KLEINERE

Experimenten


KLEINE EXPERIMENTEN

EXPERIMENT 1

© Sint-Andries klimaatrobuust

KLEINE EXPERIMENTEN

EXPERIMENT 2

Geveltuinactie Natuurpunt

Natuurpunt haalde via de Burgerbegroting het project binnen om individuele bewoners te ondersteunen bij het aanleggen van een geveltuin. Om buurtbewoners te stimuleren zo mee te helpen aan de vergroening van de stad legde Natuurpunt een aantal demogeveltuinen aan in St. Andries. De geveltuinen bestaan uit struiken of klimplanten gecombineerd met een lagere begroeiing, zodat het effect ook onmiddellijk zichtbaar is. De bloemen en planten zijn inheems en versterken de biodiversiteit in de stad.

© Natuurpunt

KLEINE EXPERIMENTEN

EXPERIMENT 3

Speelweefselplan / Trage wegen

Een speelweefsel is een netwerk van alle informele en formele (speel)plekken en de routes die ze verbinden. Een nuttig concept om kwaliteitsvolle, kindgerichte publieke ruimtes te realiseren. Door kaarten te maken van de plekken en verbindingen die kinderen vaak gebruiken, wordt het perspectief van kinderen ruimtelijk vertaald. Zo’n plan wordt mét de betrokken buurt opgesteld.

Trage wegen

De stad Antwerpen maakt een ambitieus plan op voor de trage wegen in de stad. Op deze wegen zonder autoverkeer kunnen Antwerpenaars onbezorgd fietsen en wandelen via gezonde, veilige en aangename routes.

© Sint-Andries klimaatrobuust

KLEINE EXPERIMENTEN

EXPERIMENT 4

Samentuinen

Sint-Andries telt heel wat samentuinen: Munthof, Kavka, de Sint-Andriesplaats, het Lode Sebrechtspark en het Heldenplein. Buurtbewoners, leerlingen en jongeren van jeugdverenigingen telen er groenten en fruit, composteren en onderhouden de tuinen. Op de Sint-Andriesplaats zorgen buurtbewoners rond het plein voor de gemeenschappelijke moestuinbakken op het plein.

© Frederik Beyens

KLEINE EXPERIMENTEN

EXPERIMENT 5

Boerenmarkt Kraakvers

Een aantal keer per jaar vindt de Boerenmarkt Kraakvers plaats op de Sint-Andriesplaats. Op deze markt ontmoeten stadsbewoners elkaar en kopen er lokale producten van stads- of andere kleinschalige landbouwers.

© Sint-Andries klimaatrobuust

KLEINE EXPERIMENTEN

EXPERIMENT 6

Sint-Andries als hittelaboratorium

Stad Antwerpen, VITO, UNESCO IHE, Smart Zone en Stadslab2050 voeren in de zomer van 2019 met bewoners een meetcampagne naar hittestress, in het kader van Ground Truth 2.0. Omdat Sint-Andries dé klimaat-robuuste wijk van Antwerpen is (Tuinstraten, Groene Ader XL), is de wijk hét aangewezen stedelijke laboratorium voor dit project. Een waarschuwingssysteem voor hittestress wordt co-creatief ontwikkeld. Bovendien staat ook een ‘Augmented Reality Game’ op het programma, dat je de effecten van groenmaatregelen op leefomgeving en
klimaat leert kennen.

© stad Antwerpen

Kleine
EXPERIMENTEN

Hoe groen is jouw gevel? Verticale tuinen zijn even belangrijk als parkjes en groenstroken.

Een ecopark is méér dan een park: het is een groene long die een wijk letterlijk ademruimte geeft.

En als we onze kinderen nu 
eens hielpen om te netwerken? Een speelweefselplan helpt 
ze daarbij.

Een samentuin gaat over zelf je groenten en fruit telen. Maar vooral over het sámen doen.

Korter kan de keten niet. 
Een Kraakversmarkt brengt alle stadlandbouwers samen.

Sint-Andries als stedelijk testlabo: geëngageerde wijkbewoners aan de basis van innovatieve klimaatadaptie-oplossingen.

Lees meer over 
de kleinere experimenten op je pc of tablet.


© Sint-Andries klimaatrobuust

© Natuurpunt

© Sint-Andries klimaatrobuust

© Frederik Beyens

© Sint-Andries klimaatrobuust

© stad Antwerpen

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm