DE TOCHT


Een klimaatrobuuste wijk bouw je – net als Rome – niet in één dag. Tijdens onze tocht werd bewust gekozen om uitdagingen niet top-down op te leggen, maar samen met de bewoners te zoeken naar uitdagingen specifiek voor hun wijk. Van verbeelding kwamen acties, die de kiemen zaaiden voor een versterkt engagement onder de betrokken bewoners. Maar Klimaatrobuust Sint-Andries is ook nu nog een work in progress. Een momentopname.

KLEURLEGENDE

UITDAGINGEN (EN TOEKOMSTVISIE) DEFINIËREN

EXPERIMENTEN GENEREREN EN OPZETTEN 

EERSTE EXPERIMENTEN

LEREN EN LESSEN DELEN

BLIJVEN SAMENWERKEN

dec
2016

CONSULTATIERONDE EXPERTEN
Deskundigen uit verschillende wetenschappelijke domeinen brachten de belangrijkste uitdagingen in kaart.

TIP AMBASSADEUR
Jos: “Nodig bewoners als eersten uit: zij zijn dé ervaringsexperten van hun eigen wijk.”


TIP VERKENNER
Koen: “Expertenkennis vult buurtkennis aan. Bevestig en verrijk de knowhow van de buurtbewoners met de input van experten, niet omgekeerd.”


© stad Antwerpen

FEB
2017

KICK-OFF MEETING
Uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie in Sint-Andries in kaart brengen.

TIP REGISSEUR EN DIRIGENT
Rein en Nora: “Geen lange presentaties, wel meteen samen de koe bij de horens vatten.”

© stad Antwerpen

DEC
2015

HET SPEELVELD VERKENNEN
Betrokkenheid van verschillende stedelijke diensten genereren en alle relevante actoren in kaart brengen.

TIP REGISSEUR
Rein: “Bij de keuze van onze procesbegeleider kiezen we niet enkel voor iemand met kennis over klimaatadaptatie en methodieken maar hebben we ook gekozen voor iemand die beschikt over een brede kennis over de wijk en die beschikt over goede netwerk vaardigheden om dat netwerk nog uit te breiden." 


© stad Antwerpen

mei
2017

INSPIRATIEBEZOEK ROTTERDAM
Rotterdamse collega’s ontvangen Sint-Andries en geven inzicht in hoe ze werken rond stedelijke veerkracht.

TIP REGISSEUR EN DIRIGENT
Rein en Nora: “Een inspiratietrip is een goede manier om beleidsmakers mee te krijgen in je verhaal. En de trotse verhalen van projecteigenaars prikkelen om zelf inspirerende voorbeelden te creëren of te hosten.”

© stad Antwerpen

jun
2017

DROOMDAG
Discussiëren over dromen en voorstellen voor een Groene Ader, om ze dan waar te maken tijdens het experiment op de Doedag.

TIP REGISSEUR EN DIRIGENT
Rein en Nora: “Ga voor quick wins: een project dat een brede doelgroep beoogt en snel, concreet resultaat kan opleveren. Zo krijg je weer nieuwe actoren over de vloer.”

© Erik Wijnen

SEP
2017

DOEDAG
Bewoners en stad experimenteren met tijdelijke acties langs de Groene Ader.

TIP VERKENNER
Koen: “Zorg voor een erkende ‘speelruimte’ voor experimenten die juridisch/politiek gedekt is.”


TIP WOORVOERDER & HANDIGE HARRY
Arduïn en Timmy: “Samen je handen vuil maken creëert meteen een groepsgevoel.”


© Erik Wijnen

oct
2017

ONTMOETING MET resEU-PARTNERS
Rondleiding Europese partners in de wijk: uitwisselen van inzichten met Europa.

TIP REGISSEUR
Rein: “Gun de wijk de credits en laat hen aan het woord. Goed voor een extra boost en erkenning.”

© stad Antwerpen

dec
2017

TERUGKOPPELING EN EVALUATIE
Overzicht van proces, concrete realisaties en lopende experimenten.

TIP STRATEEG
Niko: “Gebruik je gezamenlijke uitgangspunten – de leidende principes van je project - om de hoofdlijnen ervan te beoordelen.”


TIP COACH
Niki: “De evaluatiemomenten zijn er om te vieren wat je samen allemaal bereikt hebt.”


© stad Antwerpen

2018

REGELMATIG TERUGKOPPELEN
Op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen en organisatiestructuren op lange termijn.

TIP STRATEEG 
Niko: ”Brugfiguren tussen bewoner en administratie zijn essentieel om je weg vinden in alle regels en financieringsmogelijkheden.”

© stad Antwerpen

MAA
APR

ACTIE WORKSHOP
Valideren van de uitdagingen en doelstellingen (visie) en actiemobilisatie.

TIP WOORDVOERDER & HANDIGE HARRY 
Arduïn en Timmy: “Maak heel duidelijk dat je mee je EIGEN wijk gaat verbeteren.”


TIP COACH
Niki: “Niet denken vanuit het domein van de ambtenaar, wel vanuit de wijk. Je vindt betere oplossingen die passen in de lokale context. Holistisch, maar toch plaatsgebonden.”


© stad Antwerpen

apr
mei

START COMMUNICATIECAMPAGNE
Concrete acties worden naar de buitenwereld vertaald.

TIP DIRIGENT
Nora: “Laat de bewoners zelf het woord nemen om eigenaarschap en draagvlak te creëren." 


© stad Antwerpen

maa
2017

MIND MAPPING
Uitdagingen en kansen werden in een mind-map geplaatst waaruit 5 concrere doelstellingen voortkwamen.

TIP DIRIGENT
Nora: “Blijven sleutelen aan de uitdagingen totdat je ze helemaal helder krijgt op maat van de buurt."


© stad Antwerpen

ONTDEK DE VOLLEDIGE TIJDLIJN
je pc of tablet.De tocht

Een klimaatrobuuste wijk bouw je – net als Rome – niet in één dag. Tijdens onze tocht werd bewust gekozen om uitdagingen niet top-down op te leggen, maar samen met de bewoners te zoeken naar uitdagingen specifiek voor hun wijk. Van verbeelding kwamen acties, die de kiemen zaaiden voor een versterkt engagement onder de betrokken bewoners. Maar Klimaatrobuust Sint-Andries is ook nu nog een work in progress. Een momentopname.

DEC
2015

© stad Antwerpen

dec
2016

© stad Antwerpen

CONSULTATIERONDE EXPERTEN
Deskundigen uit verschillende wetenschappelijke domeinen brachten de belangrijkste uitdagingen in kaart.

HET SPEELVELD VERKENNEN
Betrokkenheid van verschillende stedelijke diensten genereren en alle relevante actoren in kaart brengen.

FEB
2017

© stad Antwerpen

KICK-OFF MEETING
Uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie in Sint-Andries in kaart brengen.

maa
2017

MIND MAPPING
Uitdagingen en kansen werden in een mind-map geplaatst waaruit 5 concrere doelstellingen voortkwamen.

© stad Antwerpen

apr
mei

START COMMUNICATIECAMPAGNE
Concrete acties worden naar de buitenwereld vertaald.

© stad Antwerpen

MAA
APR

ACTIE WORKSHOP
Valideren van de uitdagingen en doelstellingen (visie) en actiemobilisatie.

© stad Antwerpen

mei
2017

INSPIRATIEBEZOEK ROTTERDAM
Rotterdamse collega’s ontvangen Sint-Andries en geven inzicht in hoe ze werken rond stedelijke veerkracht.

jun
2017

DROOMDAG
Discussiëren over dromen en voorstellen voor een Groene Ader, om ze dan waar te maken tijdens het experiment op de Doedag.

© stad Antwerpen

© Erik Wijnen

SEP
2017

DOEDAG
Bewoners en stad experimenteren met tijdelijke acties langs de Groene Ader.

© Erik Wijnen

© stad Antwerpen

ONTMOETING MET resEU-PARTNERS
Rondleiding Europese partners in de wijk: uitwisselen van inzichten met Europa.

oct
2017

© stad Antwerpen

TERUGKOPPELING EN EVALUATIE
Overzicht van proces, concrete realisaties en lopende experimenten.

dec
2017
2018

REGELMATIG TERUGKOPPELEN
Op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen en organisatiestructuren op lange termijn.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm