Klimaat

Antwerpen voor klimaat. Antwerpen wil een toekomstbestendige stad zijn. Er zijn nu inspanningen nodig om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn. Met de stad willen we hierin een voortrekkersrol opnemen en alle Antwerpenaars betrekken.

Door

 • doelgroepen te ondersteunen in deze transformatie met advies, begeleiding, premies en subsidies. Die zetten in op een versnelde energietransitie en een voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering in de stad (hitte, droogte, watertekort, overstromingen).

 • te inspireren met goede voorbeelden om een klimaatvriendelijke levensstijl te promoten

 • tijdelijke acties en evenementen te organiseren om bewustzijn rond klimaatthema’s te vergroten

Voor

 • alle locals, zowel de actieve als de passieve actoren

 • bedrijven en collectieven (vme’s, scholen, verenigingen)

 • intermediairs en professionals

Proper & minder afval

Vele handen leveren dagelijks heel wat inspanningen om stad Antwerpen proper te houden. Naast de honderden medewerkers die dagelijks op pad gaan om sluikstort en zwerfvuil aan te pakken, gaan er intussen ook al duizenden vrijwilligers de straat op om op te ruimen. De stad blijft communicatie inzetten om in de mate van het mogelijke een blijvende gedragsverandering te realiseren.

Door

 • in te zetten op de nodige flankerende beleidsmaatregelen

 • zowel campagnes met grote visibiliteit, als meer fijnmazige initiatieven waarin zowel informerende, sensibiliserende als repressieve boodschappen aan bod komen, die elkaar kunnen aanvullen en/of afwisselen om op termijn tot een always-on communicatie te komen binnen hetzelfde herkenbare creatieve concept 

Voor

 • Locals: zij die in de stad vertoeven, doordat ze er wonen, werken, studeren, ondernemen of om een andere reden duurzaam verblijven.

Gelijke kansen

Allemaal Antwerpenaar. Antwerpen is een diverse stad waar elke inwoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen en helemaal zichzelf kan zijn en waar we gezamenlijk opkomen tegen discriminatie, intimidatie en racisme.

Door

 • inzet op acties die de strijd aanbinden met racisme en discriminatie zodat elke inwoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen en helemaal zichzelf kan zijn. Want we delen niet alleen een stad, maar ook een toekomst.

 • uitrol integraal toegankelijkheidsplan voor personen met een beperking

 • jaarlijks een brede campagne rond dit thema onder de noemer Allemaal Antwerpenaar

Voor

 • alle locals: jong, oud, man, vrouw, non-binair, hetero, queer, geboren in België of ergens anders. Waar je ook in gelooft, of Nederlands nu je moedertaal is of niet, met of zonder beperking of gewoonweg niet in een hokje te plaatsen: Antwerpen is er voor iedereen.

(Mentaal) welbevinden

De stad vindt de mentale en fysieke gezondheid van haar locals een speerpunt en zet daarom in op beweeg- en gezondheidsinitiatieven in de ruime zin van het woord.
Sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook een goed middel om de (mentale) weerbaarheid te versterken. De verhaallijn wordt verder uitgewerkt aan de hand van resultaten uit het kwalitatief onderzoek (december 2022).

Door

 • bewegen te stimuleren via de (vernieuwde) communicatie van Sporting A

 • te onderzoeken hoe sport en beweging kunnen helpen om eenzaamheid te doorbreken

 • te onderzoeken welke aanvullende initiatieven vanuit de stad hiertoe bijdragen

Voor

 • locals: zij die in de stad vertoeven, doordat ze er wonen, werken, studeren, ondernemen of om een andere reden duurzaam verblijven.

(Digitale) innovatie van stedelijke dienstverlening

Antwerpen is een voorloper in (digitale) dienstverlening en gaat voor dienstverlening op maat, zonder iemand achter te laten.

Door

 • digitale toepassingen die zodanig tegemoet komen aan de behoeftes van onze stadsgebruikers in hun interactie met de stad zodat het gebruik ervan als naadloos beschouwd wordt (bv. mijn antwerpen app, antwerpen.be, sociaal dossier platform, …)

 • eenvoudige, intuïtieve toepassingen met extra aandacht voor de digitaal minder vaardige stadsgebruikers. Waar nodig de juiste begeleiding te voorzien om mensen op weg te helpen en zo te werken aan een digitaal inclusieve stad. Digital first betekent niet dat telefonisch en fysiek contact niet meer mogelijk zijn voor zij die digitaal minder mee zijn. Maar wie vandaag niet mee is, kan dat morgen wel zijn.

 • dienstverlening maximaal op maat van en gepersonaliseerd aan alle Antwerpenaars (en andere gebruikers) los van het kanaal of de plaats waar de gebruiker zijn dienstverlening wil ontvangen

Voor

 • alle afnemers van producten of diensten van de stad


Stadsvernieuwing

Antwerpen staat voor een ongeziene transformatie en bouwt samen met bewoners, ondernemers en vele andere partners aan de stad van morgen.

Door

 • De Grote Verbinding, die de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug samenbrengt in één geheel, wordt de komende jaren verder uitgetekend en gebouwd. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring met meer groen, minder lawaai en schonere lucht.

 • een geïntegreerde aanpak voor alle stadsvernieuwingsprojecten die bestaat uit vijf punten: aangename wijken, mobiliteit en infrastructuur, duurzame stad, onroerend erfgoed en stedelijk ontwerp

 • een partnerschap tussen stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis om in te zetten op Jobs in de Grote Verbinding.

Voor

 • iedereen die leeft, werkt, studeert of onderneemt in de stad en de regio Antwerpen

 • iedereen die breder baat heeft bij een bepaald stadsvernieuwingsproject

Slim naar Antwerpen biedt bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven aan iedereen die zich naar en in de stad wil verplaatsen.

Door

 • een slimme multimodale routeplanner en navigatie-app met de laatste info rond wegenwerken en omleidingen

 • inspiratie en activatie naar meer duurzame mobiliteitsoplossingen

 • mobiliteitsadvies op maat aan werkgevers met het oog op slimmer verplaatsingsgedrag van hun werknemers

Voor

 • iedereen die woont, werkt, studeert of onderneemt in de vervoerregio Antwerpen

 • iedereen die zich naar of in Antwerpen moet verplaatsen

 • werkgevers

 • mobiliteitspartners

Mobiliteit

Verken alle sleutelthema's

Locals

Antwerpen voor klimaat. Antwerpen wil een toekomstbestendige stad zijn. Er zijn nu inspanningen nodig om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn. Met de stad willen we hierin een voortrekkersrol opnemen en alle Antwerpenaars betrekken.

Door

 • doelgroepen te ondersteunen in deze transformatie met advies, begeleiding, premies en subsidies. Die zetten in op een versnelde energietransitie en een voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering in de stad (hitte, droogte, watertekort, overstromingen).

 • te inspireren met goede voorbeelden om een klimaatvriendelijke levensstijl te promoten

 • tijdelijke acties en evenementen te organiseren om bewustzijn rond klimaatthema’s te vergroten

Voor

 • alle locals, zowel de actieve als de passieve actoren

 • bedrijven en collectieven (vme’s, scholen, verenigingen)

 • intermediairs en professionals

Klimaat

Vele handen leveren dagelijks heel wat inspanningen om stad Antwerpen proper te houden. Naast de honderden medewerkers die dagelijks op pad gaan om sluikstort en zwerfvuil aan te pakken, gaan er intussen ook al duizenden vrijwilligers de straat op om op te ruimen. De stad blijft communicatie inzetten om in de mate van het mogelijke een blijvende gedragsverandering te realiseren.

Door

 • in te zetten op de nodige flankerende beleidsmaatregelen

 • zowel campagnes met grote visibiliteit, als meer fijnmazige initiatieven waarin zowel informerende, sensibiliserende als repressieve boodschappen aan bod komen, die elkaar kunnen aanvullen en/of afwisselen om op termijn tot een always-on communicatie te komen binnen hetzelfde herkenbare creatieve concept 

Voor

 • Locals: zij die in de stad vertoeven, doordat ze er wonen, werken, studeren, ondernemen of om een andere reden duurzaam verblijven.

Proper & minder afval

Allemaal Antwerpenaar. Antwerpen is een diverse stad waar elke inwoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen en helemaal zichzelf kan zijn en waar we gezamenlijk opkomen tegen discriminatie, intimidatie en racisme.

Door

 • inzet op acties die de strijd aanbinden met racisme en discriminatie zodat elke inwoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen en helemaal zichzelf kan zijn. Want we delen niet alleen een stad, maar ook een toekomst.

 • uitrol integraal toegankelijkheidsplan voor personen met een beperking

 • jaarlijks een brede campagne rond dit thema onder de noemer Allemaal Antwerpenaar

Voor

 • alle locals: jong, oud, man, vrouw, non-binair, hetero, queer, geboren in België of ergens anders. Waar je ook in gelooft, of Nederlands nu je moedertaal is of niet, met of zonder beperking of gewoonweg niet in een hokje te plaatsen: Antwerpen is er voor iedereen.

Gelijke kansen

De stad vindt de mentale en fysieke gezondheid van haar locals een speerpunt en zet daarom in op beweeg- en gezondheidsinitiatieven in de ruime zin van het woord.
Sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook een goed middel om de (mentale) weerbaarheid te versterken. De verhaallijn wordt verder uitgewerkt aan de hand van resultaten uit het kwalitatief onderzoek (december 2022).

Door

 • bewegen te stimuleren via de (vernieuwde) communicatie van Sporting A

 • te onderzoeken hoe sport en beweging kunnen helpen om eenzaamheid te doorbreken

 • te onderzoeken welke aanvullende initiatieven vanuit de stad hiertoe bijdragen

Voor

 • locals: zij die in de stad vertoeven, doordat ze er wonen, werken, studeren, ondernemen of om een andere reden duurzaam verblijven.

(Mentaal) welbevinden

Antwerpen is een voorloper in (digitale) dienstverlening en gaat voor dienstverlening op maat, zonder iemand achter te laten.

Door

 • digitale toepassingen die zodanig tegemoet komen aan de behoeftes van onze stadsgebruikers in hun interactie met de stad zodat het gebruik ervan als naadloos beschouwd wordt (bv. mijn antwerpen app, antwerpen.be, sociaal dossier platform, …)

 • eenvoudige, intuïtieve toepassingen met extra aandacht voor de digitaal minder vaardige stadsgebruikers. Waar nodig de juiste begeleiding te voorzien om mensen op weg te helpen en zo te werken aan een digitaal inclusieve stad. Digital first betekent niet dat telefonisch en fysiek contact niet meer mogelijk zijn voor zij die digitaal minder mee zijn. Maar wie vandaag niet mee is, kan dat morgen wel zijn.

 • dienstverlening maximaal op maat van en gepersonaliseerd aan alle Antwerpenaars (en andere gebruikers) los van het kanaal of de plaats waar de gebruiker zijn dienstverlening wil ontvangen

Voor

 • alle afnemers van producten of diensten van de stad


(Digitale) innovatie van stedelijke dienstverlening

Antwerpen staat voor een ongeziene transformatie en bouwt samen met bewoners, ondernemers en vele andere partners aan de stad van morgen.

Door

 • De Grote Verbinding, die de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug samenbrengt in één geheel, wordt de komende jaren verder uitgetekend en gebouwd. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring met meer groen, minder lawaai en schonere lucht.

 • een geïntegreerde aanpak voor alle stadsvernieuwingsprojecten die bestaat uit vijf punten: aangename wijken, mobiliteit en infrastructuur, duurzame stad, onroerend erfgoed en stedelijk ontwerp

 • een partnerschap tussen stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis om in te zetten op Jobs in de Grote Verbinding.

Voor

 • iedereen die leeft, werkt, studeert of onderneemt in de stad en de regio Antwerpen

 • iedereen die breder baat heeft bij een bepaald stadsvernieuwingsproject

Stadsvernieuwing

Slim naar Antwerpen biedt bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven aan iedereen die zich naar en in de stad wil verplaatsen.

Door

 • een slimme multimodale routeplanner en navigatie-app met de laatste info rond wegenwerken en omleidingen

 • inspiratie en activatie naar meer duurzame mobiliteitsoplossingen

 • mobiliteitsadvies op maat aan werkgevers met het oog op slimmer verplaatsingsgedrag van hun werknemers

Voor

 • iedereen die woont, werkt, studeert of onderneemt in de vervoerregio Antwerpen

 • iedereen die zich naar of in Antwerpen moet verplaatsen

 • werkgevers

 • mobiliteitspartners

Mobiliteit

Verken alle sleutelthema's

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm