compass.png (copy)
Visie

Antwerpen wordt een digitaal getransformeerde stad die innovativiteit uitstraalt. Een stad waar digitaliteit feilloos geïntegreerd is in de interactie tussen stadsgebruikers en de stad zodat onze stadsgebruikers digitaliteit omarmen. Ze worden hierin ondersteund door medewerkers en diensten die digitaal georiënteerd zijn. Om dit te bereiken werken we binnen de stad de komende jaren samen aan:

 • de processen die we gebruiken in interactie met de stad en de stadsgebruikers;
 • een standvastige en optimale digitale beleving;
 • een datagestuurde stad; 
 • de digitale volwassenheid van onze medewerkers.

We ambiëren tegen 2024 de volgende doelstellingen1:

 • Onze digitale klantgerichte processen worden gemiddeld door 50% van de volwassen Antwerpenaren gebruikt (tegen 2030 80%). 
 • 50% van onze digitale klantgerichte processen verlopen volgens een uniforme digitale beleving (tegen 2030 80%). 
 • 35% van de volwassen Antwerpenaren die een smartphone bezit, heeft de app van de stad op zijn smartphone geïnstalleerd en gebruikt de app gemiddeld meer dan 1 keer per maand (tegen 2030 70%). 
 • 75 % van de beschikbare data in de stad, zowel bestaande als nieuwe, en nodig voor de slimme stad is samengebracht en verknoopt in het dataplatform van onze digitale spiegelstad (tegen 2030 95%).
 • Als organisatie ondersteunen en begeleiden we onze stadsgebruikers in hun digitale interacties met de stad.
 • Als organisatie werken we op een professionele en efficiënte manier. De digitale werkplek is ingeburgerd. 75% van de medewerkers maakt optimaal gebruik van de digitale werkplek.
 • We werken aan het verbeteren van de klanttevredenheid en aan een stabiele methode om de klanttevredenheid te meten. We mikken op een tevredenheidsscore van 70%.

De strategie voor digitale transformatie van de stad Antwerpen is het vertrekpunt voor een globale en groepsbrede digitale strategie. We starten met de realisatie van de strategie binnen onze eigen stadsadministratie, maar zoeken aansluiting met de andere leden van de Groep Antwerpen met als doel om tegen 2030 te komen tot één consistent verhaal voor de volledige groep.

1.     De streefpercentages kunnen nog geactualiseerd worden na de eerste nulmeting

scroll animatie (copy)
compass.png (copy)

Antwerpen wordt een digitaal getransformeerde stad die innovativiteit uitstraalt. Een stad waar digitaliteit feilloos geïntegreerd is in de interactie tussen stadsgebruikers en de stad zodat onze stadsgebruikers digitaliteit omarmen. Ze worden hierin ondersteund door medewerkers en diensten die digitaal georiënteerd zijn. Om dit te bereiken werken we binnen de stad de komende jaren samen aan:

 • de processen die we gebruiken in interactie met de stad en de stadsgebruikers;
 • een standvastige en optimale digitale beleving;
 • een datagestuurde stad; 
 • de digitale volwassenheid van onze medewerkers.
Visie

We ambiëren tegen 2024 de volgende doelstellingen1:

 • Onze digitale klantgerichte processen worden gemiddeld door 50% van de volwassen Antwerpenaren gebruikt (tegen 2030 80%). 
 • 50% van onze digitale klantgerichte processen verlopen volgens een uniforme digitale beleving (tegen 2030 80%). 
 • 35% van de volwassen Antwerpenaren die een smartphone bezit, heeft de app van de stad op zijn smartphone geïnstalleerd en gebruikt de app gemiddeld meer dan 1 keer per maand (tegen 2030 70%). 
 • 75 % van de beschikbare data in de stad, zowel bestaande als nieuwe, en nodig voor de slimme stad is samengebracht en verknoopt in het dataplatform van onze digitale spiegelstad (tegen 2030 95%).
 • Als organisatie ondersteunen en begeleiden we onze stadsgebruikers in hun digitale interacties met de stad.
 • Als organisatie werken we op een professionele en efficiënte manier. De digitale werkplek is ingeburgerd. 75% van de medewerkers maakt optimaal gebruik van de digitale werkplek.
 • We werken aan het verbeteren van de klanttevredenheid en aan een stabiele methode om de klanttevredenheid te meten. We mikken op een tevredenheidsscore van 70%.

De strategie voor digitale transformatie van de stad Antwerpen is het vertrekpunt voor een globale en groepsbrede digitale strategie. We starten met de realisatie van de strategie binnen onze eigen stadsadministratie, maar zoeken aansluiting met de andere leden van de Groep Antwerpen met als doel om tegen 2030 te komen tot één consistent verhaal voor de volledige groep.

1.     De streefpercentages kunnen nog geactualiseerd worden na de eerste nulmeting

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm