot bezoekers, van jong tot oud, van nieuwkomer tot oudere. 

Innovatief

1. Voedsel van de toekomst 

Een voedselstrategie moet bovenal leiden tot impact op het terrein en op ons bord. Die impact willen we onder andere bekomen aan de hand van sterke projecten en kansrijke concepten. Over de thema’s heen geven we aan welke projecten en kansrijke concepten vandaag al op het menu staan. Het zijn projecten waar draagvlak voor is en potentieel in zit. Deze projecten kunnen Antwerpen mee op de kaart zetten als voedselstad van de toekomst. De opgelijste impactmakers variëren van ruwe concepten tot projecten in pilootfase. Het geeft een blik op potentiële, impactvolle trajecten als voorproef van de voedselstrategie op het terrein. De impactmakers mikken op impact door over meerdere initiatieven of partners heen te werken en vanuit bredere samenwerkingen een sterkere transitie van het voedselsysteem te bekomen.

Volgende impactmakers zijn doorheen de strategie opgenomen: 

 • Eiwittransitie in de stadswerking 
 • Lokale, toekomstgerichte landbouw 
 • Stedelijke ruimte voor voedselproductie 
 • Circulaire, stedelijke voedselhub 
 • Smakelijke Scholen & inclusieve buurten 
 • Vlaams Culinair Centrum waar circulaire horeca en eiwittransitie hun plaats krijgen 
 • Participatie samen met de Voedselraad 

Tot slot worden ter inspiratie ook concrete, bestaande initiatieven of actoren benoemd in kaderstukjes doorheen de tekst. Deze illustreren de voedselstrategie en geven de lezer een beeld van hoe strategische doelstellingen zich kunnen vertalen op het terrein. 

Smaakmakers

Thema's

3. Niets gaat verloren 

Afval behoort tot het verleden. We zetten de schouders onder initiatieven die helpen verspilling vermijden doorheen de voedselketen. Maar ook organische reststromen bieden nog veel onontgonnen potentieel dat we willen verkennen. 

Een duurzaam voedselbeleid is er één van alle Antwerpenaren. Met deze voedselstrategie zetten we in op het bereiken, betrekken en inspireren van de verschillende actoren en inwoners in Antwerpen, van jong tot oud en over achtergronden heen. Voedsel verbindt mensen. Die sterkte willen we doorheen tal van initiatieven waarmaken. 

2. Iedereen aan tafel 

In de stad gaan we op zoek naar toekomstgerichte oplossingen. We verkennen mee de mogelijkheden van innovatie: technologische innovatie, maar ook van burgergedreven innovatie. Innovatie in brede zin dus. Want we willen dat de stad van morgen nog beter smaakt dan die van vandaag. 

De smaakmakers - innovatief, inclusief, circulair en culinair - verweven we doorheen de verschillende thema’s van de voedselstrategie. Ze leggen een Antwerps accent op deze thema’s en tonen de geïntegreerde aanpak. Bij elke impactmaker die aan bod komt, zullen we aan de hand van iconen , aangeven op welke smaakmakers het project inspeelt. Enerzijds kan een project sterk zijn doordat het over smaakmakers heen meerwaarde creëert. Anderzijds zijn sommige projecten net bijzonder relevant omdat ze één smaakmaker in de diepte vastpakken. 

Antwerpen kijkt vooruit en kiest voor toekomstgerichte eetgewoontes die goed zijn voor onze gezondheid en de planeet. Dat vergt niet alleen de juiste ingrediënten en eetgewoontes. Ook de voedselomgeving4 van de stad speelt hierin een belangrijke rol. We verkennen opportuniteiten om de stad zo in te richten dat keuzes voor gezonde en duurzame voeding gemakkelijker worden. 

Antwerpen trekt de kaart van een veerkrachtig en duurzaam voedselsysteem. Een voedselstrategie met gedurfde ambities, met een vernieuwende blik en diverse ingrediënten. Op het menu van de voedselstrategie staan 3 grote thema’s, het wordt gekruid met 4 smaakmakers en zet in op 7 impactmakers. 

Deze voedselstrategie zal ervoor zorgen dat dynamieken rond voedsel voortaan kunnen aantakken op een strategische visie en zet eerste nieuwe en ambitieuze acties in de steigers. De strategie wordt de komende jaren verder verrijkt en vertaald in nog meer concrete acties, doelstellingen, budgetten, trekkers, enz Op die manier zal ze Antwerpen op de kaart zetten als een innovatieve, inclusieve, circulaire en culinaire stad. Hoe deze strategie zal uitpakken en evolueren, zullen alle Antwerpenaren mee bepalen. We willen hiermee zaadjes planten en toekomstig beleid en projecten laten bijdragen aan de verduurzaming van ons lokale en bovenlokale voedselsysteem. Op die manier zal de voedselstrategie ook legislatuuroverschrijdend werken en een beleidsmatige verankering bieden op lange termijn. 

Leeswijzer

De voedselomgeving heeft betrekking op de diverse omgevingsfactoren die het voedingsgedrag van mensen beïnvloeden. Voedselomgevingen bepalen mee de mogelijkheden en keuzes om een bepaald voedingspatroon en consumptiepatroon te volgen.

Een voedselstrategie moet bovenal leiden tot impact op het terrein en op ons bord. Die impact willen we onder andere bekomen aan de hand van sterke projecten en kansrijke concepten. Over de thema’s heen geven we aan welke projecten en kansrijke concepten vandaag al op het menu staan. Het zijn projecten waar draagvlak voor is en potentieel in zit. Deze projecten kunnen Antwerpen mee op de kaart zetten als voedselstad van de toekomst. De opgelijste impactmakers variëren van ruwe concepten tot projecten in pilootfase. Het geeft een blik op potentiële, impactvolle trajecten als voorproef van de voedselstrategie op het terrein. De impactmakers mikken op impact door over meerdere initiatieven of partners heen te werken en vanuit bredere samenwerkingen een sterkere transitie van het voedselsysteem te bekomen.

Volgende impactmakers zijn doorheen de strategie opgenomen: 

 • Eiwittransitie in de stadswerking 
 • Lokale, toekomstgerichte landbouw 
 • Stedelijke ruimte voor voedselproductie 
 • Circulaire, stedelijke voedselhub 
 • Smakelijke Scholen & inclusieve buurten 
 • Vlaams Culinair Centrum waar circulaire horeca en eiwittransitie hun plaats krijgen 
 • Participatie samen met de Voedselraad 

Tot slot worden ter inspiratie ook concrete, bestaande initiatieven of actoren benoemd in kaderstukjes doorheen de tekst. Deze illustreren de voedselstrategie en geven de lezer een beeld van hoe strategische doelstellingen zich kunnen vertalen op het terrein. 

Impactmakers 

Antwerpen is een culinaire hotspot en wil die, ook als onderdeel van haar toeristische strategie, verder uitbouwen. Van buurtrestaurant of brasserie, over bedrijfskeukens tot sterrenzaak. We willen de lichtende voorbeelden onder de Antwerpse chefs, die thuis of op restaurant meer plantaardig koken, met regionale producten of met minder voedselverspilling, in de kijker zetten en van hen ambassadeurs maken van het voedsel van de toekomst. 

Culinair 

Slim met grondstoffen omgaan, wordt een essentiële uitdaging. Voedsel gaat vandaag nog te veel verloren. Antwerpen kiest resoluut voor circulariteit. We zoeken hoe we verspilling kunnen vermijden maar willen organische afvalstromen ook veel hoogwaardiger benutten. Zo sluiten we de voedselketens op stedelijk niveau en gaat niets verloren. 

Circulair 

Antwerpen is een stad met superdiversiteit. De voedselstrategie is bij uitstek een bindmiddel voor de stad. Toegang tot kwalitatieve, gezonde voeding is bovendien essentieel in de strijd tegen armoede en de gezondheidsuitdagingen die armoede met zich meebrengt. Met voeding willen we iedereen bereiken: van de meest kwetsbare inwoners tot bezoekers, van jong tot oud, van nieuwkomer tot oudere. 

Inclusief 

In de stad gaan we op zoek naar toekomstgerichte oplossingen. We verkennen mee de mogelijkheden van innovatie: technologische innovatie, maar ook van burgergedreven innovatie. Innovatie in brede zin dus. Want we willen dat de stad van morgen nog beter smaakt dan die van vandaag. 

Innovatief

De smaakmakers - innovatief, inclusief, circulair en culinair - verweven we doorheen de verschillende thema’s van de voedselstrategie. Ze leggen een Antwerps accent op deze thema’s en tonen de geïntegreerde aanpak. Bij elke impactmaker die aan bod komt, zullen we aan de hand van iconen , aangeven op welke smaakmakers het project inspeelt. Enerzijds kan een project sterk zijn doordat het over smaakmakers heen meerwaarde creëert. Anderzijds zijn sommige projecten net bijzonder relevant omdat ze één smaakmaker in de diepte vastpakken. 

Smaakmakers

Een duurzaam voedselbeleid is er één van alle Antwerpenaren. Met deze voedselstrategie zetten we in op het bereiken, betrekken en inspireren van de verschillende actoren en inwoners in Antwerpen, van jong tot oud en over achtergronden heen. Voedsel verbindt mensen. Die sterkte willen we doorheen tal van initiatieven waarmaken. 

3. Niets gaat verloren 

2. Iedereen aan tafel 

Antwerpen kijkt vooruit en kiest voor toekomstgerichte eetgewoontes die goed zijn voor onze gezondheid en de planeet. Dat vergt niet alleen de juiste ingrediënten en eetgewoontes. Ook de voedselomgeving4 van de stad speelt hierin een belangrijke rol. We verkennen opportuniteiten om de stad zo in te richten dat keuzes voor gezonde en duurzame voeding gemakkelijker worden. 

Afval behoort tot het verleden. We zetten de schouders onder initiatieven die helpen verspilling vermijden doorheen de voedselketen. Maar ook organische reststromen bieden nog veel onontgonnen potentieel dat we willen verkennen. 

1. Voedsel van de toekomst 

Thema's

Antwerpen trekt de kaart van een veerkrachtig en duurzaam voedselsysteem. Een voedselstrategie met gedurfde ambities, met een vernieuwende blik en diverse ingrediënten. Op het menu van de voedselstrategie staan 3 grote thema’s, het wordt gekruid met 4 smaakmakers en zet in op 7 impactmakers. 

Deze voedselstrategie zal ervoor zorgen dat dynamieken rond voedsel voortaan kunnen aantakken op een strategische visie en zet eerste nieuwe en ambitieuze acties in de steigers. De strategie wordt de komende jaren verder verrijkt en vertaald in nog meer concrete acties, doelstellingen, budgetten, trekkers, enz Op die manier zal ze Antwerpen op de kaart zetten als een innovatieve, inclusieve, circulaire en culinaire stad. Hoe deze strategie zal uitpakken en evolueren, zullen alle Antwerpenaren mee bepalen. We willen hiermee zaadjes planten en toekomstig beleid en projecten laten bijdragen aan de verduurzaming van ons lokale en bovenlokale voedselsysteem. Op die manier zal de voedselstrategie ook legislatuuroverschrijdend werken en een beleidsmatige verankering bieden op lange termijn. 

Leeswijzer

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm