Corporate

Antwerp. Your business, our drive. Waar ondernemers vooruit gaan, elkaar inspireren, elkaar in beweging brengen en samen prima zaken kunnen doen.

Door

 • De economische kracht te versterken: Antwerpen is altijd een sterke economische motor geweest en dankt deze faam aan haar traditionele Antwerpse bedrijfsclusters (of stuwmotoren) zoals de haven, chemische industrie, diamant en fashion & retail.

 • Als innovation powerhouse te groeien: De expansie van de stadsregionale economie van Antwerpen wordt in de hand gewerkt door de ecosystemen binnen de 3 innovatieclusters (circulaire-, digitale- en gezondsheidseconomie) Ze stimuleren in hoge mate de innovatie in onze stad en regio..

 • Creatieve ondernemers te stimuleren: De Antwerpse economie is altijd zeer creatief geweest. In een open, diverse en innovatieve stad voelen creatieve ondernemers zich thuis. Antwerpen is ook dé plek voor uitmuntend creatief talent om zich te vestigen, te ontplooien, internationaliseren en op unieke manier te onderscheiden.

 • Stad en haven te verbinden: Stad en haven zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Wat zorgt voor een sterke synergie tussen haven/industrie en het ondernemingsklimaat.

 • Een ondernemersvriendelijke drive om alle ondernemers te ondersteunen. Een gezonde economie heeft groeipotentieel als ondernemers zich welkom voelen en makkelijk hun weg vinden in de stad. Het verder uitbouwen van een ondernemersvriendelijk klimaat, juiste service bieden en inzetten op inclusief en klimaatbewust ondernemen is belangrijk om ondernemen in Antwerpen aantrekkelijk te houden.

Voor

 • Ondernemers die hier gevestigd zijn

 • Corporate doelgroepen die we willen aantrekken in één van de innovatieclusters en stuwmotoren

Knelpunten op de arbeidsmarkt 

Een stroom aan kansen. De stad Antwerpen bouwt bruggen tussen talent en het werkveld en creëert zo inclusieve kansen voor elk talent.

Door

 • hands-on projecten en opleidingen

 • werkzoekenden meer kansen te bieden

 • in te zetten op de invulling van knelpuntberoepen

Voor

 • Antwerpse werkgevers

 • werkzoekenden

 • tewerkstellingspartners

(Digitale) innovatie van stedelijke dienstverlening

Antwerpen is een voorloper in (digitale) dienstverlening en gaat voor dienstverlening op maat, zonder iemand achter te laten.

Door

 • digitale toepassingen die zodanig tegemoet komen aan de behoeftes van onze stadsgebruikers in hun interactie met de stad zodat het gebruik ervan als naadloos beschouwd wordt (bv. mijn antwerpen app, antwerpen.be, sociaal dossier platform, …)

 • eenvoudige, intuïtieve toepassingen met extra aandacht voor de digitaal minder vaardige stadsgebruikers. Waar nodig de juiste begeleiding te voorzien om mensen op weg te helpen en zo te werken aan een digitaal inclusieve stad. Digital first betekent niet dat telefonisch en fysiek contact niet meer mogelijk zijn voor zij die digitaal minder mee zijn. Maar wie vandaag niet mee is, kan dat morgen wel zijn.

 • dienstverlening maximaal op maat van en gepersonaliseerd aan alle Antwerpenaars (en andere gebruikers) los van het kanaal of de plaats waar de gebruiker zijn dienstverlening wil ontvangen

Voor

 • alle afnemers van producten of diensten van de stad

Stadsvernieuwing

Antwerpen staat voor een ongeziene transformatie en bouwt samen met bewoners, ondernemers en vele andere partners aan de stad van morgen.

Door

 • De Grote Verbinding, die de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug samenbrengt in één geheel, wordt de komende jaren verder uitgetekend en gebouwd. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring met meer groen, minder lawaai en schonere lucht.

 • een geïntegreerde aanpak voor alle stadsvernieuwingsprojecten die bestaat uit vijf punten: aangename wijken, mobiliteit en infrastructuur, duurzame stad, onroerend erfgoed en stedelijk ontwerp

 • een partnerschap tussen stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis om in te zetten op Jobs in de Grote Verbinding.

Voor

 • iedereen die leeft, werkt, studeert of onderneemt in de stad en de regio Antwerpen

 • iedereen die breder baat heeft bij een bepaald stadsvernieuwingsproject

Slim naar Antwerpen biedt bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven aan iedereen die zich naar en in de stad wil verplaatsen.

Door

 • een slimme multimodale routeplanner en navigatie-app met de laatste info rond wegenwerken en omleidingen

 • inspiratie en activatie naar meer duurzame mobiliteitsoplossingen

 • mobiliteitsadvies op maat aan werkgevers met het oog op slimmer verplaatsingsgedrag van hun werknemers

Voor

 • iedereen die woont, werkt, studeert of onderneemt in de vervoerregio Antwerpen

 • iedereen die zich naar of in Antwerpen moet verplaatsen

 • werkgevers

 • mobiliteitspartners

Mobiliteit

= sleutelthema ook relevant voor kinderen & jongeren.

Verken alle sleutelthema's

Corporate

Antwerp. Your business, our drive. Waar ondernemers vooruit gaan, elkaar inspireren, elkaar in beweging brengen en samen prima zaken kunnen doen.

Door

 • De economische kracht te versterken: Antwerpen is altijd een sterke economische motor geweest en dankt deze faam aan haar traditionele Antwerpse bedrijfsclusters (of stuwmotoren) zoals de haven, chemische industrie, diamant en fashion & retail.

 • Als innovation powerhouse te groeien: De expansie van de stadsregionale economie van Antwerpen wordt in de hand gewerkt door de ecosystemen binnen de 3 innovatieclusters (circulaire-, digitale- en gezondsheidseconomie) Ze stimuleren in hoge mate de innovatie in onze stad en regio..

 • Creatieve ondernemers te stimuleren: De Antwerpse economie is altijd zeer creatief geweest. In een open, diverse en innovatieve stad voelen creatieve ondernemers zich thuis. Antwerpen is ook dé plek voor uitmuntend creatief talent om zich te vestigen, te ontplooien, internationaliseren en op unieke manier te onderscheiden.

 • Stad en haven te verbinden: Stad en haven zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Wat zorgt voor een sterke synergie tussen haven/industrie en het ondernemingsklimaat.

 • Een ondernemersvriendelijke drive om alle ondernemers te ondersteunen. Een gezonde economie heeft groeipotentieel als ondernemers zich welkom voelen en makkelijk hun weg vinden in de stad. Het verder uitbouwen van een ondernemersvriendelijk klimaat, juiste service bieden en inzetten op inclusief en klimaatbewust ondernemen is belangrijk om ondernemen in Antwerpen aantrekkelijk te houden.

Voor

 • Ondernemers die hier gevestigd zijn

 • Corporate doelgroepen die we willen aantrekken in één van de innovatieclusters en stuwmotoren

Corporate

Een stroom aan kansen. De stad Antwerpen bouwt bruggen tussen talent en het werkveld en creëert zo inclusieve kansen voor elk talent.

Door

 • hands-on projecten en opleidingen

 • werkzoekenden meer kansen te bieden

 • in te zetten op de invulling van knelpuntberoepen

Voor

 • Antwerpse werkgevers

 • werkzoekenden

 • tewerkstellingspartners

Knelpunten op de arbeidsmarkt 

Antwerpen is een voorloper in (digitale) dienstverlening en gaat voor dienstverlening op maat, zonder iemand achter te laten.

Door

 • digitale toepassingen die zodanig tegemoet komen aan de behoeftes van onze stadsgebruikers in hun interactie met de stad zodat het gebruik ervan als naadloos beschouwd wordt (bv. mijn antwerpen app, antwerpen.be, sociaal dossier platform, …)

 • eenvoudige, intuïtieve toepassingen met extra aandacht voor de digitaal minder vaardige stadsgebruikers. Waar nodig de juiste begeleiding te voorzien om mensen op weg te helpen en zo te werken aan een digitaal inclusieve stad. Digital first betekent niet dat telefonisch en fysiek contact niet meer mogelijk zijn voor zij die digitaal minder mee zijn. Maar wie vandaag niet mee is, kan dat morgen wel zijn.

 • dienstverlening maximaal op maat van en gepersonaliseerd aan alle Antwerpenaars (en andere gebruikers) los van het kanaal of de plaats waar de gebruiker zijn dienstverlening wil ontvangen

Voor

 • alle afnemers van producten of diensten van de stad

(Digitale) innovatie van stedelijke dienstverlening

Antwerpen staat voor een ongeziene transformatie en bouwt samen met bewoners, ondernemers en vele andere partners aan de stad van morgen.

Door

 • De Grote Verbinding, die de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug samenbrengt in één geheel, wordt de komende jaren verder uitgetekend en gebouwd. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring met meer groen, minder lawaai en schonere lucht.

 • een geïntegreerde aanpak voor alle stadsvernieuwingsprojecten die bestaat uit vijf punten: aangename wijken, mobiliteit en infrastructuur, duurzame stad, onroerend erfgoed en stedelijk ontwerp

 • een partnerschap tussen stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis om in te zetten op Jobs in de Grote Verbinding.

Voor

 • iedereen die leeft, werkt, studeert of onderneemt in de stad en de regio Antwerpen

 • iedereen die breder baat heeft bij een bepaald stadsvernieuwingsproject

Stadsvernieuwing

Mobiliteit

Slim naar Antwerpen biedt bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven aan iedereen die zich naar en in de stad wil verplaatsen.

Door

 • een slimme multimodale routeplanner en navigatie-app met de laatste info rond wegenwerken en omleidingen

 • inspiratie en activatie naar meer duurzame mobiliteitsoplossingen

 • mobiliteitsadvies op maat aan werkgevers met het oog op slimmer verplaatsingsgedrag van hun werknemers

Voor

 • iedereen die woont, werkt, studeert of onderneemt in de vervoerregio Antwerpen

 • iedereen die zich naar of in Antwerpen moet verplaatsen

 • werkgevers

 • mobiliteitspartners

Verken alle sleutelthema's

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm