© GettyImages

© Dries Luyten

3.2 Aanbod vindt afzet 

3.3 Voedsel zonder verpakking

3.4 Organische afvalstromen als grondstof van innovatie 

In Antwerpen willen we beter zicht krijgen op de organische afvalstromen. Door deze in kaart te brengen, kunnen we gericht aan de slag gaan met bepaalde fracties. Deze kunnen zowel uit de haven komen, uit de landbouw, uit de restafvalzak van burgers als van bij kleinere, lokale spelers. In partnership met innovatieve actoren willen we onderzoeken hoe deze gevaloriseerd kunnen worden. Voor huishoudelijk GFT-afval is er het gekende traject via onze stedelijke participatie in IGEAN, waarbij na vergisting met energierecuperatie de organische reststroom verder wordt gecomposteerd. Bijkomstig kunnen ook industriële organische reststromen in het vizier komen waarbij valorisatie, vergisting en compostering mee de kringloop kunnen sluiten. Op die manier kan organisch afval terug waarde creëren in de voedselketen door in te zetten als compost, en dus als voedingsbodem voor nieuwe eetbare producten. Of het kan een onderdeel zijn van een duurzame energietransitie. Groengas na vergisting kan bijvoorbeeld op het net geïnjecteerd worden en dienen als brandstof voor de stedelijke vloot of voor de stedelijke warmtekrachtkoppelingen. 

Om breed partners te betrekken, zal samenwerking met met organisaties rond voedselverspilling, kennisinstellingen, ondernemers, de horeca-federatie, en voor het einde van de keten met OVAM, afvalverwerkers en via de stedelijke participatie in Interafval worden verkend. 

De verkoop van voedsel gaat vaak gepaard met verpakkingsmateriaal. Hoewel verpakkingen ook functies vervullen als het beschermen en bewaren van voedsel, streven we waar mogelijk naar meer verpakkingsvrije voedsel.. We willen het potentieel hiervan verder verkennen en innovatie aanmoedigen. In haar voorbeeldrol streeft de stad verpakkingsvrije of verpakkingsvriendelijke manieren na om voedsel aan te bieden in de eigen restaurants en op door de stad georganiseerde evenementen. Via een pilootproject kan het concept van een plasticvrije markt (waarop wegwerpplastics worden geweerd) verder worden onderzocht. 

Stad Antwerpen heeft met Foodsavers Antwerpen een logistieke hub die de bestaande voedselstromen voor voedselhulp beter coördineert. Voedselbedelingen, sociale kruideniers en vrijwilligersorganisaties krijgen hierdoor betere ondersteuning. Bijgevolg zijn er ook minder dubbele ritten en minder voedselverspilling. Stad Antwerpen gaat bovendien actief op zoek naar bedrijven en andere aanbieders om hun overschotten via Foodsavers te verzamelen en te herverdelen en zo kwalitatieve, gezonde voeding te laten doorstromen naar kwetsbare doelgroepen. De voedselhulporganisaties die een beroep doen op Foodsavers werden in de loop van de voorbije decennia opgericht om in de eigen buurt actief de armoede te bestrijden door mensen in voedselarmoede wekelijks te voorzien van een gevarieerd voedselpakket. Sindsdien groeiden deze organisaties echter uit tot plekken waar onder meer ook wordt ingezet op andere domeinen van welzijn, op sociale bijstand, op ontmoeting, op het aanbieden van maaltijden.

Vandaag kampen we met voedseloverschotten en verspilling enerzijds en moeilijke toegang tot voeding voor anderen. Via distributieplatformen als Foodsavers Antwerpen en Get Wasted zetten we in op het verbinden van het aanbod aan overschotten en afnemers die ermee aan de slag kunnen. Foodsavers Antwerpen fungeert daarbij als een logistieke hub die sociale organisaties bevoorraadt. Deze organisaties zijn zowel voedselhulporganisaties die zich inzetten in de strijd tegen (voedsel)armoede als plekken waar men kookt mét en/of vóór doelgroepen. Get Wasted wordt uitgebouwd als een marktplaats waar ook reguliere actoren, zoals horecazaken, cateraars en grootkeukens overschotten kunnen aankopen. Naast de grote volumes voor organisaties en bedrijven willen we ook initiatieven zien groeien die kleinschalige, lokale overschotten niet verloren laten gaan. Denk daarbij aan Too Good To Go20, maar ook buurtinitiatieven die ermee aan de slag gaan. 

20 Too Good To Go is een app waarmee je aan sterk verminderde prijs overschotten kan kopen bij restaurants en handelaars in je buurt.

3.1 Vermijden van voedselverliezen 

Vandaag gaat wereldwijd zo’n derde van ons voedsel verloren. Door op zoek te gaan naar betere inzichten, meten van verspilling, het bijsturen van processen en sensibiliseren, willen we de voedselverliezen drastisch verminderen. Zowel binnen de eigen stedelijke werking als samen met burgers, organisaties, ondernemers en bedrijven streven we naar een vermindering van voedselverliezen. Op deze manier wil Antwerpen ook bijdragen aan de Vlaamse Ketenroadmap Voedselverlies en de ambitie om voedselverliezen te halveren tegen 2025. 

Voedsel gaat nog op verschillende plaatsen in de keten verloren omwille van een diversiteit aan oorzaken. De stad wil zowel op preventie als valorisatie inzetten om voedselverspilling drastisch te doen dalen. Rond dit thema is nog veel actie nodig. De stad bekijkt dan ook om hier gerichte projectoproepen rond te lanceren. 

20 Too Good To Go is een app waarmee je aan sterk verminderde prijs overschotten kan kopen bij restaurants en handelaars in je buurt.

In Antwerpen willen we beter zicht krijgen op de organische afvalstromen. Door deze in kaart te brengen, kunnen we gericht aan de slag gaan met bepaalde fracties. Deze kunnen zowel uit de haven komen, uit de landbouw, uit de restafvalzak van burgers als van bij kleinere, lokale spelers. In partnership met innovatieve actoren willen we onderzoeken hoe deze gevaloriseerd kunnen worden. Voor huishoudelijk GFT-afval is er het gekende traject via onze stedelijke participatie in IGEAN, waarbij na vergisting met energierecuperatie de organische reststroom verder wordt gecomposteerd. Bijkomstig kunnen ook industriële organische reststromen in het vizier komen waarbij valorisatie, vergisting en compostering mee de kringloop kunnen sluiten. Op die manier kan organisch afval terug waarde creëren in de voedselketen door in te zetten als compost, en dus als voedingsbodem voor nieuwe eetbare producten. Of het kan een onderdeel zijn van een duurzame energietransitie. Groengas na vergisting kan bijvoorbeeld op het net geïnjecteerd worden en dienen als brandstof voor de stedelijke vloot of voor de stedelijke warmtekrachtkoppelingen. 

Om breed partners te betrekken, zal samenwerking met met organisaties rond voedselverspilling, kennisinstellingen, ondernemers, de horeca-federatie, en voor het einde van de keten met OVAM, afvalverwerkers en via de stedelijke participatie in Interafval worden verkend. 

3.4 Organische afvalstromen als grondstof van innovatie 

© GettyImages

De verkoop van voedsel gaat vaak gepaard met verpakkingsmateriaal. Hoewel verpakkingen ook functies vervullen als het beschermen en bewaren van voedsel, streven we waar mogelijk naar meer verpakkingsvrije voedsel.. We willen het potentieel hiervan verder verkennen en innovatie aanmoedigen. In haar voorbeeldrol streeft de stad verpakkingsvrije of verpakkingsvriendelijke manieren na om voedsel aan te bieden in de eigen restaurants en op door de stad georganiseerde evenementen. Via een pilootproject kan het concept van een plasticvrije markt (waarop wegwerpplastics worden geweerd) verder worden onderzocht. 

3.3 Voedsel zonder verpakking

Stad Antwerpen heeft met Foodsavers Antwerpen een logistieke hub die de bestaande voedselstromen voor voedselhulp beter coördineert. Voedselbedelingen, sociale kruideniers en vrijwilligersorganisaties krijgen hierdoor betere ondersteuning. Bijgevolg zijn er ook minder dubbele ritten en minder voedselverspilling. Stad Antwerpen gaat bovendien actief op zoek naar bedrijven en andere aanbieders om hun overschotten via Foodsavers te verzamelen en te herverdelen en zo kwalitatieve, gezonde voeding te laten doorstromen naar kwetsbare doelgroepen. De voedselhulporganisaties die een beroep doen op Foodsavers werden in de loop van de voorbije decennia opgericht om in de eigen buurt actief de armoede te bestrijden door mensen in voedselarmoede wekelijks te voorzien van een gevarieerd voedselpakket. Sindsdien groeiden deze organisaties echter uit tot plekken waar onder meer ook wordt ingezet op andere domeinen van welzijn, op sociale bijstand, op ontmoeting, op het aanbieden van maaltijden.

© Dries Luyten

Voedsel gaat nog op verschillende plaatsen in de keten verloren omwille van een diversiteit aan oorzaken. De stad wil zowel op preventie als valorisatie inzetten om voedselverspilling drastisch te doen dalen. Rond dit thema is nog veel actie nodig. De stad bekijkt dan ook om hier gerichte projectoproepen rond te lanceren. 

3.2 Aanbod vindt afzet 

Vandaag kampen we met voedseloverschotten en verspilling enerzijds en moeilijke toegang tot voeding voor anderen. Via distributieplatformen als Foodsavers Antwerpen en Get Wasted zetten we in op het verbinden van het aanbod aan overschotten en afnemers die ermee aan de slag kunnen. Foodsavers Antwerpen fungeert daarbij als een logistieke hub die sociale organisaties bevoorraadt. Deze organisaties zijn zowel voedselhulporganisaties die zich inzetten in de strijd tegen (voedsel)armoede als plekken waar men kookt mét en/of vóór doelgroepen. Get Wasted wordt uitgebouwd als een marktplaats waar ook reguliere actoren, zoals horecazaken, cateraars en grootkeukens overschotten kunnen aankopen. Naast de grote volumes voor organisaties en bedrijven willen we ook initiatieven zien groeien die kleinschalige, lokale overschotten niet verloren laten gaan. Denk daarbij aan Too Good To Go20, maar ook buurtinitiatieven die ermee aan de slag gaan. 

Vandaag gaat wereldwijd zo’n derde van ons voedsel verloren. Door op zoek te gaan naar betere inzichten, meten van verspilling, het bijsturen van processen en sensibiliseren, willen we de voedselverliezen drastisch verminderen. Zowel binnen de eigen stedelijke werking als samen met burgers, organisaties, ondernemers en bedrijven streven we naar een vermindering van voedselverliezen. Op deze manier wil Antwerpen ook bijdragen aan de Vlaamse Ketenroadmap Voedselverlies en de ambitie om voedselverliezen te halveren tegen 2025. 

3.1 Vermijden van voedselverliezen 

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm